Leerlingen Ave-Mariabasischool genoten van tocht door maïsdoolhof

VLEZENBEEK: – Vorig weekend kon men in Vlezenbeek een 4 hectare grote maïsdoolhof verkennen ter gelegenheid van 120 jaar Landelijke Gilde Vlezenbeek.
Voordat de maïs geoogst wordt mochten vandaag de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Ave-Mariabasisschool hun weg zoeken door de hoge maïsdoolhof.

2018-09-21-ave-maria_maisdoolhof_Vlezenbeek (18)
Voor sommigen werd het zoeken en af en toe verdwaald lopen in de doolhof, anderen hadden de weg doorheen de doolhof snel gevonden. Eens je de weg weet ja,… dan lukte het een groep van het 6de leerjaar om het traject al lopend in 9 minuten te doen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

buurtbewoners hebben vragen bij komst Spar-supermarkt in Ruisbroek

RUISBROEK: – Enkele buurtbewoners verzetten zich tegen de komst van een Spar-supermarkt op de terreinen van een vroeger tuincentrum langs de Ruisbroeksesteenweg 188.
Ze hebben hierover verschillende bezwaarschriften bij de gemeente ingediend. Ondertussen zijn er volgens hen al 70 mensen die tegen dit project getekend hebben.
2018-09-21-Ruisbroeksesteenweg188
Buurtbewoner Wim De Baerdemaeker:”Een jarenlang bestaande groene oase met prachtige struiken en bomen en vijver – het bertreft hier een 30 are groot stuk grond toebehorend een voormalige bloemenwinkel waarvan de eigenaar een bijzonder mooie steeds bloeiende tuin heeft ingericht – zou moeten verdwijnen en vervangen worden door een betonnen Sparcomplex van 999m² (want vanaf 1000m² gelden andere vergunningsregels…) met een winkelruimte van 6,5 m hoog met eromheen een parking voor 50 wagens. De winkel zelf zou opgetrokken worden op 6,5 m van onze perceelgrond, quasi net “naast” ons huis. Hierdoor verliest onze woning van de ene dag op de andere licht en vooral zon, vermits het de enige kant is die ons perceel als licht en zon ontvangt.
Om niet te spreken over de permanente CO2 geurhinder van voertuigmotoren die aanslaan, de lawaaihinder /-overlast van dichtslaande koffers, openen en sluiten van deuren, winkelkaren die men langs onze hof zijde zou gaan stallen, zwerfvuil (en ander weinig proper vuil…) tussen het weinige groen dat men voorziet aan te brengen langs de perceelzijden.
En onze privacy? Directe inkijk in onze woon- slaap- en badkamer? ‘En wat met het nu al zeer drukke verkeer op de Ruisbroeksesteenweg? Opstoppingen vanaf ‘t Sas van Ruisbroek gegarandeerd! En de vrachtwagens die voor levering en/of opvang van retourvrachten in en uit moeten rijden, al dan niet met draaiende frigomotoren op hun huifel? Verkeersbelemmering, veiligheid voor buurtbewoners en kinderen?
Wij zijn en blijven van oordeel dat dit project helemaal niet past in dit kader van bewoning, waar nu licht, zon kalmte en rust heerst. Dit is en blijft prioritair, temeer dient men rekening houdt met de bewoording van het “Eindrapport van het Overlegproces Vlaams Stedelijk Gebied” van 14/11/2008 waar gezegd wordt dat de “visuele beleving van de open ruimte hier prioritair is… en de bestaande woonkernen dienen te versterkt en een prioritair aandachtpunt moeten blijven, en er zelfs vervallen panden gesloopt worden”.
Voor bedoelde uitbating zijn er andere mogelijkheden, bvb op een 300m van deze plaats langs de Vaartkant waar nieuwe woningen en kleine bedrijfsruimtes worden opgetrokken en die een perfecte ligging betekent voor de nieuwer brugroute die men kortelings plant om het zwaar verkeer van bestaande gewest- en gemeentewegen weg te houden (aansluiting op Ring West). Wij verzetten ons met klem tegen de uitreiking van de Spar-bouwvergunning, deze is hier NIET op zijn plaats!