Nieuwe openingsuren Woonwinkel Zennevallei

woonwinkel-Zennevallei_logoZENNEVALLEI: – Sinds 1 januari 2019 is de gemeente Beersel toegetreden tot de intergemeentelijke samenwerking Woonwinkel Zennevallei.
Dit betekent dat ook inwoners van Beersel terecht kunnen met al hun vragen rond huisvesting.

Vanaf 1 februari 2019 zien de openingsuren er als volgt uit:
Maandag 9-12 uur: Beersel (Sociaal Huis Huizingen)
Dinsdag 9-12 uur: Sociaal Huis Halle
Woensdag 9-12 uur: Ruisbroek Hemelryck en van 13-15 uur: Sint-Pieters-Leeuw gemeentehuis
Donderdag 9-12 uur: Ruisbroek Hemelryck en van 14-20 uur: Sociaal Huis Halle
Vrijdag 9-12 uur: Beersel (Sociaal Huis Huizingen) en van 14-16 uur: Beersel (op afspraak)

Woonwinkel Zennevallei geeft je gratis informatie, uitleg, begeleiding en advies omtrent je vragen rond wonen.
• informatie over allerhande premies en fiscale voordelen
• begeleiding bij het aanvragen van premies
• informatie over energieleveranciers en energie besparen
• informatie over sociale woningen en sociaal lenen
• advies over huren en verhuren
• informatie over hoe je woning aanpasbaar maken om er langer te kunnen wonen
• begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare woning
• inschrijvingen op de wachtlijst voor een sociale woning of bouwgrond
• technisch en sociaal advies bij problemen met de kwaliteit van je (huur)woning
• het vinden van een gepaste woning na een ongeschikt – of onbewoonbaarverklaring
• …

Woonwinkel Zennevallei: 02 371 03 47 – info@woonwinkelzennevallei.be

Provinciale werkingssubsidie van 675.400 euro voor vzw ‘de Rand’

de-RandVLAAMS-BRABANT/DE RAND: – De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 675.400 euro aan vzw de Rand voor haar werking. De Rand speelt een belangrijke rol bij het behoud van het Vlaams karakter in de Vlaamse Rand.

De provincie Vlaams-Brabant stond aan de wieg van vzw de Rand”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde bevoegd voor Vlaams karakter. “De afgelopen 22 jaar is de organisatie een betrouwbare partner geweest bij de uitvoering van het Vlaams karakterbeleid in de Vlaamse Rand, zowel voor de provincie Vlaams-Brabant als voor de Vlaamse Gemeenschap. Daarom geven we hen een werkingssubsidie van 675.400 euro voor 2019“.

De provincie Vlaams-Brabant blijft ook dit jaar middelen vrijmaken om lokale en bovenlokale initiatieven die aan taalstimulering doen te ondersteunen.
Naast projectsubsidies zijn er ook nog talrijke eigen projecten zoals

– de jaarlijkse campagne voor de taallessen Nederlands
– de ondersteuning van OKAN-scholen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen)
– de ondersteuning en begeleiding van kinderopvanginitiatieven
– de lees- en voorleesprojecten ‘Thuis in Taal’ en ‘Boekenstoet’

Met het nieuwe provinciebestuur blijven we inzetten op het versterken van het Vlaams karakter in Vlaams-Brabant. De Vlaamse Rand rond Brussel heeft specifieke uitdagingen, vandaar dat we de vzw de Rand blijven ondersteunen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Wij zijn steeds op zoek naar het bieden van bijkomende kansen en mogelijkheden om op een gerichte en uitdagende manier aan taalstimulering Nederlands te doen bij anderstaligen. Er zijn ook heel wat beleidsdomeinen waar dit mogelijk is. De kennis van het Nederlands is immers een sleutel die veel poorten opent en is de basisvoorwaarde voor een sterk sociaal weefsel”.