openbaar onderzoek voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek

2015-06-07-vlezenbeek_bibliotheek_oud-gemeentehuisVLEZENBEEK: – Op 17 juli 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het gemeentehuis van Vlezenbeek (zie artikel – klik hier). Het openbaar onderzoek opent op donderdag 16 augustus 2018 en eindigt op 14 september 2018.

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier:
– liggen ter inzage bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
– of kunnen digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

Bezwaren en opmerkingen kunnen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 14 september 2018.