Gummiekitskalender 2019 – 1000 km voor Kom op tegen Kanker

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gummiekits zijn een groep fietsvrienden die volgend jaar voor de derde maal deelnemen aan de ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’. Om een deel van de nodige centen verbonden aan deze deelname te vergaren hebben ze voor de eerste keer een ‘Gummiekitskalender’ 2019 uitgebracht. Een originele, artistieke kalender met prachtig werk van fotograaf Koen Demuynck. De kalender werd vanavond in ’t Leeuwke voorgesteld en is te koop voor 15 euro.
Gummiekits stelt kalender 2019 voor
Fotograaf Koen Demuynck: “We zoeken elk jaar middelen om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Ik ben reclame fotograaf en ik dacht ik ga het op mijn manier proberen. En zo kan ik ook bijdragen voor de inzameling. Het was de bedoeling om toffe, grappige foto’s van onze bende te maken.

Erik Wuyts: “We zijn een groep fietsvrienden, initieel een beetje ontstaan uit de volleybal die kom op tegen kanker wilden steunen. We doen nu met Gummiekits reeds drie jaar mee. Het eerste jaar met één team en nu steeds met twee teams. Hiervoor zamelen we per team 5000 euro in voor Kom op tegen Kanker en fietsen we de 1000km mee. Het meedoen geeft heel veel voldoening, het geeft een echte boost!


Je kan de kalender voor 15 euro kopen bij alle Gummiekits leden, in café ’t Leeuwke of van 21-23 december in het Leeuwse Kerstdorp aan de stand van Gummiekits.

De 1000 km heeft in 2019 plaats van 30 mei tot 2 juni.
Het hemelvaartweekend is al enkele jaren 1000km-weekend. Dan gespen we onze fietshelm vast, klikken we onze schoenen in onze pedalen, en fietsen we ten voordele van de strijd tegen kanker. Samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker! En dat vier dagen lang! Dat is de 1000 km voor Kom op tegen Kanker!
Meer info: www.1000km.bewww.komoptegenkanker.bewww.facebook.com/Gummiekits

Akten voortaan verplicht in het Nederlands

2016-09-28-luchtfoto_spl_ruim-centrumVLAANDEREN/DE RAND: – Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts heeft een ontwerp van decreet klaar dat regels vastlegt voor akten bij de notaris. Nu worden er in Vlaanderen nog notariële akten neergelegd in allerlei vreemde talen, maar in de toekomst moeten al die officiële documenten ofwel opgemaakt worden in het Nederlands ofwel voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling. “Dit is vooral belangrijk voor de Vlaamse Rand”, zegt Weyts. “De aankoop van een grond of een woning is vaak het eerste contact tussen een anderstalige nieuwkomer en de Vlaamse overheid. We willen meteen bij dat allereerste contact duidelijk maken wat de voertaal is in Vlaanderen”.

In Vlaanderen is de bestuurstaal het Nederlands: alle contacten tussen burgers en de overheid verlopen in die taal. Het neerleggen van notariële akten is echter niet duidelijk geregeld door de taalwetgeving. Het resultaat is dat er in de praktijk ook notariële akten worden ingediend in vreemde talen zoals het Frans en dat die anderstalige akten dus dezelfde rechtsgeldigheid hebben als documenten in het Nederlands.

Het lijkt mij de evidentie zelve dat officiële documenten in Vlaanderen opgesteld worden in het Nederlands. Dat is nu niet het geval”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “We geven op deze manier een verkeerd signaal. Aan de ene kant voeren we een kordaat integratiebeleid en willen we dat nieuwkomers Nederlands leren. Aan de andere kant laten we toe dat elke nieuwkomer officiële documenten indient in zijn eigen taal. In veel gevallen is een aankoopakte ook nog eens het allereerste contact tussen een nieuwkomer en de overheid”.

Weyts heeft nu een ontwerp van decreet klaar dat het taalgebruik bij de opmaak van akten regelt in het hele Nederlandstalige taalgebied. Al die officiële documenten bij de notaris moeten ofwel opgemaakt worden in het Nederlands ofwel voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling. Burgers en notarissen behouden dus de vrijheid om een verkoopakte of hypothecaire lening op te stellen in een vreemde taal, maar dan moeten ze wel zelf instaan voor een volledige vertaling van die documenten door een beëdigde tolk. Anderstalige documenten zonder beëdigde vertaling kunnen niet meer ingediend worden bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie of bij de bestuurlijke overheden.

De Vlaamse Regering heeft nu ingestemd met het voorontwerp van Weyts. De teksten kunnen nu voorgelegd worden aan onder meer de Raad van State. Het decreet moet nog voor de verkiezingen goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement.

inschrijven: Quizt em for life

2018-12-15-affiche-quiztemforlifeNEGENMANNEKE: – Zin in een avondje plezier op zaterdag 15 december 2018? Met een 5-tal vrienden? Dan is deze quiz zeker iets voor jullie!
In het teken van de warmste week “Quizt em for life” tvv Kom op tegen Kanker.
Lekkere streekbiertjes aanwezig alsook kleine versnaperingen.

Samen lachen, plezier maken en misschien wel een mooie prijs in de wacht slepen is het doel van deze avond. Schrijf je snel in via quiztemforlife@gmail.com.
prijs: €25/ploeg (maximum 5 deelnemers per ploeg)
startuur Quiz: 20u (deuren gaan open om 19u)
adres: refter Sint Stevenschool, G. Gibonsstraat 1A te Sint-Pieters-Leeuw
inschrijven voor zaterdag 8 december 2018, stuur een mailtje naar quiztemforlife@gmail.com