academische zitting bakkers met huldiging van Guido Devillé

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na een tweedaagse opleiding “Respectus Panis” werd een slot academische zitting gehouden in het gemeentehuis van onze gemeente.
Guido Devillé adviseur bakkerij bij Alimento wou op een waardevolle manier zijn carrière afsluiten. Daarom werden naast Les Ambassadeurs du pain ook de twee voorzitters van de bakkerij federatie, Afgevaardigde raas van bestuur Alimento, Aspirant Baker en Les Ambassadeurs du pain.be uitgenodigd.


Burgemeester Luc Deconinck had het in zijn welkomstgroeten over het belang van het bakkersberoep. Ook dat via Guido de Merselborre reeds enkele jaren de plaats is waar internationale opleiding doorgaan. De samenwerking tussen Alimento, Aspirant Baker is dan ook voor onze gemeente een mooie samenwerking.

Denoncain, de voorzitter van de Waalse federatie had het over de passie, werkkracht voor het bakkersvak. De vele opleidingen voor jongeren zijn dan ook een meerwaarde.
Eddy Van Damme Voorzitter van de Vlaamse federatie vulde aan met “Guido is een begrip in de bakkerij wereld”. Zijn opvolger zal uit zijn pijp moeten komen om dit te overtreffen. Bruno Kuylen sprak vol lof over het werk dat Guido gedaan heeft tijdens de twaalf jaar bij Alimento. Het creëren van een opleidingscentrum was dan ook de kers op de taart.
Nieuwe voorzitter van Aspirant baker dankte de stichters van Aspirant Baker voor de voorbije 15 jaar, hij zal nu met een nieuwe jonge ploeg verder werken aan de missie van deze organisatie. Promotie voor het beroep. Hij rekent daarbij op de steun van het oude bestuur.

Tijdens de academische zitting werd ook Les ambassadeurs du pain boven de doopvont gehouden. Dominique Planchot, voorzitter van Les ambassadeurs du pain sprak ook zijn waardering uit tegenover Guido. Tevens werden een aantal Belgische bakkers officieel lid van deze organisatie.

Als afsluiter had Guido een woordje van dank aan de mensen die zijn carrière vorm gaven. Vooral zijn vrouw en daarnaast nog enkele mensen.
De avond werd afgesloten met een receptie samen met nog enkele leden van de gemeenteraad.

Deze slideshow vereist JavaScript.

eetfestijn KHSL Zuun afgelast – bestelde saus kan men afhalen

2020-03-14-affiche-spaghettiZUUN: – eetfestijn KHSL Zuun afgelast maar bestelde saus kan men afhalen.

KHSL Zuun: “Na veel wikken en wegen en na rijp beraad heeft het voltallig bestuur van de Koninklijke Harmonie Ste-Lutgardis Zuun, vandaag beslist dat er een kleine aanpassing is aan ons spaghetti- en croquefestijn van nu zaterdag 14 maart.
Wie saus vooraf bestelde kan die nog wel komen ophalen vanaf 15.00 tot 20.00 in het St-Lutgardiscentrum. Spijtig genoeg heeft het COVID-19-virus roet in het eten gegooid van onze eerste spaghetti en croquefestijn en zullen we dus geen croques en spaghetti serveren op zaterdag.

Tijdens de maand februari reden 1633 bestuurders te snel binnen de Leeuwse trajectcontroles

2018-05-10-ANPR-camera_trajectcontrole_Bergensesteenweg_SPL_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 1 februari 2020 zijn er 3 trajectcontroles (ANPR) actief in Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende deze maand (29 dagen) reden 463 484 passanten één van de trajectcontroles voorbij en werden 1 633 overtredingen vastgesteld.

• Bergensesteenweg (N6) – Beide richtingen: 1.248 (99,26 % hield zich aan de maximum snelheid van 50 km/uur)
• Lenniksebaan – Beide richtingen: 119 (99,89 % hield zich aan de maximum snelheid van 70 km/uur)
• Postweg – Beide richtingen: 266 (99,85 % hield zich aan de maximum snelheid van 70 km/uur)

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “Blijkbaar missen deze trajectcontroles hun positieve impact op het terrein niet, want meer dan de verhoopte 98,5% houdt zich aan de maximum snelheid sinds de trajectcontroles effectief werken. Voor het effect, de impact en de veiligheid op het terrein doen we het.”

Eerder gaf het gemeentebestuur al te kennen dat zij van plan zijn om in deze bestuursperiode van 3 naar 8 trajectcontroles te gaan.

eetfestijn Femma afgelast

2020-03-15-affiche_dagzonderafwasSINT-PIETERS-LEEUW: – Femma last haar jaarlijks eetfestijn af.

Bestuur Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum:: “Omwille van de huidige Corona crisis zal de “Dag zonder Afwas” voorzien op 15 maart 2020 niet doorgaan. Wij willen elk risico op ziekte uitsluiten. Met dank voor jullie begrip en wij hopen jullie allemaal terug te zien op onze “Dag zonder Afwas” in 2021.“

Spaghettifestijn L&A Dance Company uitgesteld

2020-03-14-affiche-2espaghettifestijnSINT-PIETERS-LEEUW: – L&A Dance Company heeft haar Spaghettifestijn voor dit weekend uitgesteld.

L&A-team: “Beste ouders, dansers, familie & vrienden,
We keken heel erg uit naar ons 2e spaghettifestijn aanstaande zaterdag.
Omwille van het Coronavirus hebben we besloten om uit voorzorg het spaghettifestijn op deze datum NIET te laten plaatsvinden.
Maar niet getreurd, we gaan op zoek naar een nieuwe datum waarop het spaghettifestijn alsnog kan doorgaan. Hou dus zeker jullie eetkaarten goed bij. We houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe datum gevonden is.

Turn-, Dans- en Lichtshow Leeuwse turnkring uitgesteld

2020-03-15-affiche_LTK-showSINT-PIETERS-LEEUW: – Na overleg met de burgemeester en het gemeentebestuur heeft de Leeuwse turnkring vzw besloten om het Turn-, Dans- en Lichtshow van dit weekend te annuleren en te verplaatsen naar het weekend van 30/05 – 31/05/2020.

Verdere uitleg en informatie volgt. Ook wat de ticketverkoop betreft, wordt er een regeling getroffen. Hartelijk dank voor uw begrip.

UPDATE 12/03/2020 – 8u15: – Leeuwse turnkring: ” Er is tijdens deze overlegmomenten gekeken naar de capaciteit van aanwezigen alsook naar de doelgroep die tijdens dit evenement aanwezig is. De aanwezigen bestaat uit een duidelijke mix van de doelgroep die niet vatbaar is voor het virus maar wel drager kan zijn en de doelgroep die zeer vatbaar is.
Daarnaast kunnen wij tijdens dit evenement niet vrijwaren dat er geen nauwe contacten zouden kunnen zijn tussen de aanwezigen.

Na het bekijken van de kalender van de sportzaal en om belasting van andere sportverenigingen te voorkomen, alsook onze eigen werking (RecreaTornooi 08-09/05/2020) en met het oog op het sluiten van de sportzaal en de start van de eindexamens, hebben we de Turn-, Dans- en Lichtshow uitgesteld naar 30-31/05/2020.

Een aantal van onze gymnasten zijn tijdens dat weekend geselecteerd voor het Groot Vlaams- en Belgisch Kampioenschap, ook hier zullen we een oplossing voor trachten te vinden.

Wij zijn er ons van bewust dat dit weekend niet voor iedereen haalbaar zal zijn. Daarom hebben wij een procedure uitgewerkt betreffende de tickets:
Kan U WEL aanwezig zijn op 30/05/2020 en/of 31/05/2020 dan blijft uw tickets voor die dag geldig. Bijvoorbeeld ticket zaterdag 14/03/2020 = ticket voor zaterdag 30/05/2020
Kan U NIET aanwezig zijn op 30 en/of 31/05/2020
Registreer U voor 04/04/2020 via het mailadres devalckwendy@hotmail.com
Bij registratie meldt U: uw naam+voornaam, aantal tickets + datum tickets
U zal vervolgens via mail gecontacteerd worden voor de verdere afhandeling
Indien u nog vragen hebt, kan U deze gerust stellen via leeuwseturnkring1600@gmail.com”

Tijdelijke sluiting Leeuwse lokale dienstencentra

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt voorzorgsmaatregelen voor Coronavirus (Covid-19).


Intussen worden er overal voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat het Coronavirus COVID-19 zich verder kan verspreiden in ons land. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw besliste daarom alvast om de 3 lokale dienstencentra tijdelijk te sluiten. Bezoek aan de bewoners in het woonzorgcentrum Zilverlinde wordt ook zeer sterk afgeraden.

Tijdelijke sluiting lokale dienstencentra
Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke, vraagt de lokale dienstencentra te sluiten vanaf 12 maart.
luc deconinckBurgemeester Luc Deconinck: “Aangezien lokale dienstencentra activiteiten organiseren voor ouderen, die al dan niet zorgbehoevend zijn, is het risico op een eventuele besmetting er reëel. Daarom wordt beslist om tegemoet te komen aan de vraag van de minister en over te gaan tot de sluiting van de Leeuwse lokale dienstencentra tot en met 13 april. Dit betekent dat ook alle activiteiten in de centra afgelast worden, waaronder o.a. het praatcafé dementie in LDC Meander van donderdag 12 maart. In de lokale dienstencentra zal er vanaf morgen dan ook geen middagmaal meer gegeten kunnen worden. Bezoekers van het seniorenrestaurant kunnen tijdens de sluiting terecht bij de dienst Maaltijden aan huis. Voor dringende boodschappen en/of medicatie kan er wel nog steeds beroep gedaan worden op de vervoersdienst van de lokale dienstencentra. Ook de Minder Mobiele Centrale blijft actief.”

Bezoekers van de lokale dienstencentra kunnen voor inlichtingen of aanvragen steeds terecht bij de verantwoordelijken:
LDC ’t Paviljoentje: Karin Poldervaart, T 02 377 03 55
LDC Negenhof: Els Aerts, T 02 332 59 53
LDC Meander: Wenke Peetroons, T 02 370 88 80

Bezoek vermijden in woonzorgcentrum Zilverlinde
De richtlijnen van de Vlaamse overheid worden eveneens integraal toegepast in het woonzorgcentrum Zilverlinde. Bezoek aan de bewoners wordt zeer sterk afgeraden. De bezoekuren worden beperkt van 10 tot 18 uur en bezoek van kinderen jonger dan 16 jaar is verboden. Bezoekers moeten zich registeren en extra aandacht besteden aan handhygiëne. Alle gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen worden eveneens afgelast.

UPDATE 19u30: Iets na 19 uur was Burgemeester Luc Deconinck terug op het gemeentehuis van een overleg met gouverneur Lodewijk De Witte.
Bekijk de laatste stand van zaken in onderstaande video:

UPDATE 20u10:
Indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers niet meer toegelaten in Vlaams-Brabant.
VLAAMS-BRABANT: – In een politiebesluit van de gouverneur van 11 maart 2020 worden alle indoor evenementen in de provincie Vlaams-Brabant waar meer dan 1.000 deelnemers worden samengebracht, met ingang van 11 maart 2020 niet meer toegelaten, voor 1 maand, met evaluatie en eventuele herziening eind maart.

De maatregel om geen evenementen van meer dan 1000 mensen meer te laten doorgaan, is niet ingevoerd vanuit de idee dat deze de epidemie zal doen stoppen. De zogenaamde ‘social distancing’-maatregelen (maatregelen die bedoeld zijn om het contact tussen een (eventueel nog onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen te verminderen ), worden genomen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen. We willen immers zoveel als mogelijk vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt te staan, dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt.

Organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1000 deelnemers en organisatoren van outdoor evenementen worden gevraagd om in de mate van het mogelijke het ‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen.

Elke maatregel die wordt genomen, dient er dus in eerste instantie op gericht te zijn om de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contacten te beperken en alle maatregelen moeten steeds proportioneel zijn, rekening houdend met de specifieke omstandigheden.

Zij worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
• aantal personen dat samenkomt
• intensiteit tussen de mensen die samenkomen
• duur van het contact
• beslotenheid ruimte
• mengeling van leeftijden
• haalbaarheid van de maatregelen
• noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem) dienen altijd te worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen.

Carnaval Halle 2020 wordt uitgesteld

2017-03-26_Lichtstoet_carnaval_Halle (35)REGIO/HALLE: – Op vraag van gouverneur Lodewijk De Witte en in overleg met organisator Halattracion wordt carnaval Halle uitgesteld naar een latere datum. Dat werd deze middag aangekondigd.

Het carnavalsfeest in Halle wordt op vraag van gouverneur De Witte uitgesteld. We begrijpen dat dit een zware opdoffer is voor de duizenden carnavalisten die al weken toeleven naar dit feest, maar de maatregel is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus in ons land zoveel mogelijk te vertragen.

Vanmiddag hebben de burgemeesters een overleg met gouverneur Lodewijk De Witte om te overlopen welke maatregelen genomen moeten worden in het belang van de volksgezondheid. Maar de gouverneur contacteerde vanmorgen al de burgemeester met het advies om het carnavalsfeest niet te laten doorgaan op zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 maart.

Eerder kregen steden en gemeenten al het advies om indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers te verbieden gedurende de maand maart. Hoe dichter mensen op elkaar zitten, hoe groter immers de kans op een besmetting. Carnaval is weliswaar geen indoor evenement maar tijdens de stoet en tijdens de festiviteiten op de Grote Markt zitten mensen wel zeer dicht op elkaar. En dus raadt de gouverneur aan om het carnavalsfeest niet te laten doorgaan. Ook de carnavalskermis wordt om die reden uitgesteld. Voor het kindercarnaval werkt Halattraction een alternatieve verkiezing uit.

Een advies dat misschien verwacht was maar toch hard aankwam bij carnavalsorganisator Halattraction en de stad Halle. “Maar uiteraard hebben we alle begrip voor de noodzaak van de maatregel. We begrijpen ook dat veel carnavalisten ontgoocheld zullen zijn. Dit is een feest waar ze al maanden naar uitkeken en toegeleefd hebben. Maar om het met de woorden van viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) te zeggen: “Op dit moment moeten we allemaal solidair de gezondheidszorg en dus ook elkaars gezondheid vooropstellen”. Ook wie niet tot een risicogroep behoort, draagt immers een verantwoordelijkheid naar de rest van de bevolking. Dat is ook de reden waarom we als de stad de aanbevelingen zeer ernstig nemen.”

Dan toch een zomercarnaval?
Maar de stad en organisator Halattraction blijven niet bij de pakken zitten en hebben intussen al de eerste contacten gelegd voor een plan B. Tijdens een eerste spoedvergadering werd vrij snel geconcludeerd dat een zomers carnavalsfeest in de maand september een fijn alternatief zou zijn. “Hallenaren dromen immers al jaren van een zomercarnaval. Op die manier zijn de inspanningen die de carnavalsgroepen reeds geleverd hebben, geen maat voor niets geweest. En uiteraard hopen we dat tegen dan de corona zorgen van de baan zijn. Meer details kunnen we hier voorlopig niet over geven omdat er eerst nog een hele reeks organisatorische kwesties met de carnavalsgroepen, de horeca, de foorkramers en de veiligheidsdiensten moeten uitgeklaard worden.”