gemeente start met nachtcontroles blauwe zone in Ruisbroek

RUISBROEK: – Vanaf 25 juni 2018 start de gemeente Sint-Pieters-Leeuw met nachtcontroles bij de handhaving van de blauwe zone in Ruisbroek.
Dat is één van de opmerkelijke maatregelen die wordt doorgevoerd na de eerste evaluatie van “één jaar blauwe zone”.


Bij de invoering van de blauwe zone op 1 februari 2017 werd afgesproken een eerste evaluatie te houden na één jaar werking en een tweede grondige evaluatie na twee jaar werking.
De diensten Mobiliteit en Maatschappelijke Veiligheid legden een gedetailleerde evaluatie voor aan het College van burgemeester en schepenen.

2017-03-07-parkeren-zone-station-Ruisbroek_02Extra maatregelen
Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “Drie extra maatregelen werden onlangs beslist door het college. Ten eerste za er nog iets meer controle worden ingepland. We konden vaststellen dat 88 % van de voorziene capaciteit werd benut. Het college besliste om de resterende ruimte van 12 % ook in te zetten voor de handhaving van de blauwe zone. Ten tweede zullen we starten met nachtcontroles. Doordat de blauwe schijf een ‘12-uren-schijf’ is en de parkeerduur 4 uur bedraagt, werd hier en daar misbruik vastgesteld via het “slim gebruik” van de blauwe schijf. Dat stoot – terecht – tegen de borst van onze vele inwoners, die de regels wel respecteren! Door enkele nachtcontroles in te voeren, kan dit misbruik vermeden worden. Bij aanvang zal dit gebeuren door onze gemeenschapswachten, samen met onze lokale politie. Binnenkort zal dit door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren en dit voor een testperiode van 6 maanden. Ten derde wordt een gespecialiseerd incassobureau ingeschakeld dat ook de dossiers van eigenaars van voertuigen met buitenlandse nummerplaten makkelijker kan behandelen.”

Sint-Pieters-Leeuw heeft ook een reglement waarbij voertuigen met 5 onbetaalde retributies geblokkeerd kunnen worden aan de hand van een wielklem. Dit werd in het eerste jaar 4 maal toegepast, waarna de eigenaars hun achterstallige schuld betaalden. Nog belangrijker was dat dit de aanleiding was om zich nadien in regel te stellen.

Jos Speeckaert, Schepen van Financiën: “Bij de invoering van het parkeerplan Ruisbroek raamden wij de inkomsten op 142.000 euro per jaar en de kosten op 144.000 euro per jaar, zijnde een klein tekort van 2.000 euro. Na één jaar werking hebben we nagekeken wat de inkomsten en uitgaven waren. De inkomsten bedroegen 75.000 euro, waarvan 60 % uit de bewonerskaarten en 40 % uit de retributies. De uitgaven bedroegen 84.000 euro, hetgeen een netto kost betekent van 9.000 euro per jaar. Deze kost is zeker te verantwoorden, gezien de situatie op het terrein en voor de mensen verbeterd werd. Met de extra maatregelen, die we nu nemen, verwachten we nog betere resultaten voor de inwoners en bezoekers van Ruisbroek.

Verbetering zichtbaar
De conclusies van de evaluatie kunnen worden samengevat als volgt:
Inwoners of bezoekers van Ruisbroek vinden makkelijker plaats, ook al is dat nog steeds op sommige momenten heel moeilijk. Na de zomer 2018 volgt er opnieuw een volledige telling van het gebruik van de parkeerplaatsen in de straten en pleinen. De telling zal worden vergeleken met die van juni 2015, de situatie voor de invoering van het “parkeerplan Ruisbroek”. De resultaten worden in rekening gebracht bij de grondige evaluatie in februari-april 2019.


De extra aangelegde parkings zoals die aan het voetbalveld en het OCMW worden goed gebruikt. De stationsparking wordt meervoudig gebruikt. Terwijl overdag vooral de pendelaars gebruik maken van deze parking durven inwoners er – dankzij de camerabewaking – ook ’s nachts hun voertuig parkeren.
Tellingen toonden aan dat er ca. 100 bestelwagens minder staan in heel Ruisbroek. Voorheen stonden er gemiddeld 150-170, nu zijn er dat nog 50-70.
Voor het invoeren van het plan werd ervan uitgegaan dat waarschijnlijk 1.500 bewonerskaarten nodig waren, waarvan 10 % tweede bewonerskaarten.
Dat bleek een goede inschatting. In totaal leverden onze diensten 1.550 af, waarvan 12 % tweede bewonerskaarten.
Tijdens de controlerondes werden in totaal 1.300 wagens, die zich niet aan de regels hielden, opgeschreven.
Zij kregen – na het geven van een eerste verwittiging – een bon van 25 euro onder de ruitenwisser.
Na de zomer zullen er opnieuw metingen gebeuren. De resultaten van deze metingen zullen worden vergeleken met de resultaten van de meting voor de invoering van het plan.
De analyse van de vergelijking zal worden gebruikt als één van de elementen van de grondige evaluatie in februari 2019.

jaarverslag Politiezone Zennevallei werkingsjaar 2017

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond had in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw de Politieraad van de Zennevallei plaats. De lokale politiezone Zennevallei stelde er haar jaarverslag 2017 voor.

De Politiezone Zennevallei voerde in 2017 in totaal 16587 interventies uit waarvan 5569 in Sint-Pieters-Leeuw.
de wijkwerking gaf 648 keer bijstand in Sint-Pieters-Leeuw.
Er werden in de zone in 2017 581 aanhoudingen verricht waarvan 297 bestuurlijke en 284 gerechtelijke.
Prioriteiten PZ Zennevallei: overlast, drugs, verkeer, diefstal in gebouwen
Aandachtspunt: radicalisme

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Lokale handelaars moedigen op ludieke wijze Rode Duivels aan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wie de volgende dagen langs de Bergensesteenweg ter hoogte van de bocht van Brucom in Sint-Pieters-Leeuw passeert zal er niet kunnen naast kijken. Zowel BMW-MINI Concessie Vandeperre als dranken Schoentjes hebben ervoor gezorgd dat onze Rode Duivels op een bijzondere wijze zullen worden aangemoedigd op het komende WK.


Bij Vandeperre kozen ze voor een reuzegrote sticker op de voorzijde van hun gebouw met als aanmoediging “#CMONBELGIUM”. Kevin Borremans, commercieel directeur bij Vandeperre: “Wij zijn bijzonder fier dat BMW tot de hoofdsponsors van de Rode Duivels behoort en willen dan ook onze BMW-MINI concessie hier mee in betrekken. Het is de bedoeling als voorbijgangers de sticker zien, ze een gevoel te geven om voluit te gaan supporteren. Onze Duivels moeten het horen tot in Rusland! “

Bij Schoentjes bouwden ze een muur van bierbakken in de Belgische driekleur. Olivier Huygens, zaakvoerder van Schoentjes: “Ook 2 jaar geleden tijdens het EK hebben we een muur gebouwd om de Duivels aan te moedigen. We kregen heel wat positieve reacties. Voor ons brengt een jaar van een EK of WK steeds een hogere pils verkoop met zich mee. Zo’n EK of WK mobiliseert toch altijd heel veel mensen om talrijk en in groep naar buiten te komen. Zo’n gevoel van samenhorigheid kunnen wij ook best gebruiken in onze firma want het is alle hens aan dek als de Belgen spelen. Bier en voetbal gaan goed samen, dus leek deze actie wel passend.”

Beide handelaars hopen natuurlijk dat ons nationale voetbalelftal heel ver doorgaat in Rusland, want tot zolang zullen de stickers blijven hangen en de bierbakken blijven staan.