Vrachtwagensluis in Ruisbroek vanaf maandag 9 juli 2018 in gebruik

RUISBROEK: – Om de verkeersveiligheid in het centrum van Ruisbroek aan te pakken, besliste het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw om een digitale vrachtwagensluis te installeren. Deze wordt op maandag 9 juli 2018 officieel in gebruik genomen. Vanaf dan is er 24 uur per dag en 7 dagen per week onbemand controle op vrachtwagens die het dorpscentrum van Ruisbroek gebruiken als sluikweg om de E19 te vermijden. Lokaal verkeer hoeft uiteraard niets te vrezen.


De vrachtwagensluis werkt op basis van de camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) aan de in- en uitgang van Ruisbroek en de tijd dat een voertuig erover doet om door Ruisbroek te rijden. Op basis van deze tijd kan nagegaan worden of de vrachtwagen in Ruisbroek heeft geladen of gelost. Indien dat niet het geval is, stelt de politie een overtreding vast op de hoogtebeperking van 3 meter, die onbemand kan gehandhaafd worden.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De camera’s met nummerplaatherkenning hebben de afgelopen 2 jaren al meermaals hun diensten bewezen als ondersteuning voor de politiediensten in het opsporen van daders van grotere en kleinere criminele feiten.
Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om deze camera’s in te zetten om het zware vrachtverkeer, dat niet in Ruisbroek moet zijn, op een efficiënte en effectieve wijze te weren uit het dorpscentrum. Nu de werken beëindigd zijn en de hoofdwegen opnieuw open zijn, kunnen we de vrachtwagensluis in gebruik nemen. De veiligheid in het dorpscentrum zal er wel bij varen. Ook voor de schoolomgevingen op het traject is dit een belangrijke stap, want grote vrachtwagens en een schoolomgeving gaan niet samen. Ruisbroek biedt door haar unieke ligging tussen de spoorweg en de autosnelweg een goede opportuniteit om aan de hand van slechts drie camera’s een bebouwde kom met 7.000 inwoners te vrijwaren van niet-lokaal zwaar vrachtverkeer. Dat is eerder uniek en doet zich niet zo vaak voor. Het leek ons dan ook een goede keuze deze opportuniteit te grijpen.”
2018-07-04-ANPR-camera_Ruisbroek_vrachtwagensluis-hoogtemeter.jpg
De lokale politie is een belangrijke partner in de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Politiezone Zennevallei verleent dan ook haar volledige medewerking aan de beslissing voor deze digitale vrachtwagensluis.

Geert Bartholomé, commissaris van politiezone Zennevallei: “Controles op uitzonderingsmaatregelen, zoals plaatselijk verkeer en tonnagebeperking, waren geen prioriteit binnen het actieplan verkeersveiligheid omdat deze arbeidsintensief en bijna nooit waterdicht zijn. Dankzij dit volledig geautomatiseerd systeem hoeven we hier geen operationele capaciteit in te steken. De administratieve werklast is beperkt. Sedert enkele maanden kunnen deze overtredingen opgesteld worden binnen de Crossborder procedure zodat ook buitenlandse overtreders een boete in de bus zullen krijgen.”

Oude rijkswachtkazerne Halle wordt omgevormd tot volwaardig politiehuis voor Politiezone Zennevallei

2018-07-04-politiehuis-HalleZENNEVALLEI: – De voormalige rijkswachtkazerne aan de Fabriekstraat in Halle wordt omgevormd tot een volwaardig politiehuis voor de politiezone Zennevallei. Dat politiehuis moet de infrastructuur bieden om excellente politiezorg te leveren met een focus op gemeenschapsgericht werken.

Het nieuwe politiehuis zal dienst doen als operationeel kwartier. De interventieploegen, de recherche, de wijkagenten, de inspecteurs en de jeugdafdeling worden in dit gebouw gehuisvest, alsook een schietstand en een cellencomplex.

De administratieve diensten van de politiezone blijven op de site te Sint-Pieters-Leeuw.

Voor de realisatie van dit politiehuis zal het bestaande gebouw volledig gestript worden, aangevuld met een volledige nieuwbouw aan de achterzijde.

Nieuwe brochure voor sociale huurders

VLAAMS-BRABANT: – Wie moet schade aan een woning herstellen en betalen? Hoe onderhoud ik mijn woning best? Huurders van sociale woningen hebben nog al wat vragen en discussies in verband met hun woning. De provincie Vlaams-Brabant brengt met de nieuwe brochure ‘ZieZo’ een antwoord op deze vragen.


Huurders van sociale woningen hebben soms nog al wat vragen in verband met de woning die ze huren van een sociale huisvestingsmaatschappij.
Deze vragen leiden meer dan eens tot discussies. De vragen hebben dikwijls te maken met het onderhoud van- en de herstellingen aan hun woning, zoals :
– Wie moet schade aan de woning herstellen ?
– Wie moet herstellingen betalen ?
– Hoe onderhoud ik mijn woning goed ?
– Wat mag ik zelf doen ? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij ?
Om op deze vragen een antwoord te bieden stelt de provincie Vlaams-Brabant nu aan alle sociale huurders de brochure ZieZo ter beschikking.

Het is een bevattelijke brochure die op een duidelijke manier de rechten en plichten van huurder en verhuurder in de sector van de sociale huisvestingsmaatschappijen beschrijft’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen.

De provincie Vlaams – Brabant stelt via de sociale huisvestingsmaatschappijen 25.000 exemplaren van deze brochure ter beschikking aan alle sociale huurders.
www.vlaamsbrabant.be/ziezo-voor-huurders