Erosieproject Postweg

2017-06-08-houthakseldam__Bellestraat (9)VLEZENBEEK: – de gemeenteraad van vanavond keurde de aankoop van gronden en pachtbeëindiging in der minne goed om aan de Postweg een erosieproject te realiseren.

– Erosieproject Postweg: aankoop gronden (2) – goedkeuring.
Om de Postweg deels te beschermen tegen erosie komende van de hoger gelegen velden zal er, in samenwerking met de provincie, een erosiebestrijdende maatregel worden genomen. De maatregel bestaat uit een erosiepoel en een dam.

Op de gemeenteraad van 29 maart 2018 werd reeds een eerste deel aangekocht. Voorgesteld wordt om een tweede deel aan te kopen, met een oppervlakte van 522 m2, bepaald volgens het grondinnameplan, nr. 018/TK/0040 d.d. 01 maart 2018, dat aan de overeenkomst wordt gehecht en er deel van uitmaakt.

– Erosieproject Postweg: pachtbeëindiging in der minne (2) – goedkeuring.
Om de werken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de pacht op dat deel van het onroerend goed waarop de gemeente Sint-Pieters-Leeuw erosiebestrijdende maatregelen wenst uit te voeren, te beëindigen.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw pleit voor een verbod op kaartjes van autohandelaars

2018-05-31-kaartjes autoverkopersSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van vanavond in Sint-Pieters-Leeuw stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval als extra agendapunt voor: “Aanpassing GAS-reglement inbreuk kaartjes autoverkopers”. Het gemeentebestuur ging niet akkoord met het voorstel

Ook Sint-Pieters-Leeuw ontsnapt niet aan de hinderlijke praktijk van autohandelaars die geplastificeerde kaartjes achterlaten aan geparkeerde wagens.
Vandaar dat VB-raadslid Eddy Longeval op de gemeenteraad van vanavond, bij wijze van extra agendapunt, het voorstel deed om die manier van reclame voeren expliciet te stoppen. Dat zou eenvoudig gekund hebben door het GAS-reglement in die zin specifiek aan te passen.
De argumenten van de Vlaams Belang-fractie waren vooral gericht op het feit dat veel automobilisten die kaartjes nadien gewoon weggooien, en dat voor veel mensen de anonieme bezorger van die kaartjes mogelijks zorgt voor een onveiligheidsgevoel. Die persoon kan immers ongegeneerd binnenkijken in de wagens en eventueel kostbare inhoud melden aan mensen met minder goede bedoelingen.
Het gemeentebestuur ging niet akkoord met het voorstel van Vlaams Belang en is van oordeel dat het GAS-reglement nu al de mogelijkheid heeft om dit te beboeten.
Raadslid Longeval is daarmee niet akkoord en vindt dit een gemiste kans. “Meer dan ooit moeten gemeenten inzetten op veiligheid en netheid. Deze handelspraktijk aan banden leggen zou een mooi signaal betekenen”. Aldus de Vlaams Belanger.

Vlaams-Brabantse criminaliteits- en verkeersongevallencijfers dalen over de laatste vijf jaar

VLAAMS-BRABANT: – Provinciegouverneur Lodewijk de Witte stelde, samen met de procureurs des konings van de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde, de veiligheidscijfers voor Vlaams-Brabant voor.


Sinds 2013 daalt het aantal criminaliteitscijfers gestaag. Het aantal woninginbraken, bijvoorbeeld vermindert, van 8.644 in 2013 naar 5.173 woninginbraken in 2017 of een daling met 40%.
Ook de verkeersongevallen met lichamelijk letsel dalen in Vlaams-Brabant. Er vallen steeds minder lichtgewonden en zwaargewonden. Het aantal verkeersdoden is van 61 in 2013 verminderd tot 40 in 2016.

De cijfers gaan de goede richting uit’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Dit is bemoedigend en toont aan dat inzetten op gemeenschapsgerichte politiezorg, op sterke preventie en adequate strafvervolging, lonen.

Het aantal geregistreerde feiten, vastgesteld door de politiediensten op het grondgebied van Vlaams-Brabant kent een positieve evolutie. Het aantal geregistreerde feiten voor het jaar 2017 zit op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaren, namelijk een daling van 18,35% of 19.359 feiten.

We danken dit aan de volgehouden inspanningen van de politiediensten en andere partners. De aanpak via een gemeenschapsgerichte politiezorg werpt vruchten af, naast de volgehouden inspanningen op vlak van criminaliteitspreventie en de adequate strafvervolging van het bevoegde openbaar ministerie (parket Leuven en Halle-Vilvoorde).

uitnodiging seizoenspresentatie CC Coloma 2018-2019

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag zat de seizoensbrochure 2018-2019 van CC Coloma in de Leeuwse brievenbussen. De cultuurdienst nodigt je uit om op een leuke manier kennis te maken met het programma op maandag 4 juni 2018 om 20 uur.


Het is intussen traditie geworden om net voor de zomer het cultuurprogramma voor volgend seizoen voor te stellen. Ook dit jaar zorgt het cultuurcentrum Coloma voor een gevarieerd aanbod. Door de brochure, die in alle bussen van de gemeente wordt verspreid, waait zo elk jaar een nieuwe frisse wind. Dit jaar brengt men ‘cultuur dichtbij’ met enkele portretten van markante dorpsfiguren.

Ben je benieuwd? Op maandag 4 juni om 20 uur stellen ze in de Merselborre op een leuke manier haar jaarprogramma voor: je kan kennis maken met de dorpsfiguren en er zal een streepje muziek zijn van de Leeuwse covergroep Blast’em. Nog een leuke extra, je kan reeds tickets kopen voor je favoriete voorstelling vóór de echte ticketverkoop van start gaat, zaterdag 9 juni om 10 uur.

Gezocht: gemachtigde opzichters

2018-10-03-flyer-werving-gemachtigde opzichterSINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert de provincie een theoretische opleiding “gemachtigd opzichter ” in Sint-Pieters-Leeuw.
Gemachtigde opzichters vervullen een heel belangrijke rol voor de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes.

Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden … kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken.

Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als ook jij wil bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer en als je de vorige campagnes hebt gemist, dan kan je deelnemen aan een van de nieuwe geplande theoretische opleidingen en gemachtigd opzichter worden! Door jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan.

De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van jouw opleiding en jouw uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren armband). Het praktische deel van de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.

Theoretische opleiding
Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert de provincie een theoretische opleiding in Sint-Pieters-Leeuw. Deze opleiding gaat door van 13 tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Vooraf inschrijven voor één van deze sessie is verplicht. Wees er snel bij want per sessie worden MAXIMAAL dertig kandidaten toegelaten.
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan enkel online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters
Meer informatie?
Provincie Vlaams-Brabant | Directie Mens – PIVO Politieschool | Poverstraat 75 – 1731 Zellik T 02 456 89 34 (Winnie van Eekhout) | pivo.politie@vlaamsbrabant.be.

agenda: Recreatieve fietstocht – geniet en ontdek

fietsersbond_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw organiseert op zondag 3 juni 2018 om 13u45 een gratis recreatieve fietstocht : geniet en ontdek …

Ontdek het verleden van ons dorp en omgeving. We trekken er een namiddag op uit met een heemkundige gids in het Pajottenland. Afstand 30 km. Inschrijven vooraf kan, maar hoeft niet.
startlocatie: Parking gemeentehuis, Pastorijstraat 21
Meer info: fietsersbond.spl@gmail.com