Vlabinvest versterkt woon- en zorgaanbod in Vlaamse Rand

vlabinvest-logoVLAAMS-BRABANT: – Door de hoge grond- en woningprijzen in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het als maar moeilijker een betaalbare woning te zoeken of zorgaanbod te creëren. In 2018 realiseerde Vlabinvest, samen met haar partners, 23 Vlabinvest-huurwoningen samen met 49 sociale huurwoningen en 18 Vlabinvest-koopwoningen. Ook dit jaar ondersteunde Vlabinvest voor 3.064.000 euro 43 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeren in infrastructuur.

2018-04-21-Tom-Dehaene (1)We merken dat mensen, geboren en getogen in de Rand, zowel met een laag als met een modaal inkomen, door de hoge grond- en woningprijzen steeds vaker moeten uitwijken naar gemeenten verder van Brussel’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Vlabinvest.

Vlabinvest, het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, werd opgericht om woonprojecten met sociaal karakter te realiseren om betaalbaar en degelijk wonen in de Vlaamse Rand rond Brussel te voorzien. Bovendien geven ze subsidies aan organisaties voor investeringen in zorgaanbod.

Momenteel zijn er 8 projecten in opbouw in Asse, Bertem, Gooik, Liedekerke, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw , Zaventem en Zemst met een mix van huur- en koopwoningen. Verder staan er nog tal van betaalbare woonprojecten op de planning’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

3.064.000 euro subsidies voor infrastructuurinvesteringen in de zorg
Organisaties kunnen de zorgsubsidies gebruiken voor de aankoop van gronden en gebouwen, nieuwbouw of uitbreidingen van gebouwen als ook voor renovaties van voorzieningen voor personen met een handicap, kinderopvang, jongerenwelzijn, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Als compensatie van de hoge grondprijzen voorzien we, bij aankopen in de Vlaamse rand, een extra subsidie op de waarde van het grondaandeel. Hierdoor hebben vijf dossiers een bijkomende subsidie van 96.000 euro ontvangen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Vlabinvest.

agenda: Werkdag Oude Zuun- aanplant hoogstamappelbomen in de boomgaard

Natuurpunt_Leeuwse-Natuurvrienden_logoZUUN: – Zaterdag 8 december 2018 vanaf 9u30 organiseert Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een werkdag aan de Oude Zuun. Men gaat er hoogstamappelbomen aanplanten in de boomgaard.

In de boomgaard worden enkele open plekken ingevuld met nieuwe hoogstamappelbomen. Helpende handen welkom.
Nuttig gereedschap: werkhandschoenen en spade.
De boomgaard is vanaf het wachtbekken aan de C.Leunensstraat bereikbaar via het rode grindpad langs de Zuun, dan rechts het brugje over en de weide door.
Voor meer info: leeuwse_natuur@yahoo.com

Pater Eric Meert ontvangt Christoffel Plantin oorkonde

Pater-Eric-MeertSINT-PIETERS-LEEUW: – Salesiaan Eric Meert, heeft in eigen land ook een erkenning ontvangen voor zijn ruim 30 jaar werk met straatkinderen in Lubumbashi. Het is een oorkonde maar het geeft hem de moed om door te zetten en zijn jongens en meisjes een warm hart toe te dragen.

Eric Meert: “Ja het consulaat van België had me ingeschreven voor de Christoffel Plantin prijs. Om de drie jaar geven een prijs aan een Belg in het buitenland die zich op sociaal vlak inzet. Die prijs uitreiking heeft plaats gehad. En ze hebben me een troostprijs bezorgd ik was 4de met een puntje verschil met de derde.”

2018-12-14-affiche_kerstmarkten-verkoopstand_tvv-straatkinderenDe familie Meert ondersteunt het werk van Pater Eric Meert, Salesiaan van Don Bosco door op verschillende kerstmarkten met een standje te staan ten voordele van de straatkinderen van Congo.
Zo zijn ze op 13 en 14 december 2018 aanwezig op Kerstmarkt van Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje in Ruisbroek.

Steun het project via een storting op:
Rek: BE 18 736027907065 DON BOSCO OMM zonder attest of
Rek: BE 84 435803410159 VIA DON BOSCO Med :MEERT ERIC 6066 met attest dit kan vanaf 40 euro.

SP.A vraagt duidelijkheid over toekomst Leeuwse thuiszorgdiensten

2010-05-30-opendeur-hemelrijck_01SINT-PIETERS-LEEUW: – SP.A vraagt duidelijkheid over toekomst Leeuwse thuiszorgdiensten.

Persbericht SP.A:
In 2015 werd een 40-tal personeelsleden van de thuiszorg- en poetsdiensten van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw overgenomen door Zorggroep Eclips vzw. Enkele weken geleden raakte bekend dat Eclips twee dagverzorgingscentra in Oost-Vlaanderen zal sluiten. Vorig jaar leed de vzw ook een verlies van 2,9 miljoen euro. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) maakt zich zorgen om de toekomst van de personeelsleden en klanten in Sint-Pieters-Leeuw. Hij vroeg meer uitleg aan Eclips en het OCMW. Beiden weigerden echter uitleg te verschaffen.

In 2015 sloten het OCMW en Eclips een overeenkomst. Daarin wordt bepaald dat de loons- en arbeidsvoorwaarden van het voormalige OCMW-personeel voor onbepaalde duur gerespecteerd zullen worden. Hoewel SP.A geen voorstander was van deze privatisering, is dit een goede overeenkomst”, vertelt David Van Vooren. “Maar de afspraken over de tewerkstelling komen natuurlijk in het gedrang wanneer Eclips deelactiviteiten zou moeten stopzetten. Naar aanleiding van de berichten over de herstructureringen en financiële verliezen bij Eclips, vroeg ik vorige maand tekst en uitleg over de activiteiten in Sint-Pieters-Leeuw. Zowel Eclips als het OCMW weigerden hierop te antwoorden”.

Het SP.A-raadslid kan weinig begrip opbrengen voor deze houding. “Op de OCMW-raad stelde de N-VA/CD&V-meerderheid dat het OCMW geen zaken meer heeft met Eclips. Maar dat klopt natuurlijk niet. Er is een overeenkomst van onbepaalde duur over de tewerkstelling van het personeel. En Eclips maakt gratis gebruik van een lokaal in het OCMW-gebouw in Ruisbroek. Je zou dan ook verwachten dat het OCMW zich grondig informeert over eventuele problemen bij Eclips, en de OCMW-raad hiervan op de hoogte stelt. Maar daar heeft het OCMW-bestuur geen oren naar.

Ik moet jammer genoeg vaststellen dat het OCMW-bestuur niet wakker ligt van de toekomst van haar voormalige personeelsleden. Als de activiteiten van Eclips in Sint-Pieters-Leeuw over enkele maanden of jaren zouden worden verminderd of stopgezet, draagt dit OCMW-bestuur een zware verantwoordelijkheid. Niet alleen door de privatisering, maar ook door een onvoldoende toezicht op de activiteiten van Eclips. Zowel de klanten als de personeelsleden dreigen hier de dupe van te worden”, besluit Van Vooren.


Reactie OCMW Voorzitter Paul Defranc: “De communicatie over de zorggroep Eclips gaat niet over de thuiszorgdiensten die door het OCMW werden overgedragen. De personeelsleden die werden overgedragen zijn vandaag, op één na, nog steeds in dienst. Ook de cliënten die werden overgedragen, gebruiken vandaag nog steeds de thuiszorgdiensten.
Wat de financiële situatie betreft, kan dit te wijten zijn aan de activiteiten van de zorggroep Eclips, een groep in volle uitbreiding. Dit valt buiten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.
Het is niet de bedoeling, noch de bevoegdheid van de OCMW-raad om de directie van de zorggroep Eclips te verplichten uitleg te geven over de mediaberichten.
Het OCMW blijft rekenen op een goede samenwerking met de zorggroep Eclips wat de overgedragen thuiszorgdiensten betreft.

installatie van de provincieraad en deputatie van Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Vandaag, 3 december 2018, vond de installatie van de provincieraad en deputatie van Vlaams-Brabant plaats. De provincieraadsleden en gedeputeerden leggen hun eed af. De nieuwe legislatuur loopt tot 2024.
2018-12-03-provincieraad_Vlaams-Brabant
Het nieuwe provinciebestuur gaat vanaf 3 december aan de slag.
Door de interne staatshervorming werd het aantal provincieraadsleden gehalveerd van 72 naar 36 en het aantal gedeputeerden verminderd van 6 naar 4.

De provincie Vlaams-Brabant zal geleid worden door een coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD. Voor N-VA is dit de eerste deelname aan het bestuur van de provincie Vlaams-Brabant.
Tom Dehaene (CD&V, Zemst), Monique Swinnen (CD&V, Aarschot) en Ann Schevenels (Open VLD, Keerbergen) blijven gedeputeerde.
Bart Nevens (N-VA, Kortenberg) is nieuw. Vanaf 1 januari 2021 vervangt Gunther Coppens (N-VA, Sint-Pieters-Leeuw) Monique Swinnen als gedeputeerde.

De zetelverdeling (36 zetels) in de nieuwe provincieraad is als volgt:
NV-A, CD&V en Open VLD vormen de meerderheid met 22 zetels.
Groen, sp.a, Vlaams Belang en UF hebben 14 zetels in de oppositie.
Linda De Dobbeleer- Van den Eede (N-VA) uit Roosdaal wordt de nieuwe raadsvoorzitter. Elke Zelderloo (CD&V) wordt de eerste ondervoorzitter en Eddy Poffé (Open VLD) wordt de tweede ondervoorzitter.

De raad is als volgt samengesteld:

N-VA (10 zetels):
Bart Nevens (Kortenberg)
Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw), fractievoorzitter
Linda De Dobbeleer-Van den Eede (Roosdaal)
Lucia Dewolfs (Tienen)
Tine Eerlingen (Leuven)
Hilde Kaspers (Diest)
Lena Ghysels (Kapelle-op-den-Bos)
Diederik Dunon (Aarschot), vervanger van Theo Francken
Joris Van den Cruijce (Asse), vervanger van Ben Weyts
Koen Moeyersons, (Londerzeel), vervanger van Elke Wouters

CD&V (7 zetels):
Monique Swinnen (Aarschot)
Tom Dehaene (Zemst)
Manu Claes (Scherpenheuvel-Zichem), vervanger van Koen Geens, fractievoorzitter
Marc Wijnants (Linter)
Kris Poelaert (Herne)
Elke Zelderloo (Dilbeek)
Geertrui Van Rompuy-Windels (Sint-Genesius-Rode), vervanger van Michel Doomst

Open VLD (5 zetels):
Ann Schevenels (Keerbergen)
Walter Zelderloo (Dilbeek), fractievoorzitter
Ella De Neve (Merchtem)
Steven Elpers (Merchtem), vervanger van Maggie De Block
Eddy Poffé (Tienen), vervanger van Gwendolyn Rutten

Groen (6 zetels):
Sarah Sneyers (Merchtem), fractievoorzitter
Tie Roefs (Leuven)
Stef Boogaerts (Begijnendijk)
Noor Mousaid (Overijse)
Stefanie De Bock (Pepingen)
Luka Augustijns (Leuven), vervanger van Magda Aelvoet

sp.a (3 zetels):
Marc Florquin (Diest), fractievoorzitter
Louis Tobback (Leuven)
Fatima Lamarti (Vilvoorde)

Vlaams Belang (3 zetels):
Jan Laeremans (Grimbergen), fractievoorzitter
Willy Smout (Diest)
Klaas Slootmans (Beersel)

UF (2 zetels):
Nicolas Kuczynski (Sint-Genesius-Rode), als vervanger van Sophie Wilmes, fractievoorzitter
Françoise Devleeschouwer (Kraainem)

De nieuwe provincieraad telt 17 vrouwen en 19 mannen, 16 uit het arrondissement Leuven en 20 uit Halle-Vilvoorde.
Het jongste raadslid is Luka Augustijns (19 jaar) en de ouderdomsdeken is Louis Tobback (80 jaar).

agenda: 3de Vlezenbeekse winterhappening tvv De Warmste Week

VLEZENBEEK: – Op zaterdag 8 december 2018 organiseren de Verenigde Handelaars Vlezenbeek naar goede gewoonte een winterhappening op het gemeenteplein in Vlezenbeek. De winterhappening is een actie die kadert in ‘de warmste week’ en zamelt geld in voor plaatselijke goede doelen.
2018-12-03-groepsfoto-aankondiging-winterhappening-Vlezenbeek
Katrien Van Cutsem, Voorzitter Verenigde Handelaars Vlezenbeek: “Dit jaar werd er gekozen voor de vzw ‘Smile to me’ en het ‘Steunpunt Kinderepilepsie’ te steunen.
‘Smile to me’ is een vzw die een advies verleent en onvergetelijke activiteiten organiseert voor kinderen met een zwaar fysieke beperking. Het ‘Steunpunt Kinderepilepsie’ werd recent opgericht voor de ondersteuning van kinderen met epilepsie en hun omgeving.

Het gemeenteplein en de rotonde van Vlezenbeek zullen opnieuw omgetoverd worden tot een warme plek die baadt in kerstsfeer en gezelligheid. De muziek wordt verzorgd door De Fanfare De Ware Eendracht, discobar De Hoebels en dweilorkest de G-bloezers. Nadien kan iedereen een plaatje aanvragen voor onze goede doelen. Nieuw dit jaar zijn de verschillende huisgemaakte haute-dogs, die naast de vele koude en warme dranken en hapjes gesmaakt zullen worden door de vele aanwezigen.

2018-12-08-affiche-winterhappening-VlezenbeekProgramma:
17u30 aanvang
18u-19u KF De Ware Eendracht
19u-20u30 Discobar De Hoebels
20u30-21u30 Dweilorkest G-Bloezers
21u30 Discobar De Hoebels

Wie reeds een gift wenst te doen ten voordele van de goede doelen kan reeds een plaatje aanvragen door een minimum storting van 5 euro te doen op de rekening van VHV : BE34734184182090 (vergeet jullie liedje niet te vermelden bij referentie). Uw nummer zal dan zeker gedraaid worden in de loop van de avond.

eindejaarsmarkt cultuurregio Pajottenland – Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND: – Marktkramen, dieren, een kramballekesworp en heel wat lekkers van lokale handelaars. Voeg hier het erfgoed- en cultuuraanbod uit de regio Pajottenland Zennevallei aan toe en je kreeg zondag in Laekelinde het ideale recept voor een gezellige eindejaarsmarkt.


Voor deze editie, die in Sint-Pieters-Leeuw plaats had, werd het thema jaarmarkt gekozen, een aloude traditie in Leeuw. Verder kon men er snuisteren langs de kraampjes van de erfgoed- en cultuurverenigingen en er hun aanbod en publicaties ontdekken.
Buiten organiseerde de Leeuwse Sint-Sebastiaansgilde een initiatie boogschieten op de liggende wip. De gemeente Beersel toonde er haar bibliobus, de mobiele bibliotheek van de gemeente Beersel. En natuurlijk ontbrak het Brabants (Belgisch) trekpaard niet.

De organisatie was een samenwerking van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, IOED Pajottenland Zennevallei, Regiobib Pajottenland Zennevallei, de cultuur- en gemeenschapscentra en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Deze diashow vereist JavaScript.

Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw bezorgt kinderen een leuk Sinterklaasgeschenk

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw bezorgt kinderen een leuk Sinterklaasgeschenk.

2018-12-02-sinterklaasactie
foto: Marylène Haspeslach, Ann De Ridder, Paul Defranc, An Speeckaert,
Lieselot Vankeerberghen

Honderden kinderharten kloppen deze dagen weer sneller… De Sint komt!
We staan er echter niet bij stil dat Sinterklaastijd voor vele mensen een verschrikkelijke tijd is omdat ze hun kinderen niet het speelgoed kunnen geven waar ze om vragen.” zegt Ann De Ridder, OCMW-raadslid.
Naar goede gewoonte slaagden de vrouwen van CD&V erin om de voorbije weken een massa aan speelgoed dat niet meer gebruikt wordt op te halen.
Hiermee kan de Sint heel wat kinderen uit minder bedeelde gezinnen van Sint-Pieters-Leeuw blij maken.” OCMW-voorzitter Paul Defranc nam het door de CD&V-vrouwen verzamelde speelgoed in ontvangst en zal zorgen voor een juiste bestemming.