agenda: Winterconcert 2020

2020-01-11-flyer_winterconcertZUUN: – De Koninklijke Harmonie Ste-Lutgardis Zuun organiseert op zaterdag 11 januari 2020 om 19u30 haar “Winterconcert 2020” olv Willy Clabos.

Zoals elk jaar kan je op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar luisteren naar het Winterconcert van de Harmonie van Zuun. Elk jaar opnieuw verrassen we jullie met herkenbare melodieën en klasse-werken voor harmonieorkest. De Harmonie van Zuun is het enigste harmonieorkest van de gemeente Sint-Pieters-leeuw… Tevens krijg je er ook de samenspelklas te horen die na maanden hard zwoegen het beste van zichzelf geeft. Een aanrader om jong en oud aan het werk te horen. Bestel je kaarten zo vlug mogelijk bij bestuursleden, muzikanten of online want elk jaar is het concert volledig uitverkocht. Na het concert kan je natuurlijk rustig napraten in de feestzaal naast de Kerk Sint-Lutgardis.

Jo Van Vaerenbergh nieuwe algemeen directeur vzw de Rand

REGIO: – Huidig algemeen directeur Eddy Frans gaat op 1 april 2020 met pensioen. In dat kader lanceerde de Raad van Bestuur midden 2019 een vacature. Na een uitgebreide procedure besliste de Raad op 17 december 2019 om Jo Van Vaerenbergh aan te stellen als opvolger voor Eddy Frans. Hij wordt dus vanaf 1 april 2020 de nieuwe algemeen directeur van vzw ‘de Rand’.

Vzw ‘de Rand’ is de organisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel ondersteunt. De organisatie exploiteert zeven gemeenschapscentra, geeft RandKrant en gemeenschapskranten uit, heeft een uitgebreide taalpromotiepijler, coördineert het Gordelfestival en is partner in het documentatiecentrum Vlaamse Rand.

Jo Van Vaerenbergh (°1969) is master in de communicatiewetenschappen. Zijn eerste professionele stappen zette hij in een jeugdhuis en bij de Vlaamse koepel voor internationaal jeugdwerk JINT. Aansluitend bouwde hij heel wat ervaring op in de integratiesector, o.m. bij PIN vzw, het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant PRIC en het Agentschap Integratie en Inburgering. Het laatste anderhalf jaar was hij directeur van de stroom vrije tijd in de gemeente Dilbeek.

Hubert Lyben (voorzitter): “De vzw ‘de Rand’ heeft zich de jongste 20 jaar ontwikkeld tot een niet meer weg te denken actor in het specifieke beleid dat voor de Vlaamse Rand rond Brussel gevoerd wordt. Dankzij de bezielende en volgehouden inspanningen van Eddy Frans is de organisatie sterk gegroeid, zowel in de eerstelijnswerking in de zes faciliteitengemeenten als in de tweedelijnsopdrachten voor de andere gemeenten. Mede op basis van zijn visie, vertrouwen we erop dat Jo Van Vaerenbergh het werk kan verder zetten en nog verder uitbouwen. Zijn ruime ervaring met integratie, taalpromotie en taalbeleid, zowel beleidsmatig als op het terrein, zal daarbij zeker een meerwaarde zijn.

Eddy Frans: “Ik verheug me er op om de leiding van vzw ‘de Rand’ door te geven aan iemand met een groot hart voor de regio, die bovendien een grote dosis ervaring meebrengt. Ik heb zelf gedurende 21 jaar heel wat nieuwe werkingsterreinen toegevoegd aan de actieradius van ‘de Rand’. Ik vertrouw er op dat Jo Van Vaerenbergh met grote zorg het werk zal verder zetten en die pijlers zal uitbouwen, die een antwoord bieden op een van de grootste uitdagingen van de regio, met name de positie van het Nederlands als dè verbindende taal.”

Jo Van Vaerenbergh: “Het is een grote uitdaging om vzw ‘de Rand’ te mogen gaan leiden. Ik heb me altijd al sterk kunnen vereenzelvigen met de missie en opdracht van de organisatie. Ik kijk dan ook uit naar de komende samenwerking met het team, de Raad van Bestuur en de vele stakeholders en partners. De noden van de regio zijn duidelijk, de urgentie is hoog. Toch bieden de recent goedgekeurde lokale, provinciale en Vlaamse beleidsplannen, de groeiende bovenlokale samenwerkingsverbanden (o.a. Toekomstforum,…) en de grote bereidheid bij verenigingen, clubs en burgers heel wat kansen. Tegelijkertijd bevestigen ze heel hard de komende uitdagingen voor vzw ‘de Rand’ om via het stimuleren van gemeenschapsopbouw, taalpromotie, specifieke randexpertise en leer- en oefenkansen Nederlands het ‘samenleven’ in de Vlaamse Rand blijvend te versterken.”