GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW:  Persbericht: –De meerderheid in het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw weigert de statiegeldalliantie te steunen. In een stemming in de gemeenteraad vroeg de fractie van Groen om als gemeente steun uit te spreken voor het invoeren van statiegeld op flessen en blikjes, maar helaas stemde de meerderheid van NVA en CD&V tegen.

Groen-gemeenteraadslid Jeroen Steeman is teleurgesteld in het argument van de tegenstemmers dat dit agendapunt geen gemeentelijke aangelegenheid zou zijn: “Er zijn zoveel Leeuwenaars die last hebben van sluikstorten, het kost de gemeente jaarlijks handenvol geld. Helaas blijft het dus voorlopig alleen bij mooie woorden uit het college-akkoord.

Het college van burgemeesters en schepenen verschuilt zich achter procedurele argumenten om te voorkomen dat ze stelling moet nemen, concludeert Steeman. “Terwijl in het verkiezingsprogramma van één van de coalitiepartijen letterlijk staat dat ze de statiegeldalliantie steunen, stemde ze wel tegen.”

Inmiddels steunt meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten dit initiatief, inclusief de meeste van onze buurgemeenten. Steeman: “Het invoeren van statiegeld is niet alleen goed tegen zwerfvuil, het helpt ook dierenleed voorkomen, bespaart ons geld aan opruimkosten en draagt bij aan onze opgave om klimaatverandering te voorkomen. Maar helaas vindt deze coalitie dat geen zaak voor de gemeente.”


Reactie:
Reactie van burgemeester Luc Deconinck: “Wij hebben een hele lange traditie om geen federale of Vlaamse thema’s te behandelen in onze gemeenteraad. Dat willen we graag zo houden. Zo houden we de nationale politiek uit onze raad en kunnen we ten volle focussen op hetgeen we zelf kunnen doen.
Het is heel makkelijk om een resolutie te laten stemmen waar je zelf geen impact op hebt. Statiegeld is een Vlaamse materie. Wij zetten in op de dingen waar we wel zelf iets aan kunnen doen. Sluikstorten zal hard aangepakt worden met anonieme camera’s en onze gemeenschapswachten gaan nog meer toezien op de naleving van de regelgeving. Dat is problemen aanpakken ipv resoluties stemmen.

%d bloggers liken dit: