Nieuwe uitgave LEWE: Op zoek naar de Sint-Gorikskapel door Raf Meert

2019-10-24-LEWE_01_Raf-MeertSINT-PIETERS-LEEUW: – Ooit stond in het centrum van de gemeente de Sint-Gorikskapel. Doorheen de jaren hebben meerdere auteurs getracht haar precieze ligging vast te stellen. In 2015 pakte Raf Meert met grondige historische diepgang het raadsel aan. Het resultaat was verrassend en wordt in deze Lewe aan de lezer aangeboden.

Raf Meert zijn studie vult een leemte op in de heemkundige geschiedenis van ons dorp. Aan de hand van geschreven documenten uit het verre verleden, legt hij finaal de juiste ligging vast. De studie is helder en gestructureerd opgebouwd, zodat je als lezer steeds vlot kan volgen.
Voor wie minder vertrouwd mocht zijn met sommige plaatsnamen in het centrum van de gemeente, heeft de werkgroep in samenspraak met de auteur getracht de beschreven plekken met een foto in beeld te brengen.

Raf Meert: “In het Centrum hebben eigenaardig genoeg tot voor een 350-tal jaren 2 kerken op goed 100 m van elkaar bestaan. De Sint-Pieterskerk bestaat vandaag nog. do andere kerk was gewijd aan Sint-Gorik. Het statuut wisselt wat naar gelang de tekst. soms Is sprake van een kapel, soms van een kerk. Maar het was weldegelijk een gebouw van zekere omvang dat men kon betreden, dus niet een kapelletje langs de kant van de weg. Het gebouw is rond 1680 volledig afgebroken. De stenen werden hergebruikt in de kerkhofmuur aan de Rink. Dat is de enige tastbare herinnering die we vandaag nog hebben aan de Sint-Gorikskapel. Vervolgens verdwijnt het bestaan van de kapel ook uit het collectief geheugen van de Leeuwenaren. Tot rond 1930 geschiedkundigen uit Halle oude teksten analyseren en het bestaan van de kapel opnieuw blootleggen. Maar daar blijft het dan opnieuw bij tot de jaren 1980, wanneer de heemkundige kring hier in Leeuw opstart. Zo zijn er in LEWE een aantal artikels over de kapel verschenen. En wie LEWE al enige jaren volgt zal zeker al van de Sint-Gorikskapel gehoord hebben.

Diezelfde lezers weten ook dat het steeds een groot raadsel is gebleven waar dìe kapel precies heeft gestaan. In die loop der jaren zijn daar verschillende theorieën over naar voren geschoven, maar het ultieme bewijs werd nooit geleverd. Een van de grote problemen is dat we op heden geen weet hebben van een gedetailleerde kaart waar de kapel op afgebeeld staat.
Daar gaat dit werk dus over. over de zoektocht naar de Sint-Gorikskapel. lk ben daarvoor opnieuw In de archieven gedoken. op zoek naar oude documenten waarin de kapel ergens vermeld wordt‚ veelal de beschrijving van gronden hier in de buurt die de kapel als referentiepunt gebruikten.

2019-10-24-LEWE_02En uiteindelijk ben ik er op uitgekomen dat de kapel ergens gestaan moet hebben waar de lokettenzaal van het gemeentehuis is. De site van het gemeentehuis vormt met andere woorden een historisch zeer beladen plaats voor Sint-PìetersLeeuw. Hier stond allicht de vroegste kerk, de oudste teksten gaan over deze site en daarbij nog eens het standbeeld van Angela van Leeuw hier buiten, dat verwijst naar de eerste vermelding van Leeuw, maakt deze plek tot iets zeer bijzonder voor onze gemeente. Dat dit domein zo bewaard werd, en vandaag aan de gemeenschap toebehoort door een aantal spelingen van het lot, maakt het des te unieker.

Omdat het merendeel van de lezers niet echt vertrouwd is met archiefonderzoek, wat dit precies inhoudt, met welke moeilijkheden men geconfronteerd wordt enz.. heb ik de tekst zo opgebouwd dat ik de lezer meeneem op die zoektocht en hem laat volgen in de gedachtegang om uiteindelijk tot de conclusie te komen.

Zoals ik aangeef in de inleiding, stonden bij mijn eerdere historische studies (kasteel Rattendaal, kasteel Coloma, de boogschuttersgilde ..) volledigheid centraal. Hier ging het om het oplossen van een oud mysterie, waar ik mij echt in vast heb moeten bijten. Zo heb ik tot in Frankrijk gezeten om documenten te vinden die naar de oplossing zouden leiden. lk uit de zoektocht alvast veel voldoening gehaald en ik hoop dat de lezers er even veel plezier uithalen bij het lezen van dit boekje. ”

LEWE is een uitgave van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde.
Op zoek naar de Sint-Gorikskapel (108 pg.)
Auteur: Raf Meert
Prijs: 5 euro. Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro.
Verkrijgbaar bij de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde, heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

fotoboek Macrotasia

VLEZENBEEK: – Tiffany Heymans heeft zich als amateurfotografe gespecialiseerd in macro-foto’s. Ze maakt prachtige ingezoomde foto’s van kevers, spinnen, vlinders, bijen… zodat je alle wonderlijke details kan zien. Ze trok foto’s op diverse locaties in natuurgebieden in Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Dilbeek, Gooik en Pepingen. Tiffany werkt nu aan een fotoboek in samenwerking met onder andere Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.
2019-10-24-Macrotasia_01_Tiffany-Heymans
Tiffany Heymans: “Toen ik op een dag zeer toevallig met mijn zoontje van 5 jaar aan het wandelen was met mijn camera aan een vijver, riep hij mij plots ‘Mama, mama kom eens kijken’Ik heb een bij gevonden op een bloem.. Ik ging dus kijken en hij vroeg me of ik daarvan een foto wou maken. Aangezien ik mijn zoontje niet snel iets weiger, neem ik mijn camera en probeer ik met veel moeite de bloem en de bij goed op de foto te krijgen, Klik’ zo gedaan. Toen ik dan diezelfde avond thuis voor de pc ging zitten om mijn foto’s te bekijken, was ik echt verwonderd toen ik die ene foto zag met de bloem en de bij. Zoveel details, kleuren, haartjes, vleugels, pootjes….
 Mijn liefde voor macrofotografie was ontstaan.
Ik heb me nadien aangesloten bij NFP ( natuurfotografen van het Pajottenland) en daar heb ik heel veel bijgeleerd dankzij de medeleden. Ik ben dan steeds verder gaan zoeken naar de beste manier om mijn foto’s op beeld te krijgen.
 Ik ben nu 3 jaar bezig met macrofotografie en het heeft mij zo een zo’n prachtige verbinding met de natuur gegeven, zo veel kleine organismen waar de ‘gewone’ mens aan voorbijloopt zonder het te weten.”


Voorverkoop boek Macrotasia
Het fotoboek, ‘Macrotasia’, zal midden december verschijnen met 90 foto’s op liggend A4-formaat en is te koop aan 40 euro. Om het boek betaalbaar te kunnen laten drukken, moeten er vooraf minstens 100 exemplaren besteld worden. Per verkocht boek gaat ook 2 euro naar Sing2Help ten voordele van het goede doel en 2 euro naar de lokale Natuurpunt afdelingen.
Meer info en bestellen via www.macrotasia.be.

Steun voor goede doelen
Tiffany Heymans: “Omdat ik niet wou dat dit echt een commercieel project werd wou ik ook iets terug doen voor 2 goede doelen die voor mij belangrijk zijn nl. Natuurpunt , die zich inzetten voor de natuur en dan ook Sing2help. Sing2help is een groepje mensen ontstaat uit het Popkoor Maggie’s Melody waar ik zelf lid van ben en deze organisatie zameld geld in voor goede doelen rond muziek. Dit is sinds 2 jaar voor het OverStem Kanker koor en omdat muziek ook een passie van mijzelf is wou ik dit doel ook steunen. Er gaat dus per verkocht boek 2 euro naar Natuurpunt en 2 euro naar Sing2help.”

Aperitief voorstelling
Zaterdag 16 november om 11u in De Cam, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik
Tijdens deze gratis aperitiefvoorstelling in volkscafé De Cam in Gooik laat Tiffany enkele van haar mooiste foto’s zien en geeft ze uitleg over de manier van werken. Na de fotopresentatie wordt ook toelichting gegeven over natuurgebied Kesterheide en andere acties van Natuurpunt in Gooik.

Het fotoboek, ‘Macrotasia’, verschijnt midden december met 90 foto’s en is te bestellen via www.macrotasia.be.