nieuwe schuiven aan stuw in Volsom voor meer buffercapaciteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe schuiven aan stuw in Volsom voor meer buffercapaciteit van de Zuunbeek voordat wachtbekken moet aangesproken worden.


Bart Keymolen, schepen openbare werken en waterbeheersing: ‘De werken die momenteel bezig zijn aan de stuw in Volsem hebben als doel de doorstroom ter hoogte van de klep te vergroten. De werken houden in dat er langs beide kanten een betonnen muur verwijderd wordt en een grotere schuif geplaatst wordt. Dit is reeds uitgevoerd aan het wachtbekken langs de Slesbroekstraat. Als de werken uitgevoerd zijn wordt de capaciteit van de Zuunbeek verhoogd wat ervoor zorgt dat de wachtbekkens bij hoogwater later moeten aangesproken worden. De nieuwe schuiven aan beide wachtbekkens zullen volledig geautomatiseerd worden en de werking hiervan zal gestuurd worden aan de hand van peilmeting op de Zuunbeek.

De voorlopige planning is dat de dam die aangelegd is voor de werken deze week nog zal verwijderd worden. Hierna zal de waterstand langs het wachtbekken terug op zijn normaal niveau staan.

Zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts zal dit een voelbare verbetering betekenen bij hevige onweders.’