Woudreuzen in park van Gaasbeek krijgen gezondheidskuur

GAASBEEK: – Het Agentschap voor Natuur en Bos is gestart met het aanduiden van een aantal bomen die vanaf dit najaar zullen gekapt worden. Deze maatregel gebeurt in nauw overleg met de collega’s van het Agentschap Onroerend Erfgoed, gelet op de bijzondere historische waarde van het domein en de bossen.


Eén van de kenmerken die het domein van Gaasbeek zo uniek maken, is de talrijke aanwezigheid van eeuwenoude dikke bomen. Het domein telt letterlijk honderden dikke hoge bomen, die de term woudreus meer dan waard zijn. Historisch gezien werden deze bomen vroeger van bij de aanplant goed verzorgd, kregen ze ruimte en licht, en konden ze uitgroeien tot echte paradepaardjes van het domein. In het domein groeien verschillende kampioenen van België, zoals bijvoorbeeld de haagbeuken dit tot de hoogste van België behoren.

Wim De Maeyer, Agentschap Natuur & Bos – Regiobeheerder Regio Groene Gordels: “In het beheerplan wil het ANB deze bomen terug de aandacht geven die ze verdienen. Doordat het bomenbestand doorheen de laatste decennia steeds dichter geworden is, is er ook meer en meer concurrentie gekomen tussen de bomen onderling. Geregeld waaien er nu al dikke bomen om bij sterke wind. Veel bomen staan onder druk van hun buurbomen, waardoor ze het heel moeilijk hebben om een brede kruin en een breed wortelgestel te maken. De beheerders van het park hebben vastgesteld dat veel dode en kwijnende bomen gemakkelijker omwaaien bij wind. In het midden van het bos kan dat geen kwaad en kan dat zelfs interessant zijn voor heel wat soorten paddenstoelen, kevers en andere dieren. Maar aan de randen en langs paden leveren deze bomen vaak een risico op.

Daarom stelt het Agentschap deze winter de meest waardevolle bomen vrij. Daartoe werden deze gehamerd, dat wil zeggen dat de boswachters hier met een koninklijke hamer een stukje schors verwijderden, en er een afdruk van een leeuw in het hout slaan. In het najaar zal een houtkapper gezocht worden die deze bomen onder strikte voorwaarden dient te kappen. Met deze maatregelen pikt Natuur en Bos eigenlijk het beheer op dat reeds eeuwenlang gevoerd werd in zulke domeinen. Daarbij worden nu wel strenge regels gehanteerd, zodat zowel de bosbodem als de paden ongedeerd blijven.”

Het hele proces van de kapping zal van nabij opgevolgd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos. Ze rekenen op het nodige begrip van de bezoekers, en zullen er alles aan doen om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Week in teken van zwaar vervoer en verkeersveiligheid

Politie_Politiezone_Zennevallei_PZZENNEVALLEI: – Samen met de politiezones Dilbeek, Rode en de Wegeninspectie Vlaanderen werden afgelopen week door de politiezone Zennevallei verschillende controles uitgevoerd op zwaar vervoer in het algemeen en de ladingszekering.

Zo had vorige donderdag nog de controle plaats op het grondgebied van de zone Zennevallei waar zeven bestuurders werden bekeurd voor het niet zekeren van de lading (boete van 1 000 euro). Verder werden nog eens zeven onmiddellijke inningen opgesteld voor onvoldoende of foutief zekeren (boete van 350 euro). Daarnaast werden er vaststellingen gedaan van rijden zonder kaart, of rijden met kaart van een andere bestuurder en inbreuken op ononderbroken rijtijden. Hier werd nog meer dan 4 000 euro geïnd voor de begane inbreuken.
Ook het al dan niet overladen zijn, werd gecontroleerd. Eén proces-verbaal werd opgemaakt voor overlading op de assen en twee voor overlading maximaal toegelaten massa (MTM). In totaal bedroegen de boeten 1 600 euro.
Als laatste werden ook processen-verbaal uitgeschreven voor het niet in orde zijn inzake technische eisen en het gebruik van de gsm achter het stuur. Alleen vandaag al werd er voor meer dan 15 000 euro geïnd. Eerder die week werd in Dilbeek een gelijkaardige controle uitgevoerd. Toen werd er voor meer dan 11 000 euro geïnd. Dat is behoorlijk veel geld. Het zijn dan ook zware inbreuken die ons verkeersnetwerk behoorlijk in gevaar kunnen brengen.

agenda: Breugheliaanse Pensenkermis 2018

2018-10-29-affiche-breugheliaanse-pensenkermisSINT-PIETERS-LEEUW: – Muzikanten, dirigent en bestuur van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia nodigen u vriendelijk uit op hun “Jaarlijkse Breugheliaanse Pensenkermis”.

zaterdag 27 oktober 2018 van 17.30 tot 21.30 uur
zondag 28 oktober 2018 van 12.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 21.30 uur
maandag 29 oktober van 12.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 21.30 uur
In het Parochiecentrum, Balléstraat.

agenda: kom bloed geven

2018-10-26-affiche-kombloedgevenVLEZENBEEK: – Ook jij kunt iemand zijn leven redden.
Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Ben je tussen 18 en 65 jaar en in goede gezondheid aarzel niet om bloedgever te worden!

Meer info: www.bloedgevendoetleven.be.

Datum: vrijdag 26 oktober 2018 tussen 18.00 – 20.00 uur
Locatie: GCC Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek