Victorius – Gouden bier van artisanale brouwerij 4 Pajot

VLEZENBEEK: – Raymond De Saegher van de artisanale bierbrouwerij 4 Pajot uit Vlezenbeek heeft een nieuw biertje gecreëerd de “Victorius – Gouden bier”. Een ambachtelijk bier van hoge gisting met hergisting op de fles alc. 7,5%.
Dit Victorius bier is ontwikkeld ter ere van Victor Boin: Belgisch Olympisch atleet, vliegenier, journalist, mecenas en humanist (1886 -1974).

artisanale brouwerij 4 Pajot - victorius
Brouwer Raymond De Saegher geeft ons meer uitleg over het ontstaan van dit bier:
Ik heb de vraag gekregen van de familie van Victor Boin om een bier te creëren om Victor Boin te herdenken. volgend jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat hij als eerste atleet ooit in de sportgeschiedenis de Olympische Eed afgelegd heeft tijdens de Olympische spelen te Antwerpen in 1920.
De kleur van het bier heeft een link naar de Olympische spelen want het heeft een gouden kleur. Victor Boin nam aan de spelen van 1908 Londen, 1912 Stockholm en 1920 Antwerpen deel in drie verschillende disciplines en heeft drie medailles gewonnen in het schermen en waterpolo.
2019-04-26-artisonale-brouwerij-4Pajot_Victorius_gouden-bier_05Om in het thema van drie te blijven is het bier gemaakt van drie verschillende granen: rogge, gerst en tarwe en drie verschillende mouten en het is ook drie keer gehopt.
Tevens hou ik eraan om ook voor dit bier zoveel mogelijk producten uit het Pajottenland te gebruiken.

Ik denk dat dit bier een mooie toekomst tegemoet gaat.  We zijn trouwens bezig om met het Victorius bier ook een kaas te maken bij Willy van de De Beverse Kaasmakerij en er is ook al een goed resultaat bekomen om er een chocomousse mee te maken.”

Dit jaar zal de Victorius voor het eerst geschonken worden, morgen 27 april 2019 op de streekbierenavond van de KLJ Vlezenbeek, daarna op 4 mei op het streekbierenfestival Pajot Ale Land  en dan op 12 mei ter gelegenheid van de “Week van de Korte Keten” tussen 9 en 14 uur op het Gemeenteplein in Vlezenbeek.”


Meer info: www.4pajot.be

Eerste plogging om zwerfvuil te verzamelen in Vlezenbeek levert volle vuilniszakken op

VLEZENBEEK: – In het kader van de campagne ‘Respect in de sportclub: milieu en omgeving’ organiseerde de Leeuwse sportdienst vanavond samen met SK Vlezenbeek voor het eerst in de gemeente een ‘ploggingmoment’.


Plogging is een nieuwe Zweedse fitnesstrend. Terwijl je loopt of wandelt, raap je afval op. Je werkt dus niet alleen aan je conditie; je houdt ook nog eens de omgeving proper!
In Vlezenbeek konden de ploggers kiezen tussen een wandel- en een loopparcours. En na een uurtje leverde dat meteen verschillende gevulde vuilniszakken op.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Zin om tegelijk aan je conditie te werken en de omgeving proper te houden?
Kom dan zeker naar het volgende ploggingmoment in Ruisbroek ism. de Koninklijke Turnsport Verbroedering Ruisbroek.

In Ruisbroek wordt er enkel gewandeld en dit op zaterdag 18 mei om 13.15 en 15 uur. Het startpunt is sporthal AJ Braillard.
Meer info: sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Sint-Pieters-Leeuw ondertekent charter voor een gezonde gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019 – 2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.


Om dit te realiseren, streeft Sint-Pieters-Leeuw volgende beleidsintenties na:
• Planmatig en onderbouwd – volgens de principes van Gezonde Gemeente – werken aan preventieve gezondheid.
• Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020 – 2025.
• Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling.
• De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid.
• Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding.
• Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders.
• Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente.
• Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren.

Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.

Meer groen en avontuur voor Wildersport en omgeving

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei slaan de handen in elkaar en investeren in meer groen voor een hogere levenskwaliteit aan Wildersport en omgeving. De verwachte uitvoeringsdatum voor de heraanleg is 2020-2021.
2019-04-24-groen en avontuur voor Wildersport
Wat zijn de plannen?
De gemeente zal vier terreinen inschakelen in een breder netwerk van groene ruimten met de
nadruk op biodiversiteit, waterberging, bewegen, rust speelgroen en avontuur:
– Wildersport – omgeving zwembad
– Wilderveld – voetbalveld Platanenlaan
– Speelveldje aan de Wilderkasteellaan
– Site voormalig kasteel Wilderveld

Deze plaatsen zullen voor kinderen, jongeren en volwassenen een aantrekkelijk aanbod bieden, zonder te veel voorgekauwd programma.
Biodiversiteit: Een waardevol gebied met diverse bomen, houtkanten, bloemenweides, hooilanden en waar de biodiversiteit de nodige kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
Wateropvang: De hermeandering van de Zuunbeek maakt deel uit van het project en zal samen met de aanleg van een wadi op het terrein zorgen voor extra infiltratie van het regenwater. Bij hevige regenwaterval zal de wadi overstromen en zorgen voor extra waterbufferingscapaciteit.
Bewegen: Het terrein zal diverse recreatieve functies vervullen. Sporters komen er aan hun trekken op het loopparcours of kunnen een balsport beoefenen op het terrein.
Speelnatuur & avontuur: Het speelterrein zal geen kant-en-klare speeltoestellen bevatten, maar wordt zo ingericht dat het de nodige speelimpulsen biedt die de fantasie prikkelen en jong en minder jong uitdagen om avontuurlijker te spelen.
Rust: De zitbankjes en goedgeplaatst groen en reliëf in het gebied zorgen voor de nodig verpozingsmogelijkheden.

An Speeckaert, Schepen van jeugd: “Bij de aanleg van nieuwe speelterreinen willen we als gemeente zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke speelelementen omdat dit de fantasie van de kinderen prikkelt en hun avontuurlijk laat ontdekken. Tijdens de buitenspeeldag van 24 april 2019 werden de plannen van Regionaal Landschap voor de inrichting van de ruimte achter het Wildersportcomplex onthuld. Ik was dan ook zeer blij om vast te stellen dat de voorgestelde plannen volledig passen binnen de visie van onze gemeente.


Slechts een schakel in een groter Zenneverhaal
De groene parels in Sint-Pieters-Leeuw maken deel uit van het ‘Strategisch Project voor de Zuidelijke Zennevallei’. Dat is een initiatief waarbij de provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei samen werken aan een betere en groene Zennevallei.
Het project ‘Zuidelijke Zennevallei’ wil zich ontwikkelen tot een parelsnoer van grotere en kleinere eenheden natuur en open ruimte als een aaneengeschakeld geheel langsheen de Zenne waarin mens en natuur hun plek vinden. ‘Meer groen en avontuur voor Wildersport en omgeving’ is een schakel in dit groter geheel.

Het resultaat van een krachtenbundeling
Het Strategisch Project voor de Zuidelijke Zennevallei initieert, begeleidt en ondersteunt het tot stand komen van de projecten. Dit met financiële ondersteuning van het departement Omgeving. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeert een bedrag van € 163.500. Voormalig Vlaams minister van omgeving en natuur Joke Schauvliege maakte € 296.500 euro vrij via het Agentschap Natuur en Bos. In de rand rond Brussel zet Vlaanderen immers in op de creatie van 1000 hectare bijkomend publiek toegankelijk groen.

4 ereschepenen gelauwerd

SINT-PIETERS-LEEUW: – In raadszitting van 28 februari 2019 werd de eretitel van schepen toegekend aan Lucien Wauters, Jos Speeckaert, Luc Van Ruysevelt en Marleen Bosmans.
Donderdagavond na de gemeenteraad werden de vier nieuwe ereschepenen geëerd in het gemeentehuis.

2019-04-25__4-ereschepenen-gelauwerd (31)
De 4 gewezen mandatarissen kregen de titel van ereschepen als blijk van erkenning voor hun bewezen diensten.

Deze eer viel te beurt aan Lucien Wauters die niet minder dan 24 jaar lang schepen was, aan Jos Speeckaert die 18 jaar het ambt van schepen droeg en aan Luc Van Ruysevelt en Marleen Bosmans die elk 2 legislaturen schepen waren.

Deze slideshow vereist JavaScript.

agenda: infoavond Wegenwerken Galgstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – In mei start de gemeente met de eerste fase van de werken in de Galgstraat tussen de Lotstraat en de Europalaan. De werken aan het kruispunt van ‘t Pauwke staan gepland voor de zomervakantie.
Om de bewoners voldoende in te lichten, organiseert het lokaal bestuur op maandag 29 april 2019 een infoavond.
Tijdens dit infomoment worden de timing en de tijdelijke verkeerscirculatie en omleiding toegelicht.


Wanneer: Maandag 29 april 2019 om 20 uur.
Waar: In de raadzaal van het gemeentehuis.
Meer info: Dienst Mobiliteit, T 02 371 22 92, mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be