Opgewekt Pajottenland voert actie op Grey Day

REGIO: – Vandaag deed Opgewekt Pajottenland drie succesvolle acties naar aanleiding van Grey Day.


Op het Stationsplein van Halle, aan het IMI in Ledeberg (Roosdaal) en op de boerenmarkt van Gooik deelden ee koffie en chocolademelk uit aan voorbijgangers. Op die manier ‘vierden’ ze Grey Day in het Pajottenland, de dag dat de groene energie voor dit jaar opgebruikt is. Deze onfortuinlijke feestdag, in het leven geroepen door Canvas, viel vorig jaar op 4 februari en schuift dit jaar amper één dag op naar 5 februari. Ver weg van onze doelstelling om 30% hernieuwbare energie te realiseren in 2020. België bengelt aan de staart van Europa. Enkel Luxemburg, Malta en Nederland doen het nog slechter. Zweden is dan weer de beste leerling van de klas. Daar valt Grey Day op 12 juli.

Carolien Ruebens, coördinator Strategisch Project ‘Opgewekt Pajottenland: “Om Grey Day onder de aandacht te brengen in het Pajottenland, deelden we – als strategisch project Opgewekt Pajottenland – warme dranken en een leuk gadget met een 3D-beeld van het Pajotse landschap van de toekomst uit. Bovendien gaven we tips om energie te besparen, want het besparen van energie is een belangrijke voorwaarde om onze klimaatdoelstelling te realiseren. Daarnaast hadden we ook lesmateriaal uitgewerkt dat we bezorgd hebben aan alle lagere en middelbare scholen uit het Pajottenland en de Zennevallei.
Iedereen kon ook zijn of haar kennis over (hernieuwbare) energie testen aan de hand van een korte quiz. Op het einde van de dag zagen we al heel wat goede antwoorden binnenkomen.
Op onze vraag wat Grey Day is, kregen we heel wat uiteenlopende antwoorden. De link naar hernieuwbare energie werd nog onvoldoende gelegd en wij willen de noodzaak om in te zetten op groene energie met onze actie nog meer onder de aandacht brengen.

Strategisch Project Opgewekt Pajottenland is een samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt vzw en tien Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke) Dit project heeft als doel een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie te creëren en inspiratie te bieden voor enkele concrete projecten waarbij eveneens ingezet wordt op verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte door landschapszorg.

agenda: Verdieping op zolder – Eva Daeleman

zolderverdieping-verdiepingopzolder_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Om de 2 maand nodigt de bib een interessante spreker uit op de Roosezolder.
Op woensdag 12 februari 2020 om 20 uur komt radio- en tv-presentatrice Eva Daeleman vertellen over haar burn-out.

In deze lezing deelt ze haar inzichten over en visie op veerkracht, op bewuster leven, op kwetsbaarheid en hoe je burn-out een leerproces kan zijn.
Prijs: € 5 – Online tickets: www.sint-pieters-leeuw.be/online-ticketverkoop

Taaltassen vergemakkelijken lessen Nederlands voor anderstaligen

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant stelde 75 nieuwe Taaltassen samen voor bibliotheken met een Taalpunt Nederlands. In deze Taaltassen zit educatief materiaal, zoals spelen en boeken. Leerkrachten kunnen ze ontlenen om hiermee aan de slag te gaan tijdens hun lessen Nederlands voor anderstaligen. De bibliotheken van Liedekerke, Wemmel, Machelen, Hoeilaart en Landen ontvingen elk verschillende Taaltassen.


Leerkrachten uit het kleuter, lager en secundair onderwijs kunnen binnenkort in de bibliotheken van Liedekerke, Wemmel, Machelen, Hoeilaart en Landen terecht om de Taaltassen te ontlenen. De bibliotheek van Overijse zal de tassen voor het secundair onderwijs van Hoeilaart in hun bibliotheek plaatsen.
De bibliotheken van Sint-Pieters-Leeuw, Affligem en Ternat zullen later ook zo’n Taaltassen samenstellen.

In de groenkleurige draagtassen vinden ze 3 taalspelen en een 5-tal boeken over thema’s, zoals dieren, natuur, gevoelens, vrije tijd, wereld, identiteit en alfabetisering. Bij elke tas hoort steeds een infofiche met extra tips voor online en/of gratis materialen die bij het thema passen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

In 2018 werden reeds Taalkoffers ontwikkeld om leerkrachten op weg te helpen bij de keuze van materialen. De nieuwe Taaltassen bundelen taalspelen en lees-, luister- en prentenboeken per thema en vormen zo een uitbreiding op de materialen van het Taalpunt Nederlands in bibliotheken.

Taalpunten in bibliotheken stimuleren Nederlands bij anderstaligen
De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt reeds sinds 2014 bibliotheken bij de oprichting en het onderhoud van een Taalpunt Nederlands. Bibliotheken met zo’n Taalpunt Nederlands voorzien een plaats in de bib waar anderstaligen allerlei materiaal vinden om Nederlands te oefenen. Ze vinden er taalcursussen, woordenboeken, lees- en luisterboeken, films, kranten en tijdschriften op maat.

Zo wordt de bib een ontmoetingsplaats waar anderstaligen Nederlands komen oefenen op hun eigen tempo en volgens hun eigen interesses. Dat is niet alleen belangrijk voor hun toekomst, maar elkaar verstaan is ook belangrijk als we iedereen deel willen laten uitmaken van onze Vlaamse samenleving. Ook die sociale component zit in het project vervat, want vaak horen bij het Taalpunt immers allerlei taalstimulerende projecten, zoals samenleesgroepen of Boekenstoeten. Ondertussen kunnen anderstalige inwoners van Vlaams-Brabant hiervoor in maar liefst 41 Taalpuntbibliotheken terecht”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.