Pensioenviering juf Chantal

ZUUN: – Vandaag is het de laatste werkdag van juf Chantal in de Vrije basisschool Sint-Lutgardis want ze gaat nu met pensioen; 40 jaar lang stond zij iedere dag klaar om het beste van zichzelf te geven in onze school.
2018-06-29-Pensioenviering juf Chantal (7)
Alles deed juf Chantal met onvermoeibaar enthousiasme en steeds met dezelfde doelstelling: het belang dienen van elk kind, zonder onderscheid. Ze zat ze in totaal 49 jaar op deze school want ze ging er zelf ook naar school.Ze was er leerkracht, 3 jaar directrice en de laatste jaren was ze zorgjuf

Op een bijzondere en fijne manier werd ze voor de laatste maal verwelkomd in de Sint-Lutgardisschool. De directeur Francis ging haar met een paar collega’s thuis ophalen met een riksja.
Vele ouders, sympathisanten en alle kinderen met een bloempje in de hand stonden haar in een erehaag op te wachten. De leerkrachten en de directeur zongen een afscheidslied voor juf Chantal.

Deze diashow vereist JavaScript.


Er werd ook afscheid genomen van kleuterjuf Ellen die 10 jaar trouwe dienst had in de school . zij en juf Chantal kregen ook tekeningen van de kinderen Juf Liesbeth werd in de bloempjes gezet want zij verliet de school om dichter bij huis te kunnen werken.
Ondereen stralend zonnetje werd afscheid genomen van deze drie toffe graaggeziene leerkrachten.

Ambiance in het LDC Negenhof met het WK-tafelvoetbal

NEGENMANNEKE: -België laat van zich horen op het WK voetbal in Rusland.
Daarom staat deze maand het thema voetbal centraal in het Negenhof. Om het helemaal af te maken organiseerden ze donderdag hun eigen WK. Alleen in een lichte variant van voetbal, namelijk het WK tafelvoetbal!


Zestien deelnemers streden voor de titel van het kampioenschap.
Het werden opwedstrijd zonder gekwetsten. Veel fairplay en er werden geen gele of rode kaarten uitgedeeld.
Winnaar : Joseph, 2e plaats: Jeanke en 3e plaats: Florent

Renovatie oud-strijdersperk en oorlogsgedenkteken Rink

2015-03-26-oorlogsmonument-aan-RinkSINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van het einde van WO1 dringen het herstel van hetoorlogsmonument en de renovatie van het oud-strijdersperk aan de Rink in het centrum van Sint-Pieters-
Leeuw zich op. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 april 2018 de begeleiding van de opdracht toe te wijzen aan Ann Voets bvba.
De gunningswijze en lastvoorwaarden werden door de gemeenteraad van 28 juni 2018 goedgekeurd.

Jan Desmeth, schepen van Erfgoed: “De gemeenteraad van gisteren keurde het bestek goed om o.a. dit oorlogsmonument te restaureren. Dankzij ons – in 2017 – goedgekeurde landschapsbeheersplan voor de omgeving van de Sint-Pieterskerk, kan dit voor 80 % gefinancierd worden via Vlaamse middelen Onroerend Erfgoed.
De uiterste opleverdatum is 10 november 2018. Zo zullen we klaar zijn om dit in het slotweekend ter nagedachtenis van 100 jaar WO1 te onthullen
.”

Kunstkring Vrienden van Nederloo schenkt kunstwerk aan Sint-Pieters-Leeuw

2018-06-29-vvSINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele decennia geleden, toen Cultuurcentrum Coloma nog niet bestond en het kasteel Coloma nog niet gerestaureerd was als cultuurhuis, ondersteunde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-leeuw de Kunstkring Vrienden van Nederloo vooral logistiek. De financiële middelen werden voornamelijk via sponsoring binnen gehaald door de onbezoldigde en gedreven bestuursleden.

De bestuursleden en drijvende krachten achter deze kunstkring destijds waren: Félicien Bosmans, Georges De Bakker, Jean Dekempeneer, Eric Dewever, Willy Matton, Frans Minnaert en Mich Roppe.

Op één na zijn deze bestuurders ons ontvallen. Eric Dewever is de enige overlevende. De vereniging had nog een slapende kas met een belangrijke som op de rekening. We spreken over 15.877,50 euro.

Eric Dewever contacteerde het gemeentebestuur en sprak de wens uit dat deze som zou besteed worden – in overeenstemming met de doelstellingen van de kunstkring – voor de aankoop van een mooi kunstwerk dat zou geschonken worden aan de gemeente en voor altijd in een publieke plaats zou hangen, ook als eerbetoon en blijvende herinnering aan het verdienstelijke pionierswerk van de kunstkring. De conservator van het Felix Art Museum in Drogenbos werd gevraagd om een aantal voorstellen te doen. Uiteindelijk viel de keuze op een prachtig wandtapijt “VESSEL VIRGINS” van Nick Andrews. De gemeenteraad keurde zowel de schenking goed als de financiering van het ontbrekende saldo van 3.122,50 euro. De waarde van het kunstwerk, dat luidens de schenkingsovereenkomst permanent zal opgehangen worden op een voor het publiek toegankelijke plaats bedraagt bijgevolg 19.000 euro.

Het is de bedoeling het kunstwerk in het gerenoveerde landhuis de Viron een prominente plaats te geven. In afwachting hiervan zal het kunstwerk in de foyer van het gemeentehuis opgehangen worden.

De onthulling zal gebeuren voorafgaand aan de gemeenteraad van 27 september 2018 in aanwezigheid van Eric Dewever, de kunstenaar Nick Andrews en de college- en
gemeenteraadsleden.

Esmée ontwerpt kaftpapier voor Ezelsoor

SINT-PIETERS-LEEUW: – Aan het begin van het schooljaar organiseert de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de Culturele centra, jeugddiensten en bibliotheken uit de buurt Ezelsoor.
Gezinnen krijgen tijdens Ezelsoor de kans om schoolboeken te kaften met door kinderen en jongeren ontworpen kaftpapier.
2018-06-29-kaftpapier
Heel wat Leeuwse klassen reageerden op de oproep van de jeugddienst. Het is fijn dat de scholen dit project mee ondersteunen”, aldus schepen voor jeugd, Bart Keymolen.

Kinderen en jongeren ontwerpen met hun klas kaftpapier. Uit de vele mooie inzendingen selecteerde de jeugddienst tien ontwerpen waar op gestemd kon worden. De stemming gebeurde in de bibliotheek.
De ontwerpster van het kaftpapier met het meeste stemmen werd op donderdag 28 juni samen met haar klas, 4A van de Ave Maria Basisschool, in de bloemetjes gezet.
Dit ontwerp zal op grote vellen tot kaftpapier gedrukt worden.
Voor elk kind werd een pakketje voorzien waar tijdens de vakantie van harte mee geknutseld kan worden.

De overhandiging van de cadeautjes gebeurde onder het goedkeurend oog van Gunther Coppens, schepen voor Onderwijs: “Welzijn en betrokkenheid zijn belangrijke waarden in ons onderwijs. Kinderen hun eigen kaftpapier laten ontwerpen, mag er hopelijk toe leiden dat de kinderen zich nog wat meer verantwoordelijk voelen voor hun studiemateriaal.”
Leuke anekdote: “Jef, leerling uit 4A, dacht dat er ook een schepen van inpakpapier bestond”.
Proficiat Esmée met je mooie ontwerp!

Viering laureaten van de arbeid

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond werden na de gemeenteraad de laureaten van de arbeid uit de gemeente gevierd.
2018-06-28-laureaten van de arbeid (10)
Luc saerens ontving het gouden ereteken in de bouw – expert.
Luc Dehaen ontving een gouden ereteken sector politie en veiligheidsdiensten.
Malha Saïd ontving een bronzen ereteken sector politie en veiligheidsdiensten.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

2355 euro voor Rainbow4kids dankzij sponsorloop en dansmarathon Den Top

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdag organiseerde basisschool Den Top haar 4e sponsorloop en dansmarathon.
De opbrengst van deze activiteit, 2355 euro, gaat naar de organisatie ‘Rainbow4kids’.


Rainbow4kids is een vzw die in Kenia een kleuter school en lagere school met meer dan 350 kinderen ondersteunt. Ze begeleiden de leerkrachten, zorgen voor didactisch materiaal en geven de kinderen op school twee gratis maaltijden per dag.

Het zesde leerjaar kreeg al het bezoek – en volgde de belevenissen – van twee laatstejaarsstudenten ‘onderwijs’ die drie maanden stage liepen in Kenia en meedraaiden in de school.
Om ook de andere kinderen van de school de kans te geven om het project beter te leren kennen, komen de mensen van Rainbow4kids op donderdag 14 juni hun project zelf voorstellen.
De opbrengst van de sponsorloop gaat rechtstreeks naar de kinderen van Ukuna, ze zeggen nu al “asante sana” (dank je wel)!

Deze diashow vereist JavaScript.

Vlaams Belang schenkt 200 euro aan dierenasiel en vraagt nadrukkelijk aandacht voor dierenwelzijn

SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele kandidaat-gemeenteraadsleden schonken donderdag 200 € aan de vzw Poezensnoetje en dierenasiel Dierenplezier Zennevallei.


Eddy Longeval, Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw: “De partij wil hiermee de aandacht vestigen op het wederkerend fenomeen van achtergelaten dieren net voor de zomervakantie. Kleine huisdieren worden soms ondoordacht en te impulsief aangekocht en nadien, net voor het vertrek op verlof, langs de weg achtergelaten.
Vandaar dat Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw wil pleiten voor een dierenpolitie in de gemeente. Die kan instaat met specifieke kennis en aandacht voor achtergelaten, verwaarloosde en mishandelde dieren en die tips kan geven inzake (door)verkoop en opvang. Ze moet ook de bevoegdheid krijgen om wie dierenmishandelaars snel te bekeuren.