CORONAVIRUS/COVID-19: Revalidatieziekenhuis Inkendaal neemt bijzondere maatregelen n.a.v. het coronavirus

2019-02-21-Revalidatieziekenhuis-Inkendaal_VlezenbeekVLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal neemt bijzondere maatregelen n.a.v. het coronavirus met betrekking tot bezoekers.

Ook Inkendaal besluit om haar deuren grotendeels te sluiten voor externe bezoekers teneinde hun revalidanten te beschermen.
Het blijft evenwel onze doelstelling om de continuïteit van de therapie en de andere behandelingen te garanderen. Onze cafetaria sluit voor bezoekers. Deze regeling gaat in vanaf 13 maart 2020 om 14 uur.”

Voor bezoekers van gehospitaliseerde minderjarigen en volwassen patiënten geldt volgende regel:
• minderjarigen: enkel ouders – 1 keer per dag, doorlopend, bezoeker blijft op de kamer en loopt niet rond.
• volwassenen: geen bezoek

CORONAVIRUS/COVID-19: Vlaamse regering neemt extra maatregelen

VLAANDEREN: – Op een persconferentie vrijdagvoormiddag lichtte de Vlaamse regering enkele extra maatregelen uit.
2020-03-13-PC-vlaamse-0
Vlaams minister-president Jan Jambon: “De maatregelen hebben een gigantische economische impact. Het is evident dat we eerst aan de gezondheid van de mensen denken, maar we moeten ook aan de gezondheid van de economie denken.”

Vlaams minister Hilde Crevits: “De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro extra uit voor crisiswaarborgen voor de ondernemingen voor bedrijven die in financiële moeilijkheden komen.
We stellen een forfaitair bedrag ter beschikking van horecazaken die gesloten worden. Het gaat om een eenmalige premie van 4.000 euro per zaak. Winkels die enkel in de weekends moet sluiten, kunnen 2.000 euro krijgen. Als het langer zou duren, komt er een dagvergoeding bij.
Er wordt ook gewerkt aan een regeling voor sectoren met producten die kunnen bederven.

Vlaams minister Ben Weyts: “Als we de scholen volledig zouden sluiten, komt alles tot stilstand. Er moest dus minimaal opvang voorzien worden, zodat mensen die in de zorg werken niet thuis moeten blijven voor hun kinderen.
We gaan bekijken hoe we toch lesaanbod kunnen organiseren, zodat we geen weken verliezen.

Vlaams minister Wouter Beke: “Het zijn cruciale weken voor ons systeem van gezondheidszorg.
Bij kinderopvang hanteren we zelfde logica als in de scholen: zieke kinderen blijven thuis.
Mondmaskers moeten in de eerste plaats gaan naar wie het nodig heeft: verzorgend personeel en eerste lijn hulpverleners. We zullen opnieuw voor 7 miljoen middelen ter beschikking stellen voor hulpmiddelen.

Vlaams minister Bart Somers: “Geen erediensten met uitzondering van begrafenissen en huwelijken. Die kunnen in beperkte kring doorgaan.

Vlaams minister Zuhal Demir: “Bepaalde openbare diensten moeten blijven werken: huisvuilophaling, drinkwaterlevering, levering elektriciteit en gas… Er zijn plannen om te voorzien in continuïteit, mochten ze met te weinig personeel vallen. Er volgen richtlijnen naar alle intercommunalen.”

Vlaams minister Matthias Diependaele: “Vlaamse begroting is structureel gezond. Nu komt dit goed van pas, we hebben wat marge om de ondersteunende maatregelen te nemen
We gaan de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffingen uitstellen tot september. Dit geeft een ademruimte van 1 miljard euro aan de ondernemingen
.”

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het is noodzakelijk dat de bussen en trams blijven rijden. We proberen fysiek contact tussen chauffeurs en reizigers zo klein mogelijk te maken door vanaf morgen geen cash geld meer te aanvaarden op de trams en bussen.

CORONAVIRUS/COVID-19: Coronamaatregelen voor de organisatie van de gemeentediensten Sint-Pieters-Leeuw

2019-06-27-gemeentehuisSINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens een bijzondere zitting van het college van burgemeester en schepenen werden een aantal maatregelen getroffen met betrekking tot de organisatie van de gemeentediensten. Deze maatregelen zijn vanaf heden tot en met 19 april van kracht. Daarnaast gelden uiteraard ook de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. De lessen in de Leeuwse scholen worden vanaf maandag 16 maart 2020 opgeschort.

We zetten alle maatregelen hieronder even op een rijtje.

Loketdiensten enkel nog op afspraak en enkel voor essentiële zaken
Om het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers te beperken, werken de gemeentelijke loketdiensten voorlopig enkel op afspraak en enkel voor essentiële zaken. Dit geldt onder meer voor het Sociaal Huis, de dienst Burgerzaken, de technische diensten en de Woonwinkel. Deze maatregel is ook van toepassing op alle zitdagen van externe partners in gemeentelijke infrastructuur. Onder andere de consultaties van Kind & Gezin, die plaatsvinden in het Huis van het Kind, zijn hierdoor enkel mogelijk op afspraak. Elke bezoeker van één van voornoemde diensten moet zich verplicht registreren op een bezoekerslijst en de handen ontsmetten bij het binnenkomen.

Aanvragen van attesten en uittreksels van de dienst Burgerzaken gebeuren in eerste instantie via het gemeentelijk e-loket. Alle andere zaken moeten via e-mail of telefonisch aangevraagd worden bij de desbetreffende dienst, via het algemeen telefoonnummer 02 371 22 11 of via info@sint-pieters-leeuw.be. Enkel indien een aanvraag via voornoemde weg niet mogelijk is, wordt er een afspraak gemaakt.

Recyclagepark
Het recyclagepark blijft open aangezien deze activiteit in open lucht plaatsvindt. Ook hier gelden de maatregelen van social distancing (maximale handhygiëne en afstand houden).


Sluiting van andere publiek toegankelijke gemeentelijke locaties
De hoofdbibliotheek, alle bibliotheekfilialen en -punten, sportcentra, het zwembad, het Huis van het Kind, het Buurthuis 1601, de lokale dienstencentra, gemeentelijke feestzalen en cultuur- en ontmoetingscentra worden gesloten voor het publiek en voor privébijeenkomsten. Aan de organisatoren van afgelaste activiteiten in gemeentelijke infrastructuur wordt uiteraard niets gefactureerd.

Bezoekverbod in woonzorgcentrum Zilverlinde
Extern bezoek is niet toegelaten in het woonzorgcentrum, op enkele uitzonderingen na. Elke toegelaten bezoeker dient zich te registreren op een bezoekerslijst. De familieleden van de bewoners worden over het bezoekverbod telefonisch op de hoogte gebracht. Nieuwe bewoners voor een kort verblijf worden voorlopig ook niet toegestaan.

Lessen in scholen opgeschort
Zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, worden de lessen ook in de Leeuwse scholen opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. In de scholen wordt opvang voorzien voor de kinderen die nergens anders terecht kunnen. De ouders worden via de school op de hoogte gebracht over de verdere praktische uitvoering van deze maatregel. De lessen in de kunst- en muziekacademie worden eveneens opgeschort. De kinderdagverblijven blijven voorlopig wel open.

Activiteiten afgelast
Alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten worden afgelast. Dit geldt onder meer voor de sportkampen in de paasvakantie, infoavonden, enz.

Er wordt onderzocht of gemeentelijke infoavonden via livestream (bv. Facebook) uitgezonden kunnen worden. Meer details hierover volgen later.

Overige maatregelen
• Bij de Maaltijden aan huis wordt de 2de keuzemogelijkheid van het menu tijdelijk geschrapt. Wegens de afschaffing van het seniorenrestaurant in de lokale dienstencentra, moeten er meer maaltijden aan huis geleverd worden. Hierdoor wordt deze dienst meer belast en wordt er slechts één schotel aangeboden.
• Er kan enkel voor dringende bezoeken (bv. aan het ziekenhuis) beroep gedaan worden op de Minder Mobiele Centrale. Voor alle andere ritten wordt een oplossing gezocht.
• De openingsuren voor de voedselbedeling van vzw Baobab worden uitgebreid.
• Alle externe dienstverlening van de lokale dienstencentra, waaronder kapster en pedicure, worden opgeschort.
• De huwelijken in het gemeentehuis blijven doorgaan, maar wel met een beperkt aantal aanwezigen. De vieringen van de jubilarissen daarentegen worden uitgesteld.

Vanaf maandag 16 maart wordt er een gemeentelijk callcenter ingericht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Wie vragen heeft over de getroffen gemeentelijke maatregelen, kan terecht op het nummer 02 371 63 00.

De federale overheid voorziet volgende noodnummers:
• voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689;
• voor vragen over economie: 0800 120 33.

CORONAVIRUS/COVID-19 versterkte fase twee: Cafés en restaurants in ons land gaan dicht, lessen worden opgeschort

BELGIË: – Coronavirus Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen:
Cafés, discotheken en restaurants in ons land gaan dicht vanaf vrijdagavond 13 maart 2020 om middernacht. Dat heeft premier Sophie Wilmès bekendgemaakt op de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.
De lessen in de scholen worden vanaf maandag opgeschort, maar scholen moeten wel opvang voorzien voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken en voor kinderen die anders zouden opgevangen worden door de grootouders. Kinderdagverblijven blijven open. De maatregelen gelden zeker tot 3 april 2020.

2020-03-12-Nationale Veiligheidsraad
Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès:
Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:
• Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
• De crèches blijven open.
• Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:
• Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
• Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
• Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
• Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
• De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
• Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft:
• Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Wat het openbaar vervoer betreft:
• Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
4. Betalingsplan btw
5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
10.Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
• Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
• Voor vragen over economie: 0800/120.33


SINT-PIETERS-LEEUW:

Er werd ook een bijzondere zitting van het college van burgemeester en schepenen gehouden met maatregelen voor de organisatie van de gemeentediensten. Hierover zal vrijdagvoormiddag een toelichtend persbericht worden verzonden.

vatting twee verdachten in Sint-Pieters-Leeuw

logo_inbreker-diefstal-overvalSINT-PIETERS-LEEUW: – Al gedurende enkele weken, zelfs maanden merkt de lokale politie Zennevallei een stijging van het aantal inbraken. Een nieuw gegeven hierbij was dat inbrekers steeds poogden in te breken via het keldergat van de woning op zoek naar waardevolle voorwerpen, zoals cash geld, bankkaarten, ipads, …

Woensdagnacht werden zo opnieuw verschillende inbraken, al dan niet met buit, aangegeven. Omstreeks 4 uur deze ochtend werden de interventieploegen van de politiezone Zennevallei opgeroepen. Het was een passant die de verdachten aantrof en contact nam met de hulpdiensten.
De ploegen snelden ter plaatse met onder andere een anoniem voertuig. Op die manier kon alvast één verdachte worden gevat. Een tweede verdachte bevond zich nog aan de woning in het keldergat. Een derde verdachte ging op de vlucht en kon niet meer worden aangetroffen. Een deel van de buit werd bij één van de verdachten nog teruggevonden.
De verdachten betreffen illegalen, zonder geldige verblijfsdocumenten. Beiden werden ter beschikking gesteld van het Parket Halle-Vilvoorde dat hen voor de ondersrechter te Brussel liet voorleiden. De twee verdachten werden aangehouden. Verder onderzoek moet uitwijzen of de verdachten al dan niet kunnen worden gelinkt aan eerder gepleegde feiten in Sint-Pieters-Leeuw en omstreken.
Heb jij iets verdachts gezien? Aarzel niet om contact op te nemen met de lokale politie. Wie weet kunnen we dankzij jouw hulp verdachten vatten.

Iets verdachts gezien?
Aarzel niet en neem contact op met de politie via het nummer 101.