75 jaar bevrijding – Bevrijding Halle Sint-Pieters-Leeuw en Brussel

75-jaar-bevrijding_Sint-Pieters-Leeuw_WOIISINT-PIETERS-LEEUW: – 75 Jaar geleden werd België bevrijd en eindigde in Sint-Pieters-Leeuw de Tweede Wereldoorlog op 3 september 1944.
Om dit te herdenken brengt de onafhankelijke nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu tijdens de zomervakantie een reeks over  WOII.
Vandaag deel 9: Bevrijding Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Brussel

2019-08-28-vlaggen-SPL_bevrijding
bevrijdingsvlaggen uit 1944

Op 2 september was de 1ste Guard Armoured-divisie in de streek van Douai. (De Britse en Canadese Armoured- divisies hadden ieder 290 tanks, 261 gepant- serde voertuigen, 2 763 andere voertuigen en 14964 manschappen.) Omstreeks midder-nacht kreeg ze de opdracht op te rukken naar Brussel. Er gaapte immers een bres tussen Valenciennes en Douai. Op zondag 3 september, bij dageraad besloot Luitenant-generaal Brian Horrocks, bevelhebber van het 30e Britse Legerkorps Guards Armoured Division zijn ochtendbriefing met “Tot vanavond in Brussel” ! Hierop begaf deze gepantserde eenheid zich op weg naar de Belgische hoofdstad via twee wegen: links de Grenadier Guards (via Doornik, Lessen en Herne) en rechts de Welsch Guards (via Leuze, Ath, Edingen, Halle en Sint-Pieters-Leeuw).

Het was een prachtige dag. De tanks hadden 156 km voor de boeg. Daarvoor was 600 000 liter benzine nodig! In Hertain kwam de Household Cavalry in de vroege morgen over de grens.

Frank Clarke, soldaat bij de Guards Armoured Division: “We reden verder, stad na stad, dorp na dorp bevrijdend, en we werden op onze weg toegejuicht. Sommige plaatsen waar we doorheen waren gegaan, waren minder dan tien uur geleden bezet door de Duitsers. De opwinding was intens! We reden steeds verder richting Brussel, de opwinding werd elk uur intenser. De mensen werden gek! De route was een uitbarsting van kleur en mijn arm deed pijn van zwaaien naar de opgewonden menigten. Soms was het bijna onmogelijk om door de ziedende massa’s te gaan, want ze klommen op de vrachtwagens om ons te kussen en ze huilden. Deze mensen waren vier jaar onder het juk van de nazi’s geweest, leed, ongelukkig,… en nu waren ze vrij. De geallieerden hadden hun belofte waargemaakt. Bevrijding was van hen.


de engelse tanks reden van Saintes naar Halle toen de Welsh Guards plots een colonne Duitse soldaten opmerkten die van Bierk kwam. De Engelse tanks zetten zich onmiddellijk in stelling. Alhoewel zij geen kans maakten begonnen de Duitse soldaten te schieten. De Engelse tanks maakten een omsingelende beweging en vielen langs de velden de Duitse colonne aan.

Wijlen Felix Denayer was als vrijwilliger ingelijfd in het Britse leger en werd als para-commando gedropt in Arromanche achter de Duitse linies bij de ontscheping van Normandië. Van daaruit heeft hij als tankcommandant Frankrijk mee bevrijd. Hij was bij het gevecht in Hondzocht op 3 september 1944 betrokken.

In Halle heeft hij een Duits kanon, dat op ‘den Baskuul’ stond vernietigd. De bedoeling van dat kanon was de Engelsen te beschieten die uit de richting Hondzocht kwamen.

hondzocht-1Felix Denayer: “De witte brigade, de weerstand, wilde het kanon vernietigen, maar zij waren niet goed genoeg bewapend. Zij hebben mijn telefonische waarschuwingen om het niet te doen in de wind geslagen en hebben de Duitsers er toch aangevallen en verloren heel wat manschappen.”

Van Hondzocht is Felix Denayer dan met zijn tank verder naar Halle gereden, maar in de plaats van tot aan ‘den Baskuul’ te rijden is hij op de Edingsesteenweg links afgeslagen, reed er door een boomgaard en kwam alzo in de Beertsestraat terecht. Zo kon hij het Duitse kanon van langs achter aanvallen en vernietigen. Bij het gevecht verloren verscheidene Duitse soldaten het leven. Sommigen vluchten de velden in, richting Eysingen. Het gros werd gevangen genomen en overgedragen aan het Halse verzet. De gevangen werden opgesloten in de kelder van een grote schuur (Hoeve Deleener) aan de Edingsesteenweg.

2019-08-28--3-9-44-cromwell-stuart-tanks_krijgsgevangenenDe volgende dagen werden er ook Duitses  opgesloten in het gemeentehuis en klooster van Sint-Pieters-Leeuw.

Vanuit Halle reed Felix Denayer met zijn tank verder naar Sint-Pieters-Leeuw richting Brussel. Het doortrekken van Sint-Pieters-Leeuw via de Bergensesteenweg was wel een emotioneel moment omdat hij er woonde en er zijn vader door Duitsers geslagen werd omdat hij niet wilde zeggen waar hij was.

Om 16.36 uur stak de commandant van de Belgische groep Groepering Bevrijding, kolonel Piron de Belgische grens over in Rongy, ten zuiden van Doornik. Zijn strijdmacht volgde in de nasleep van de Guards Armored Division voorbij Ath en bereikte in de schemering Enghien, amper 30 kilometer van Brussel.

2019-08-28-archief_bevrijding-Brussel_02Verkennings- troepen van de Huishoudelijke Cavalerie – Guards Armoured Division (30th Corps) bereikten uiteindelijk om 20.00 uur Brussel. In de loop van de nacht bereikten ook de Grenadier Guards de stad Brussel. Zoals het een garderegiment betaamde, trok het naar het Koninklijk Paleis waar koningin Elisabeth het verwelkomde. De koningin-weduwe stelde het paleis ter beschikking van het hoofdkwartier van de Guards Division. Het hoofdkwartier van het 30ste Korps installeer- de zich in het park van het Paleis te Laken.

Frank Clarke, soldaat bij de Guards Armoured Division: “Toen we het centrum van de stad naderden, werd de vooruitgang erg traag omdat de drukte de wegen blokkeerde. Heel Brussel was gekomen om ons te verwelkomen. Het kostte ons meer dan drie uur om van de buitenwijken naar het centrum te komen. We kwamen de stad om 20.00 uur binnen en we parkeerden om ongeveer 23.00 uur. Het werd donker, maar de lichten laaiden op in de cafés, het geluid werd nog luider toen radio’s hun begroetingen schalden.
Uiteindelijk bereikten we onze bestemming. Er was een rode gloed rondom het centrum van de stad, want de Duitsers hadden het enorme magnifieke Paleis van Justitie in brand gestoken. Het was een laaiende hel! De rode onheilspellende gloed was het welkom van de Duitsers bij ons. Hoog in gebouwen konden we af en toe een geweer horen knallen. Snipers! De vijand was nog steeds bij ons.
We brachten de nacht onder onze vrachtwagens door op de mooie pleinen en boulevards van die grote stad. Dus eindigde een opmerkelijke reis, – een ontzagwekkende dag.”
2019-08-28-archief_bevrijding-Brussel_01
Commandant, James Miller:”De eerste geallieerde eenheid die Brussel bereikte was het 1ste eskadron van het 2de bataljon Welsh Guards, samen met de 1ste compagnie “Prince of Wales” van het 1ste bataljon infanterie. De ontvangst was overweldigend. Wie het niet heeft meegemaakt, zal het niet geloven. Dit is een gebeuren dat niet zal worden overgedaan in de loop van een mensenleven. De totale bevolking kwam op straat. Zij was buiten zichzelf van opwinding. Wij werden bedolven onder bloemen, fruit, wijn en sigaren. Onze voertuigen werden overrompeld door burgers die ze op deze manier tot stilstand brachten. Aan een slakkengang konden wij toch vooruit komen.
Gedurende de nacht kreeg het Jubelpark, – dit was ons tentenkamp, – mitrailleurvuur te verduren en een Duits halfrups- voertuig reed dwars door de bivak van de compagnie. Daarop volgde een kort maar hevig vuurgevecht, doch vriend noch vijand werd geraakt. Om 8:00 uur ‘s ochtends was een enorme menigte toegestroomd in het Jubelpark. De meerderheid drumde rond mijn tent. Zodoende waren wij verplicht ons kampement met een omheining van touwen af te bakenen en binnen in het ontstane vierkant te blijven. Een beetje zoals tentoongestelde dieren. Met moeite was het mogelijk dwars door de menigte te rijden tot aan het hoofdkwartier van het bataljon (luitenant- kolonel J. F. Gresham). ‘s Namiddags verhuisde het bataljon naar een kampement even buiten de stad. Vervolgens zorgde ik voor een parade van mijn compagnie, gevolgd door onze voertuigen. Dit vertoon zorgde voor grote vreugde onder het publiek.

En zo kwam er een einde aan een veldtocht die niet alleen voor ons regiment geschiedenis schreef, maar die ook deel uitmaakt van de wereld- geschiedenis. Wij hadden 575 km afgelegd in zes dagen. De laatste dag legden wij meer dan 160 km af. Dit is veruit de langste opmars, op één dag, die ooit werd verwezenlijkt door om het even welke pantserdivisie, – de opmars van de Wehrmacht in Rusland daarbij inbegrepen. De samenwerking met het tweede pantser- bataljon was uitstekend verlopen. Het aantal Duitsers die werden gedood of gevangen genomen, was meer dan bevredigend. Het onthaal dat ons daarbij te beurt viel was zo uitzonderlijk, dat het met geen pen te beschrijven valt. De Welsh Guards was de eerste geallieerde troepenmacht om Brussel als bevrijders binnen te trekken. En mij is de eer te beurt gevallen het bevel te voeren over een compagnie die voor geen enkele andere eenheid moet onderdoen. Zij heeft Brussel op haar palmares geschreven. En tenslotte en tot besluit mag nog worden vermeld dat geen enkel verlies aan manschappen werd geleden.”

video bevrijding Brussel Pathe:

De 4e’s morgens nam Kolonel Piron contact met de Burgemeester van Brussel om de aankomst van de Belgische Strijdkrachten in hun hoofdstad aan te kondigen.
En te 15u opende General Adair met een tankeskadron van de Garde de intrede in de stad van Kolonel Piron en zijn Groepering, zegevierend na 4 lange jaren.
De begroeting door een uitzinnige bevolking werd een onvergetelijke ervaring voor alle aanwezigen.
De mannen van wie de familie in een bevrijd deel van het land woonde kregen één of twee dagen uitzonderlijk verlof.


Herlees ook de andere artikels in de reeks – 75 jaar bevrijding Sint-Pieters-Leeuw:
Deel 1: Moeder Stanislas – Zuster Overste van Sint-Antonius
Deel 2: Het gewone dagelijkse leven

Deel 3: Vlezenbeek in de Tweede Wereldoorlog
Deel 4: Propaganda via vluchtschriften – strooibiljetten
Deel 5: Op de vlucht tot in Normandië
Deel 6: Mei 1940 bominslag thv Mekingenweg
Deel 7: Opeising Leeuwse kerkklokken
Deel 8: V1 bom vernielt huis van Bruintje in Rukkelingen
Deel 9: Bevrijding Halle Sint-Pieters-Leeuw en Brussel


3 september 2019 – historische bevrijdingscolonne rijdt door Sint-Pieters-Leeuw

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding Sint-Pieters-Leeuw zal op dinsdag 3 september 2019 tussen 9 en 10.30 uur een historische bevrijdingscolonne over de Bergensesteenweg rijden richting Brussel.


Op dinsdag 3 september 2019 vertrekt de volledige colonne rond 09.00 uur op de N6 ter hoogte van Stroppen richting Brussel. Ze zal te bezichtigen zijn langsheen de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Het begin van de Colonne rijdt de Ikea in Anderlecht voorbij rond 9.30 uur. de totale lengte van de colonne bedraagt in stilstand 700m en al rijdend 7km. Een doortocht aan een kruispunt duurt ongeveer 50 minuten. Dit betekent dat de rijstrook richting Brussel tussen 9 en 10u30 volledig versperd zal zijn.

Omleidingen bussen De Lijn:
– Tussen 9.00 en 10.00 uur wordt lijn 170 omgeleid vanaf Halle Station via de Roggemanskaai en Alsembergsesteenweg om niet in conflict te komen met het opstellen van de colonne op de N6 tussen Stroppen en de Alsembergsesteenweg.
– Tussen 10.00 en 12.00 uur worden de lijnen 141-142-144-145-170-171 beperkt tot Het Rad.
– Tussen 10.00 en 12.00 uur worden de lijnen 153-154-155 beperkt tot Drogenbos Shopping. Lijn 810 wordt via de R0 omgeleid naar de afrit Erasmus om de hinder aan het op- en afrittencomplex van de R0 met de N6 te omzeilen.

Brussel
De “Bevrijdingscolonne” treedt daarna Brussel – net als in 1944 – binnen via Anderlecht, het Zuidstation en het stadscentrum vooraleer het Jubelpark te bereiken. Officiële recepties en gratis toegang tot het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, inclusief de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog.
Meer info: www.warheritage.be

agenda: 24 september info- en inspraakmoment over de herbestemming van de kerk van Oudenaken

OUDENAKEN: – Wat zou jij doen met de kerk van Oudenaken? Nadat de kerkfabriek en de lokale actoren vragende partij werden voor een studie rond de herbestemming van hun kerk, nam het gemeentebestuur het initiatief om een traject op te starten, deels met Vlaamse subsidies. Van een probleem een opportuniteit maken en zo een extra dynamiek in Oudenaken creëren, is het uitgangspunt.

Omdat de gemeente de bevolking optimaal willen betrekken bij het herbestemmingstraject van deze kerk, wordt er – voorafgaandelijk aan de beslissing – een info- en inspraakmoment gehouden in de kerk zelf en dit op dinsdag 24 september 2019 vanaf 19.30 uur.


De bewoners van Oudenaken kunnen die avond kennismaken met vier uitgewerkte denkpistes voor de herbestemming van de kerk zoals voorgesteld door het aangestelde studiebureau TV urbain architectencollectief – studiobont.

Jan Desmeth, schepen van Erfgoed en erediensten: “In alle geval willen we de kerk als ijkpunt in het dorp behouden. Een functie ten dienste van de gemeenschap is een andere randvoorwaarde. We willen iedereen de kans op inspraak geven vooraleer er beslist wordt. Het denkwerk van het consortium van architectenbureaus op basis van de input van de werkgroep met leden van het gemeentebestuur, de lokale en centrale kerkfabriek, de parochiegemeenschap en lokale verenigingen, zal op deze avond gepresenteerd worden als inleiding en eerste denkpistes. Een beslissing nemen we pas begin 2020.”

Na de toelichting van de scenario’s volgt een bespreking om de reacties van de bewoners te horen. Geert Van Hassel treedt op als moderator van dit info- en inspraakmoment. We sluiten de avond af met een gezellige drink.

Geïnteresseerd om kennis te maken met de voorstellen en om je stem te laten horen? Schrijf je dan in via ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be. Alle geïnteresseerden zijn welkom!

zomerse waterhappening

SINT-PIETERS-LEEUW: – Net voor de zomervakantie voorbij is organiseert de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw haar jaarlijkse “ zomer waterhappening”.


Reeds twee dagen genoten kinderen, jongeren en ja ook enkele volwassenen van de grote hindernissenbaan in het zwembad.
Ook vandaag, woensdag 28 augustus 2019, kan je je nog komen uitleven op de waterattracties van 13 tot 19.45 uur.
Waar: zwembad Wildersportcomplex – Sportlaan 11 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Prijs: ingangsprijs voor het zwembad.

Deze slideshow vereist JavaScript.

agenda: Wandeling – Rondleiding door Ruisbroek droomt

2019-08-28-Ruisbroek-DroomtRUISBROEK: -Vrijdag 30 augustus 2019 om 11:30 uur organiseert Ruisbroek droomt een Wandeling/Rondleiding door Ruisbroek dit ter gelegenheid van het PeriFeria Festival.

Het Ruisbroek Droomt-initiatief droomt van een Ruisbroek als dorp in de voorstad, ingebed in een oude, opgewaardeerde natuur en overvloedig nieuw groen. Doorsneden door autoweg, spoorweg, kanaal, maar omgebogen tot meerwaarde, waar het prettig en gezond wonen is in een verkeersluwe omgeving. Met niet versteende publieke ruimtes voor sport en spel, voor jong en oud, ecologisch beheerd, herboren kleinhandel en aantrekkelijke horeca, gedurfde en vernieuwende nieuwbouw, met respect voor het oude patrimonium, en kwaliteitsarchitectuur.

Vanaf 11u30 verwelkomt Ruisbroek Droomt u te Ruisbroek voor een wandeling en kennismaking met hun ‘visioenen’ en zullen ze u, dankzij het momentum dat zich aandient, proberen te overtuigen op welke wijze deze nog fictieve beelden kunnen omgezet worden naar realiteit.

Gegidste wandeling met Ruisbroek Droomt
> Vrijdag van 11u30 tot 13u
> Vertrek aan de ingang van het Kerkhof Ruisbroek (200m van Station Ruisbroek)
> Voor elke oud-tegenstander en nieuwe medestander
> Gratis activiteit
> Gelieve u in te schrijven per mail op info@periferiafetival.be

gemeente Sint-Pieters-Leeuw zet in op digitalisering gemeentescholen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeerde in 31 nieuwe laptops voor de gemeentescholen den Top, Wegwijzer en ’t Populiertje.

Elke school kon daarbij rekenen op 10 nieuwe laptops waardoor leerlingen ook digitaal aan de slag kunnen gaan in de klas. Ook in het kleuterschooltje, Puur Natuur, wordt een laptop ter beschikking gesteld. Zo kunnen niet alleen lagereschoolkinderen maar ook kleuters gebruik maken van de toestellen.

2019-08-26-digitaliseren-en-smartschoolAn Speeckaert, schepen van Onderwijs: ‘We willen als gemeente inzetten op de digitalisering van het onderwijs. De eerste stappen zijn al gezet door de levering van nieuwe laptops in de klas. Ook de communicatie tussen school en ouders zal vanaf nu in onze gemeentescholen digitaal verlopen via smartschool. Op die manier willen we efficiënter en milieuvriendelijker communiceren. Op vraag van ouders die minder vertrouwd zijn met de digitale wereld, blijft de optie om te kiezen voor papieren communicatie mogelijk.

Gunther Coppens, schepen van ICT en digitale gemeente: ‘Sint-Pieters-Leeuw mag gerust ambitie tonen op vlak van ICT. Daarom zetten we volop in op verdere investeringen zoals de aankoop van laptops voor het onderwijs. Zo willen we de gemeente bij de kopgroep zetten op vlak van ICT.