agenda: Infoavond landhuis de Viron

2019-11-15-landhuis-De-Viron_planSINT-PIETERS- LEEUW: – In 2017 kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het landhuis de Viron aan om er in de toekomst de vrijetijdsdiensten onder te brengen. Het domein, dat naast het Colomapark ligt, wordt uitgebreid zodat ook de hoofdbibliotheek er in de toekomst haar plaats zal vinden. Er werd een Design en Build opdracht uitgeschreven om het gebouw te renoveren.
Op donderdag 5 december 2019 stelt de gemeente je de plannen voor tijdens een infoavond. Vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant

2019-11-25-ruimteVlaBraVLAAMS-BRABANT: – de provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.
In het kader daarvan heeft de provincie Vlaams-Brabant een eerste ontwerp opgemaakt over het ruimtelijk beleid voor de komende jaren.

Wat vind jij hiervan? Je kan het hen laten weten tijdens de publieke raadpleging. Deze loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.
Het startmoment gaat door op woensdag 4 december vanaf 14 uur in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven. Allen van harte welkom.
Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be