Uitbouw van het Taalpuntennetwerk Nederlands in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw leverde heel wat expertise op

SINT-PIETERS-LEEUW: – De uitbouw van het Taalpuntennetwerk Nederlands in de
bibliotheken van Beersel, Dilbeek, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw leverde heel wat expertise op.
Taalpuntfoto
Taalpunten Nederlands zijn lokale, laagdrempelige “herkenbare, fysieke plekken” in openbare bibliotheken, gericht op het aanleren van het Nederlands als tweede taal. De doelgroep is tweeledig, enerzijds docenten en begeleiders van NT2-opleidingen, anderzijds anderstalige adolescenten en volwassenen die Nederlands willen leren en inoefenen, zowel in groepsverband als via zelfstudie. Aansluitend op het Taalpunt worden er ter plaatse randactiviteiten georganiseerd.

Taalpunten Nederlands zijn lokale, laagdrempelige “herkenbare, fysieke plekken” in openbare bibliotheken, gericht op het aanleren van het Nederlands als tweede taal. Het Taalpunt is bedoeld voor anderstalige volwassenen die Nederlands willen leren, maar ook voor docenten en begeleiders van ‘Nederlands als tweede Taal’ opleidingen (NT2). Aansluitend op het Taalpunt worden in de bibliotheken randactiviteiten rond Nederlands leren georganiseerd.

De bibliotheken van Beersel, Dilbeek, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw kregen subsidies van de Vlaamse Rand om een Taalpuntennetwerk uit te bouwen. Daarmee werden de boekencollecties van het Taalpunt in deze bibliotheken uitgebreid en vernieuwd. Er werd hierbij rekening gehouden met de inbreng van de belangrijke partners als NT2-onderwijs. De bibliotheken kochten ook luisterboeken, dvd’s, Taalspelen en gezelschapspellen, alsook een nieuw, modern meubel om de collectie beter te presenteren.

De bibliotheken hebben de subsidies ook gebruikt om de doelgroep van het Taalpunt beter te bereiken. Dit resulteerde in een flitsend filmpje dat op verschillende plaatsen vertoond kan worden ter promotie van het Taalpunt. Het promofilmpje zal ook via sociale media verspreid worden. Speciaal voor die sociale media zijn er verschillende korte teasers gemaakt die op verschillende momenten “gepost” worden om zo de aandacht levendig te houden.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze subsidies goed zijn besteed. De expertise die we dankzij dit project hebben opgebouwd, alsook de verschillende ontwerpen kunnen op eenvoudige wijze verder uitgerold worden naar andere bibliotheken. “