zilveren scrabblejubileum

VLEZENBEEK: – Vanavond heeft in De Merselborre Vlezenbeek het 25 ste scrabbletornooi plaats. Dit zilveren jubileum is het resultaat van een jarenlange intense samenwerking tussen de Vlaamse werkgroep vzw DE VREDE en Cultuurcentrum Coloma Sint-Pieters-Leeuw.


Negen basisscholen zijn ondertussen reeds twee weken aan het scrabbelen om elkaar beter te leren kennen én vooral om hun kennis van het Algemeen Nederlands bij te spijkeren (zie artikel 22/01/19).
Het slottornooi vrijdagavond voor gelegenheidsspelers, professionelen, kinderen en de verwencategorie ofte nieuwkomers in Vlaanderen, kent een heuse primeur. Voor de eerste keer wordt een wisseltrofee uitgedeeld aan de winnaar van elke categorie. Niemand minder dan scrabblepionier en bezieler van deze tornooien, de 86-jarige Limburgse ereschooldirecteur Hub Moonen (HUMO) laat zijn naam na op dit kleinood.
Nog sterker: voor de eerste keer zal hij zelf meespelen. De professionele deelnemers wezen gewaarschuwd. Door de ook al nieuw ingevoerde triangelformule of drie spelers per tafel, komt iedereen in voor- en eindronde veelvuldig aan de beurt.
Zoals steeds trekt iedereen met een nuttige prijs de koude winterse nacht in, nog nagenietende van dit leerrijke taalspelletje.
Tekst: Denis Deneulin

Deze slideshow vereist JavaScript.


2019-02-03-winnaars-scrabble.jpgBij de clubspelers won Huub Moonen voor Chantal Lebacq en Walter Nys.

Bij de gelegenheidsspelers eindigde Bert De Ridder als 1ste, 2de werd Raymond Callebaut en derde Lily Ockerman.

 

sp.a tegen verdubbeling presentiegeld bijzonder comité sociale dienst

2016-03-03-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_nachtSINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse OCMW-raad keurde gisteren een verdubbeling van de presentiegelden voor de leden van het bijzonder comité sociale dienst goed. sp.a stemde tegen dit voorstel van de N-VA/CD&V-meerderheid. “De vergoeding stijgt van 102 euro tot 205 euro per zitting. Dit kost het OCMW jaarlijks meer dan 14.000 euro extra” zegt sp.a.

Dezelfde partijen die op er op federaal vlak niet in slagen om de sociale uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens en ervoor gezorgd hebben dat de lonen voor werknemers slechts met 0,8% kunnen stijgen, zien er blijkbaar geen graten in om de vergoeding van hun eigen raadsleden te verdubbelen. Raadsleden die nota bene moeten oordelen over het al dan niet toekennen van sociale uitkeringen. Hoe cynisch kan je zijn?“, reageert sp.a-raadslid Guy Jonville.


Verdubbeling presentiegeld of besparing?
Reactie Jan Desmeth, Schepen van Welzijn, OCMW en Sociale zaken:
“Ik zal me beperken tot de feiten:
* Presentiegelden van OCMW-Raad zijn afgeschaft : besparing van 20.500 euro per jaar.
* Presentiegelden van Vast Bureau en 2 OCMW-comités zijn afgeschaft : besparing van 9.180 euro per jaar.
* Verhoging van het presentiegeld BCSD : inderdaad, verhoging van 14.008 euro per jaar.

De bevoegdheden van het BCSD werden uitgebreid, waardoor deze verhoging sterk te rechtvaardigen is.
Bijgevolg bespaart het OCMW 15.672 euro per jaar.
Over de bestuursperiode 2019-2024 zal het OCMW dus 94.032 euro besparen, ten opzichte van het behoud van de vroegere structuren met de nieuwe vergoeding en samenstelling van het BCSD”.
Verlaging van de jaarlijkse kostenvergoeding gemeenteraadsleden dankzij de doorgedreven digitalisering : besparing van 4.600 euro per jaar
Samen zullen we, als gemeentebestuur, voor de periode 2019-2024 dus 121.632 euro besparen op mandaten.
Kortom, als je cijfers citeert, moet je wel volledig zijn.”

2 fietsdieven gevat aan station Ruisbroek

logo_inbreker-diefstal-overvalRUISBROEK: – Na oppakken van 2 fietsdieven begin deze week, kan de politiezone Zennevallei halfweg de week al afkloppen op vier gevatte fietsdieven.

De twee fietsdieven konden gisteren worden gevat na een oproep van een alerte pendelaar. Dit was gisteren omstreeks 18 uur. De pendelaar op het station van Ruisbroek nam telefonisch contact op met de politiezone en getuigde dat twee verdachte individuen prutsten aan de fietsen aan de fietsenstalling langs de zijde van de Spoorwegstraat. De getuige gaf een goede persoonsbeschrijving en deelde mee dat de verdachten zonet twee fietsen hadden klaargezet op het perron.

2018-06-21-station-Ruisbroek (7)stationspleinDe interventieploeg spoedde zich ter plaatse en kon de twee verdachte personen van hun vrijheid beroven terwijl ze met een derde fiets in de hand zich naar het perron begaven. Een tweede ploeg kwam eveneens ter plaatse en stelde vast dat betrokkenen in het bezit waren van verschillende cutters, een doorgeknipt hangslot en een kleine gele tang. Eén van de verdachten werd op de knieën gezet omwille van het vluchtgevaar en toen deze zich rechtzette viel er nog een grote rode tang pardoes uit zijn jas. Een mooie betrapping op heterdaad.

De eigenaar van de mountainbike kwam toen ook net ter plaatse. Voor de twee damesfietsen die klaarstonden op het perron, is de politie nog op zoek naar de eigenaars. De fietsen werden voorlopig overgebracht naar de garage van de politiepost.

Geen onbekenden
De verdachten blijken ook nu geen onbekenden. In de zomer van 2018 werd één van de verdachten al betrapt door de wijkinspecteur van het station van Halle. Ver raakte hij toen niet. Tijdens zijn vlucht sprong hij van een muurtje en brak voet.
Ondertussen hebben beiden de feiten bekend en werden rechtstreeks gedagvaard voor de zitting van de correctionele rechtbank te Brussel op 14 maart 2019.

Heeft u iets verdachts gezien?
Laat het de politie zo snel als mogelijk weten via het noodnummer 101 (24/24 uur)
of Politiezone Zennevallei 02 363 93 00 (tussen 7 en 22 uur).

externe firma wordt aangesteld voor controles blauwe zone Ruisbroek buiten de controle-uren van de gemeenschapswachten

2017-02-01-blauwe-zone_ruisbroek_01RUISBROEK: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd vernomen dat voor de controle van de blauwe zone te Ruisbroek een externe firma aangesteld wordt, die controles zal uitvoeren buiten de controle-uren van de gemeenschapswachten.

De raad keurde hiervoor de voorwaarden van deze opdracht en de wijze van gunnen goed.
19 ja-stemmen (N-VA, CD&V, Gemeentebelangen), 10 neen-stemmen (PF, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a), 2 onthoudingen (Groen).

Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit en Verkeer: “Sinds 01.02.2017 zorgen onze eigen gemeenschapswachten voor de controle en handhaving van de blauwe zone. Een grote meerderheid van de inwoners en bezoekers van Ruisbroek respecteren de afspraken. Uit respect voor zij, die de regels volgen, is controle en handhaving noodzakelijk, zodat ook zij die de regels niet volgen zich aanpassen.
2017-02-01-blauwe-zone_ruisbroek_05_parkeerschijfNog belangrijker is dat we hierdoor langparkeerders van buiten de gemeente kunnen weren, zodat die plaatsen opnieuw vrijkomen voor onze eigen inwoners en/of bezoekers van Ruisbroek. Sinds 4 maanden zijn er ’s nachts ook controles door een parkeerbedrijf. Omdat we stilaan in de reguliere routinewerking komen, heeft het gemeentebestuur nu beslist om vanaf 01.01.2020 de controles en handhaving voor 80% uit te besteden aan een parkeerbedrijf en 20% verder te zetten via onze eigen gemeenschapswachters. Zo komt er voor onze mensen tijd vrij om andere prioriteiten op te nemen, terwijl ze toch nog steeds vinger aan de pols houden op het terrein. Dat laatste is dan weer nodig en nuttig om het parkeerbedrijf vanuit de gemeentelijke diensten goed aan te sturen, zodat zij de filosofie van het gemeentebestuur volgen en we vermijden dat ze een eigen weg inslaan. Het goedgekeurde bestek voorziet de verderzetting van de huidige werking tot 31.12.2019 en de nieuwe werking vanaf 01.01.2020.


Vlaams Belang Leeuw over aanstellen extra parkeerbedrijf voor Ruisbroek
Eddy Longeval: “Sint-Pieters-Leeuw stelt een externe firma aan die controles zal uitvoeren op de blauwe zone te Ruisbroek. Dit is een huidige opdracht voor de gemeenschapswachten maar het N-VA/CD&V-gemeentebestuur wil de parkeercontroles, voornamelijk ’s nachts, opvoeren. De beslissing kost 144.000 €.
Vlaams Belang vindt dat zowel de extra controles zelf als het prijskaartje overbodig en onwenselijk zijn. In zijn tussenkomst haalde gemeenteraadslid Eddy Longeval aan dat er sinds de vorige legislatuur alleen maar repressieve maatregelen genomen zijn in Ruisbroek. Eerst was er de dure parkeerstudie en de installatie van de blauwe zone. Wie geen bewonerskaart(en) had diende te parkeren aan het station, de sporthal of het ocmw. Vermits die openbare parkings verzadigd geworden zijn zal het gemeentebestuur, samen met een privéfirma een betalende parkeertoren bouwen. En tot slot neemt het bestuur extra maatregelen door een privaat parkeerbedrijf in te schakelen.
Ruisbroek kampt met een groot mobiliteitsprobleem, de bewoners alsmaar strakker beteugelen zal geen oplossingen bieden en voedt alleen maar het gevoel van onbegrip en machteloosheid
” besluit het Vlaams Belang gemeenteraadslid.

Geen algemene afgelasting voetbalwedstrijden 1-3 februari 2019

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoBRABANT/SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Provinciaal Comité Brabant heeft beslist om tijdens de periode van 01.02.2019 tot en met 03.02.2019 NIET over te gaan tot een algemene afgelasting.

Voor wedstrijden van Jeugd & Reserven kan, door de G.C. van de thuisploeg  48u voorafgaand tot 3u voor de wedstrijd de wedstrijd afgelasten via de module afgelastingen in E-Kickoff . Nadien beslist de scheidsrechter ter plaatse.
Voor wedstrijden van Eerste Elftallen (incl. recreatief voetbal) beslist de scheidsrechter ter plaatse.

UPDATE:
– F.C. Negenmanneke: “De trainingen van vanavond en de jeugdwedstrijden van dit weekend zullen niet doorgaan. Tot woensdag.”

Provincie Vlaams-Brabant fietst voor Dikketruiendag

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant doet mee aan de Dikketruiendag van 12 februari met de fietsactie ’10 keer de provincie rond’. Vandaag, 1 februari, trapten gedeputeerde Bart Nevens en Tom Dehaene deze actie af en kwamen ze met de fiets naar het werk.

Gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene fietste naar het PIVO in Asse vanuit zijn thuisbasis Zemst.
Gedeputeerde voor Milieu Bart Nevens ging naar het Provinciehuis in Leuven op zijn elektrische fiets vanuit Kortenberg.
2019-02-01-fietsen-dikketruiendag_gedeputeerden_Tom-Dehaene_Bart-Nevens.jpg
Voor de 16de editie van de Dikketruiendag voert weerman Frank De Boosere de klimaatflandriens aan die fietsen voor een beter klimaat. Ook de provincie Vlaams-Brabant springt mee in het zadel. Van 1 tot en met 12 februari organiseert ze De Fietstest voor haar personeelsleden.

We dagen onze personeelsleden uit om de wagen in te wisselen voor de fiets voor woon-werk verkeer en dienstverplaatsingen. In elke vestiging staan er twee elektrische fietsen van ‘De Fietstest’ ter beschikking”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “De bedoeling is om de teller van alle elektrische fietsen samen na tien dagen tijd op of over 2.500 km te krijgen, wat neerkomt op tien keer de provincie rond”.

Fietsen vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, het verbetert de luchtkwaliteit en brengt minder lawaai met zich mee. Bovendien draagt fietsen bij tot een betere gezondheid: je vermijdt heel wat filestress en komt fris en monter aan op je werk”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu.

inschrijven dans-en speelkamp LTK tijdens paasvakantie 2019

2019-04-08-flyer-dansenselkamp_01SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Turnkring organiseert een “dans-en speelkamp” tijdens de eerste week van de paasvakantie, 8-12 april 2019, voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

– De kinderen worden ingedeeld in groepen volgens leeftijd;
– Het programma bestaat uit danslessen, creasessies en spelen;
– Elke dag krijgen de kinderen 2 tussendoortjes (fruit en koek) aangeboden en een flesje water);
– Afhankelijk van uw mutualiteit is het mogelijk een deel van het inschrijvingsgeld weer te trekken;
– Kinderen die reeds lid zijn van LTK krijgen voorrang;

Uren: van 9-16 uur (opvang voorzien van 7u30 tot 9u en van 16u tot 17u)
Locatie: Zonnig Leven
Prijs: 105 euro
Inschrijven via deze link: klik hier