75 jaar bevrijding – V1 bom vernielt huis van Bruintje in Rukkelingen

75-jaar-bevrijding_Sint-Pieters-Leeuw_WOIISINT-PIETERS-LEEUW: – 75 Jaar geleden werd België bevrijd en eindigde in Sint-Pieters-Leeuw de Tweede Wereldoorlog op 3 september 1944.
Om dit te herdenken brengt de onafhankelijke nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu tijdens de zomervakantie een reeks over  WOII.
Vandaag deel 8: V1 bom vernielt huis van Bruintje in Rukkelingen.

Aantekening door Pastoor Van den Bogaert: “Van V-bommen hadden wij niet veel te lijden. Den 4de november 44 rond 10 uur ’s morgens viel er eene V1 te Rukkelingen, die het pachthof van G. De Bruyn geheel verwoeste, en veel schade toebracht aan de omliggende hofsteden. Alle menschen waren met schrik geslagen en van toen af sliep bijna elkeen in den kelder. Er kwamen dan verder nog wel regelmatig bommen over en vielen zoowat rechts en links en overal (te Zuen vielen er twee) doch onze parochie bleef verder gespaard.”
V1-bommen in WOII - aan V-Maloustraat_01
De bom zou vermoedelijk bedoeld geweest zijn voor Coloma waar Engelsen waren, maar zou een kruin van een boom geraakt hebben en daardoor is de V1 bij Bruintje gevallen.

De dochter des huizes, Philomène De Bruyn, zat die zaterdag achter de stoof en na de inslag van de V1 bom heeft men haar gevonden in de kelder met de stoof en het plafond van de kamer onder haar. De ganse vloer was dus omgekeerd door de inslag. Zij heeft haar leven te danken aan een balk die de grote stukken tegengehouden heeft al was ze wel zwaar gewond aan haar voet.
De inslag moet enorm geweest zijn want papieren die in het huis lagen zijn teruggevonden op de Karenberg.


Op de Garebaan gingen ook de ruiten van een serre kapot van de luchtverplaatsing.

Felix en Joseph Michiels waren op die dag aan het pachthof bij Lories, aan de overkant van de straat, aan de corniche aan het werken. Ze hadden echter hun boterhammen vergeten daardoor moesten ze naar huis gaan eten. Als ze ter hoogte van Coloma waren is de bom in Rukkelingen ingeslagen,…
Het huis van Lories werd onlangs afgebroken. Vroeger durfde men nooit echt iets aan het huis veranderen omwille dat het onstabieler geworden was door de inslag zo vlakbij.


Herlees ook de andere artikels in de reeks – 75 jaar bevrijding Sint-Pieters-Leeuw:
Deel 1: Moeder Stanislas – Zuster Overste van Sint-Antonius
Deel 2: Het gewone dagelijkse leven

Deel 3: Vlezenbeek in de Tweede Wereldoorlog
Deel 4: Propaganda via vluchtschriften – strooibiljetten
Deel 5: Op de vlucht tot in Normandië
Deel 6: Mei 1940 bominslag thv Mekingenweg
Deel 7: Opeising Leeuwse kerkklokken
Deel 8: V1 bom vernielt huis van Bruintje in Rukkelingen


Heeft u zelf nog foto’s of verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw?
Mail dan naar info.vereniging@gmail.com  .

Geen groot Cultuur- en Congrescentrum Vlaamse Zuidrand in Ruisbroek

RUISBROEK: – Het idee van Vlaanderen om een cultuur- en congrescentrum te bouwen in Ruisbroek is bijgestuurd.  Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat er onvoldoende draagvlak is in de regio en het feit dat bijkomend aanbod hetzelfde publiek zou bedienen als in de naburige cultuurhuizen. Dat schrijft De Standaard. 

 


Het studiebureau stelt voor dat de plannen worden bijgeschaafd. Geen cultuurhuis op één plek, maar wel investeringen in de volledige zuidelijke kanaalzone, zeg maar het gebied tussen Drogenbos en Halle. Het studiebureau denkt ook niet alleen aan cultuur, maar ziet ook kansen voor toerisme, onderwijs en landschapsbeleid.


Minister vlaamse Rand, Ben Weyts wenst niet te reageren omdat de inhoud van het rapport gelekt is.

Jan Desmeth, schepen van Cultuur : “Er deden in het verleden heel wat indianenverhalen de ronde over hoe en wat er moest gebeuren in Ruisbroek.

Vanuit het gemeentebestuur zijn we steeds vertrokken van twee vaststellingen om de buurt in Ruisbroek op te waarderen en sterker te verbinden.

De eerste vaststelling was de nood op lokaal niveau aan een betere infrastructuur voor Cultuur voor ca 300 toeschouwers én ten tweede moet er “iets” gebeuren aan de stationsomgeving van Ruisbroek.

Omdat Vlaanderen reeds in de periode 2009-2014 had gesproken over een culturele vuurtoren in de Zuidwestrand, hebben we aangedrongen op een diepgaande studie zodat we “bezinnen voor we beginnen”. Het gaat immers om publieke gelden en daar ga je niet lichtzinnig mee om.

Positief is alvast dat de studie aangeeft dat er extra middelen voor de zuidwestrand, inclusief de stationsomgeving van Ruisbroek, moeten voorzien worden en dat dat niet alleen voor cultuur hoeft te zijn. Met die extra middelen kunnen we alvast met een ander soort projecten onze tweede doelstelling effectief de komende jaren invullen.

En op de eerste vraag nl. moet er een groot cultuurcentrum komen op die locatie, is nu ook een onderbouwd antwoord gekomen. Daarvoor diende die studie dan ook. Nagaan of een groot Vlaamse project (1000 toeschouwers) er al dan niet rendabel uit te baten is. Dat is duidelijk niet het geval.

Als gemeentebestuur zullen we nu alternatieven bekijken om enkel de lokale nood naar een betere culturele infrastructuur op te vangen. Dat kan eventueel in bestaande gebouwen zoals bijvoorbeeld enkele kerken, die aan gedeeltelijke of volledig herbestemming toe zijn. Maar eerst kijken we uit naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zodat we vernemen hoe het nieuwe voorgestelde project “Operatie Zone Zuid” vorm gaat krijgen.”


Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
11/12/2018 – oplevering van de-haalbaarheidsstudie nieuw cultuur-en congrescentrum i Vlaamse zuidrand voorzien voor april 2019
01/02/2018 – resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand worden pas eind 2018 verwacht.
03/10/2014 – mogelijke cultuurtempel in Ruisbroek gespreksonderwerp in Vlaanderen
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
10/01/2014 – 3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
03/12/2013 – inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
26/11/2013 – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand
26/09/2013 – Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

En ook dit gerelateerd artikel:
07/03/2018 – toekomstige herbestemming Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw kerk in Ruisbroek

inschrijven: gratis cursus Reanimeren en defibrilleren

2019-10-16-affiche-opleiding-reanimeren-en-defibrillerenSINT-PIETERS-LEEUW: – Het Rode Kruis Vlaanderen organiseert ook in het najaar van 2019 gratis cursussen “Reanimeren en defibrilleren.”

Luc De Tobel,Voorzitter Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-Pieters-Leeuw: “In oktober starten we terug met de gratis opleiding Reanimeren en defibrilleren – Hartveilige gemeente. In deze themales leren de deelnemers reanimeren. Wanneer ze dat onder de knie hebben, leren ze defibrilleren: ze gebruiken een automatische externe defibrillator (AED). De totale duur van de opleiding bedraagt drie uur.

Wanneer: op één van volgende woensdagavonden
16 oktober 2019 – 6 november 2019 – 4 december 2019 – 8 januari 2020 – 5 februari 2020 – 4 maart 2020 – 1 april 2020 – 6 mei 2020 – 3 juni 2020
Aanvang: 19.00 u Einde: 22.00 u
Inschrijven via: https://act.rodekruis.be/
Bijkomende info: 0475 534 799 (Vanderstraeten Leo)
Aantal deelnemers per sessie: 12
Waar: Rode Kruis lokaal – Site Brabantpoort – Pepingensesteenweg 250.02 te Sint-Pieters-Leeuw

Speel en oefen Nederlands samen met onze Rode Duivels

DE RAND: – Vzw ‘de Rand’ en de Koninklijke Belgische Voetbalbond lanceren samen een speldoos om kinderen snel en op een leuke, speelse manier de belangrijkste voetbalwoordenschat bij te brengen en te laten oefenen.


Voetbal is populair, zeker bij jonge kinderen. Voetbalclubs trekken een divers publiek aan, divers op het vlak van herkomst of cultuur, maar ook op het vlak van taal. Scholen raden ouders van kinderen die Nederlands leren trouwens ook aan om een hobby te zoeken in het Nederlands. Zo kunnen ze de taal verder oefenen in de vrije tijd. Voor kinderen die van voetbal houden is de voetbalclub of een voetbalstage dus de ideale oefenkans Nederlands. Er zijn clubs met een groot aantal kinderen met een andere moedertaal die naast de trainingen ook taalinitiaties organiseren. Dit zijn activiteiten waarbij vaak vrijwilligers actief inzetten op taalstimulering Nederlands. Die vrijwilligers zoeken speelse en leuke materialen die ze hiervoor kunnen gebruiken. De speldoos beantwoordt aan deze vraag. Via het klassieke memory en andere spelvormen oefenen en herhalen kinderen essentiële woordenschat die aan bod komt tijdens de training, in de kantine … Op de kaartjes staat telkens een beeld, het juiste lidwoord en woord.
Kinderen die al kunnen lezen, spelen het spel zelfstandig met vriendjes en oefenen tegelijk Nederlands. Ook Nederlandstalige kinderen die van voetbal houden vinden de kaartjes leuk om mee te spelen. Wist je dat de Rode Duivels ook grote fan zijn van leuke gezelschapsspelletjes?

Vzw ‘de Rand’ en de Koninklijke Belgische Voetbalbond komen met deze speldoos naar buiten met hun eerste gezamenlijke product. De speldozen zijn niet alleen bedoeld voor clubs, ook andere partners kunnen een speldoos bestellen: sportdiensten, organisatoren van sportstages, scholen, bibliotheken …
Naast de speldoos werken ze momenteel ook nog aan andere materialen die inzetten op integratie en oefenkansen Nederlands in de voetbalclub.

Meer info: Info: www.derand.be/nl/taalpromotie/speldoos-voetbal