Monument gesneuvelden heringehuldigd en nieuw monument ‘hoop’ ingehuldigd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de wereldoorlog 1914-1918 werd voor het toenmalige gemeentehuis, nu hoofdbibliotheek, het indrukwekkend bronzen monument ter nagedachtenis van de Leeuwse gesneuvelden van de oorlog ingericht. Het is een ontwerp van Joseph Baudrenghien. Vandaag, 100 jaar na de eerste wereldoorlog, verzamelden de inwoners van Leeuw zich opnieuw rond het herdenkingsmonument van de oudstrijders om net als 100 jaar geleden een symbolische foto te maken aan het gerestaureerde monument.


De Koninklijke fanfare Sint-Cecilia zorgde voor de muzikale begeleiding en acteur Charley Pasteleurs vertolkte enkele korte fragmenten over de oorlog.
Burgemeester Luc Deconinck en schepen van Erfgoed Jan Desmeth onthulden daarna het hernieuwde beeld.
Met het maken van de groepsfoto met Leeuwse inwoners wil men hulde brengen aan de slachtoffers en vooral de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ in de verf zetten.

schepen van Erfgoed Jan Desmeth verwoorde het tijdens zijn toespraak als volgt: “Dit monument is voor de gemeente de evidente erkenning die de soldaten zeer zeker verdienen. Het moet er vooral voor zorgen dat zij blijvend zouden worden geëerd voor hun moed en zelfopoffering.
Nu 100 jaar later is het monument evident aan een opknapbeurt toe. Ook dat is een vorm van respect en waardering, die ook vandaag nog even evident hoort te zijn.

Deze slideshow vereist JavaScript.

HOOP: nieuw gedenkteken voorgesteld

2018-11-18-herdenking_WOI-HOOP (3)Op hetzelfde moment kan je links naast de bibliotheek het splinternieuw gedenkteken ontdekken: HOOP.
In opdracht van het bestuur ontwierp Monik Thibaut een nieuw gedenkteken dat wil focussen op een hoopvolle toekomst. Op het nieuwe monument is onder andere een klaproos te zien en vredesduiven die uitvliegen. De onthulling van het werk was het sluitstuk van de laatste plechtigheid die het gemeentebestuur organiseerde om de historische gebeurtenis van 100 jaar Eerste Wereldoorlog te herdenken.

schepen van Erfgoed Jan Desmeth:”De voorbije vier herdenkings jaren mogen ons ook geleerd hebben over de waanzin van de oorlog over de waanzin van de oorlog, over de lichtzinnigheid waarmee wordt geoordeeld over leven en dood.
Onze generaties kennen het voorrecht te kunnen leven zonder oorlogsgeweld. We hebben getracht de boodschap mee te geven dat deze luxe geen vanzelfsprekende verworvenheid is. Vrede moet blijvend verdedigd en afgedwongen worden, het moet ons scherp houden.”

Deze slideshow vereist JavaScript.


Tot slot werd er door het gemeentebestuur een drankje aangeboden.

Nieuw Lewe-nummer over onze gemeente tijdens WO I

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskundebrengt als afsluiter van de herdenkings-momenten over de Eerste Wereldoorlog een nieuw Lewe-nummer uit dat handelt over de situatie in onze gemeente tijdens de jaren 1914-1918 onder de titel “De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw”.
2018-11-18-nieuwnummerLEWE
Het boek, geschreven door Jan De Backer en Kristien Van Hecke, schetst het leven in de gemeente tijdens de Duitse inval en gedurende de oorlogsjaren. We vernemen welke inspanningen de overheden en de gemeente deden om de bevolking te beschermen tegen de honger.
De lokale situatie wordt ook getekend door de werking van de Groeningerwacht, die finaal in het activisme en de collaboratie terechtkomt.
Vele jonge mannen werden gemobiliseerd of meldden zich vrijwillig aan het front. Deze Lewe geeft een lijst van alle gesneuvelden, met plaats en datum van overlijden, alsook hun begraafplaats.
Bijzonder zijn ook de moeizame contacten tussen de jongens aan het front en de bezorgde familie thuis, in bezet gebied. De correspondentie werd bewust georganiseerd om het moreel op peil te houden. Ze werd ook gecensureerd omdat ze geen militaire informatie mocht bevatten en om het thuisfront niet ongerust te maken.


Jan De Backer:”Sint Pieters-Leeuw heeft het geluk gehad dat hier nooit een front is geweest, dat er dus nooit werd gevochten en dat er evenmin wilde Duitse vergeldingsacties zijn geweest. In die zin ontsnapt de gemeente enigszins aan de aandacht van historici. Het vergemakkelijkt de zoektocht niet, omdat alles nog moet bijeen gebracht worden, maar gelukkig was er Kristien Van Hecke die met engelengeduld alle denkbare archieven heeft platgelopen en toch zeer veel kan uit het stof halen.
Het heeft ons toegelaten om in een studie van 120 pagina’s de oorlog hier in de gemeente te reconstrueren, de gegevens ook te plaatsen in de histonsche context van het oorlogsverloop en van dit alles een overzichtelijk geheel te maken.

Zo bundeld dit werk informatie over het door de gemeente uitgegeven noodgeld om de bevolking te kunnen helpen, over de werking van de lokale hulp en voedselcomités, over de misbruiken hìerbij enz. We krijgen een beeld van hoe de lokale clerus zich positioneert, de adel, de graaf in dit geval, en uiteraard het gemeentebestuur zelf dat in deze oorlog in functie blijft. Ook worden de activiteiten van de Groeningerwacht in de gemeente belicht, de Wijze waarop de bevolking wordt “doorgelicht” en waarop er onderhuids druk wordt uitgeoefend. De Groeningerwacht organiseert ook een vorm van dienstbetoon in samenwerking mèt de Duitsers voor wie hen gunstig gezind is. Hiervan zijn documenten terug te vinden. ”

Het werk is rijkelijk geïllustreerd met documenten uit deze periode. De studie wordt afgerond met een overzicht van de activiteiten die de voorbije vier jaar lokaal werden georganiseerd als herdenking van deze “Groote Oorlog”.

De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw
Verkrijgbaar bij de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde – heemkunde@sint-pieters-leeuw.be
Prijs: 5 euro.
Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro.

Geert Vanhasel en Anemosquartet – klapzoen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het saxofoonkwartet Anemos en dichter Geert Vanhasel brachten deze voormiddag ter herdenking aan de eerste Wereldoorlog “Klapzoen”, een mijmerend duel over de oorlogspoëzie en de klanken van vier jonge top-saxofonisten. Intiem, confronterend maar ook warm en hoopvol.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Het verdriet en de liefde blijven onuitgesproken. Maar ze worden wel opnieuw tastbaar gemaakt door de zuinige woorden van een poëet en het doorleefde timbre van vier musici. Een verhaal over bedrogen illusies maar wel met een bevreemdend optimisme. Dit in de hoop dat de koortsachtige mensheid ooit weer de oude wordt.

straatkinderen project Bakanja Ville van pater Eric Meert ontvangt Katanga Award

SINT-PIETERS-LEEUW: – Salesiaan Eric Meert werkt ruim 30 jaar met straatkinderen in Lubumbashi. Voor zijn werking Bakanja Ville valt hij nu in de prijzen.


De vereniging Katanga Awards reikt jaarlijks prijzen uit aan sportverdiensten in Afrika. Maar ook mensen en organisaties die bijdragen aan het sociale welzijn in de Congolese provincie Katanga kunnen in de prijzen vallen. Dat is dit jaar het geval met Bakanja Ville, waar de salesiaanse missionaris Eric Meert het beste van zichzelf geeft.

Eric Meert: “Het is een mooie erkenning. De uitreiking wordt hier op Kerstmis integraal op tv uitgezonden. We hopen dat de mensen onze werking daardoor nog beter gaan leren kennen en waarderen.”