lek in waterleiding Bergensesteenweg Anderlecht

2018-12-20-waterlek-Anderlecht.jpgANDERLECHT/SINT-PIETERS-LEEUW: – Extra file op Bergensesteenweg door lek in waterleiding van Farys op het grondgebied van Anderlecht (net voor Ikea ter hoogte van de Zuunstraat).

Schepen van mobiliteit, Jan Desmeth: “Het lek bevindt zich op Brussels grondgebied. We hebben navraag gedaan, aangedrongen en overlegd naar de snelst mogelijke oplossing.
Arbeiders kruipen momenteel in de buis om de randnaden van binnenuit te herstellen. Ze herstellen het nu niet alleen plaatselijk (Zuunstraat-Anderlecht), waar de lek is, maar ook en uit voorzorg stroomopwaarts en stroomafwaarts in de ondergrondse buis. Hierdoor zien we ook deksels, die open staan op ons grondgebied.
We hebben natuurlijk vooral gevraagd wanneer de hinder zal eindigen. 
Toen Farys zei dat het misschien tot 7 januari 2019 zou duren omdat de aannemer door het bouwverlof niet aan beton dreigt te geraken, is er rondgebeld om toch een snellere oplossing te vinden. Die is gelukkig gevonden waardoor de betonafwerking op 26/12 zal uitgevoerd worden en de weg vrij zou moeten zijn vanaf 27/12/18, en dus niet pas op 07/01/19.

Mascotte van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei verkozen tot vogel van het jaar

Steenuil-mascotte Regionaal Landschap Pajot & ZennePAJOTTENLAND-ZENNEVALLEI: – De steenuil is verkozen als vogel van het jaar 2019. Wij zijn fan want in en rond het ruime Pajottenland komt één van de dichtste populaties aan steenuilen ter wereld voor. Onze regio heeft daarom een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze Koesterbuur. De steenuil is al een tijdje de mascotte van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Steenuilen zijn een kwetsbare soort en ze vertellen dus ze heel wat over de kwaliteit van ons landschap. We steunen de steenuilen in de regio door aanplant van boomgaarden, knotwilgenrijen… Steenuilen nestelen in de holtes daarvan, hoe meer knotbomen hoe meer steenuilen. We werken ook samen met de steenuilenwerkgroep voor het plaatsen en controleren van steenuilnestkasten.
Steun de steenuil in Pajot & Zenne met een fiscaal aftrekbare gift op onze projectrekening BE76 7450 6806 7595 en vermeld ‘Landschapsfonds’. Fiscaal attest voor 45% belastingvermindering vanaf 40 euro per kalenderjaar. Alle giften worden gebruikt voor vorming en veiligheidsmateriaal van ons knotteam. Onze vrijwilligers knotten wilgen, gratis in ruil voor het brandhout, zodat deze behouden blijven als thuishaven voor de steenuilen.

Meer info:
– Steenuilen in het Pajottenland: www.pajot-zenne.be/projecten/natuur/koesterburen/steenuilen/6942
– Artikel uit Pajot Zenne magazine: https://issuu.com/rlzzz/docs/pajot_zenne_magazine_lente_2018/8

Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt vervolgd

HALLE-VILVOORDE: – Op 19 december 2018 kwam Toekomstforum Halle-Vilvoorde samen. Het betrof een speciale bijeenkomst waarop zowel de uittredende als de nieuwe burgemeesters en gedeputeerden aanwezig waren.
2018-12-19-groepsfoto-toekomstforum
Er werd een balans opgemaakt van de werking van de voorbije jaren, sinds de start in 2015. En de balans was bijzonder positief volgens de groep. O.a. de uitbouw van het Wijk-werken, het oprichten van het platform Luchthavenregio, de actualisering van het dossier ‘centrumregio Halle-Vilvoorde’, het project slimme regio Halle-Vilvoorde, het project ‘Eventmachien, het dossier kernversterking, het formuleren van de aandachtspunten ten aanzien van NMBS, Infrabel, AWV, de Pop-up sociale economie werden als goede praktijken aangehaald. Ook de beleidsafstemming en lobbying konden op bijval rekenen.

De Vlaamse Regering zal begin volgend jaar opnieuw middelen ter beschikking stellen voor ‘versterkt streekbeleid’, met cofinanciering vanwege gemeenten en provincie. De burgmeesters beslisten tijdens deze algemene vergadering unaniem om de werking te continueren. Er werd daarom aan afscheidnemend voorzitter Luc Wynant gevraagd om, iom enkele andere burgemeesters, een voorstel uit te werken.

De uitgangspunten en het doel blijven alvast ongewijzigd. Het lokale bestuur is het niveau om concrete vragen en problemen van haar inwoners aan te pakken. Het lokale bestuur staat immers kort bij de burgers. Maar er zijn natuurlijk kwesties op diverse beleidsdomeinen waarvoor het aangewezen is om met de omliggende gemeenten te overleggen en samen te werken om tot gepaste resultaten te komen. Toekomstforum Halle-Vilvoorde werkt vanuit gezamenlijke visie aan kwaliteitsverbetering voor alle inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, leren, wonen, mobiliteit, cultuur, welzijn, taal, …

agenda: Foute muziek: A-mee-zing

2018-12-22-affiche-foutemuziek-ameezingVLEZENBEEK: – Het eindejaarsconcert van onze fanfare K.F. De Ware Eendracht Vlezenbeek is dit jaar helemaal fout! En met u erbij maken we er helemaal een fout feestje van.

Vrijdag 21 en zaterdag 22 december 2018
Deuren om 19u45.
De avond begint om 20u met een mini-concert van onze spiksplinternieuwe fantastische jeugdband.

Kaarten verkrijgbaar via bestuur en muzikanten,€8 in voorverkoop, €10 aan de kassa.