Werken fietspaden voor Drie Fonteinenbrug starten dit jaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de voorbereidende werken voor de nieuwe “Drie Fonteinenbrug”, achter site Pajot.

Nog dit jaar start de aanleg van fietspaden langs de nieuwe wegenis (van de Eugène Ghijsstraat over het kanaal naar de Drie Fonteinenstraat). De fietspaden van, naar en over de brug worden hoogwaardig aangelegd en meteen opgenomen in het hoofdnetwerk voor fietsers.
2018-04-26-voorontwerp-3-Drie-Fonteinenbrug_Sint-Pieters-Leeuw_drogenbos_01
De Bergensesteenweg is helemaal verzadigd. Een nieuwe brug over het kanaal Brussel-Charleroi zal het zware vrachtverkeer van het industriegebied afleiden naar de Humaniteitslaan en zo naar de autosnelweg, zonder nog over de Bergensesteenweg te komen. Het lokale verkeer zal dus veiliger en vlotter kunnen doorrijden. Bovendien wordt de zone rond het kanaal aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting, wat goed is voor de werkgelegenheid. Het hele project is goed voor een investering van 17,7 miljoen euro.

2018-04-25-kanaal-Brussel-Charlerloi_Ruisbroek_locatie-in-achtergrond_nieuwe_3_drie-foneinenbrug

De gemeenteraad van 26 april heeft nu groen licht gegeven voor de start van de eerste werken. Concreet wordt nog dit jaar gestart op linkeroever (westelijke zijde van het kanaal) met de aanleg van fietspaden langs de nieuwe wegenis (van de hoek Eugène Ghijsstraat met de V. Van Paepeghemstraat over het kanaal naar de Drie Fonteinenstraat). Er wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in hoogwaardige fietspaden, die meteen opgenomen kunnen worden in het bovenlokale fietsroutenetwerk.
Het betreft de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad , breedte 4m afgescheiden van de rijweg dmv een groene strook. De rijwegbreedte bedraagt 7m en is ontworpen voor zwaar verkeer.

De financiering wordt voor 60 % gedragen door de diensten van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en voor 40 % door de provincie. De brug en de nieuwe wegenis worden helemaal betaald door de Vlaamse Overheid.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Ik ben twee maal tevreden. Een eerste keer omdat dit één van de drie pijlers is om het verkeer vlot(ter) te krijgen op de Bergensesteenweg en dat is één van onze prioriteiten. Een tweede keer omdat deze brug ook een grote meerwaarde zal vormen voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk, met rechtstreekse aansluiting op de fietssnelweg langs het kanaal. Op deze route rijden dagelijks al bijna 1.000 fietsers naar het centrum van Brussel. De fietsinfrastructuur kan alleen maar helpen om dit aantal verder te verhogen, zeker als straks ook de fietssnelweg verbreed wordt naar 4 meter met verlichting.


De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is zeer tevreden dat de werken voor dit noodzakelijke project nog dit jaar kunnen starten. De Vlaamse Waterweg gaf op dinsdag 24 april een toelichting aan de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, waaruit bleek dat het hele project perfect op schema zit, inclusief beelden van het eerste voorontwerp van de brug. De gemeentes Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos zullen elk 50.000 euro bijdragen voor de realisatie van de verlichting en de lokale besturen zullen eveneens instaan voor het latere onderhoud van nieuwe wegen. De brug zelf zal onderhouden worden door De Vlaamse Waterweg.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Dit project is een grote doorbraak voor onze gemeente. Ter waarde van meer dan 17 miljoen euro wordt er gewerkt aan een oplossing voor één van onze belangrijkste knooppunten. De brug en wegenis worden aangelegd door de Vlaamse Waterweg. De fietspaden worden door de gemeente betaald, maar voor 100 % gerecupereerd door subsidies. Per saldo zal enkel de betaling van de openbare verlichting ter waarde van 50.000 euro de gemeentebegroting bezwaren. Samenwerken met de hogere overheden en samen problemen oplossen, loont.

Planningsproces:
• 2018 aanvang werken fase 1 Drie Fonteinenbrug: ontsluiting LO
De werken vangen aan in de zomer van dit jaar. Er zal gestart worden met ophogingswerken ter consolidatie van de ondergrond vooraleer de nieuwe infrastructuur kan aangelegd worden. Verwacht wordt dat de werken op linkeroever eind 2019 afgerond zijn. Veel hangt af van de benodigde tijd voor consolidatie van de ondergrond.
• 2019 aanvang werken fase 2 Drie Fonteinenbrug: brug+ ontsluiting RO
• 2021 exploitatie

Gemeente gaat drie verplaatsbare verborgen camera’s aankopen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond 25 april keurde de gemeente het bestek goed voor de aankoop van verborgen camera’s.
Deze drie verplaatsbare verborgen camera’s moeten dienen in de strijd tegen sluikstort en andere overlastfenomenen.

Groepsaankoop pinholecamera’s met Halle en Beersel
Sint-Pieters-Leeuw treedt op als opdrachtencentrale voor de stad Halle, de gemeente Beersel en zichzelf. Beersel en Halle zullen twee stuks aanschaffen. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw voorziet er drie. De beelden, gemaakt door de verplaatsbare camera’s, zijn raadpleegbaar vanop afstand en zullen enkel bekeken kunnen worden door de politie en gemachtigde ambtenaren zoals bijvoorbeeld de gemeenschapswachten.

Lucien Wauters, schepen voor ICT en Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit:
De camera’s zijn klein, makkelijk verplaatsbaar, verwerkt in straatmeubilair en kunnen dus makkelijk en snel verplaatst worden. Er werd een inventaris gemaakt van de meest gevoelige plaatsen, waar ze ook prioritair zullen worden ingezet. De investering wordt geraamd op 18.000 euro per stuk.

Vanuit het bestuur wordt er reeds hard gewerkt aan het preventieve luik. De camera’s vormen echter het sluitstuk en hebben eerder als doel sluikstorters te betrappen. Met deze camera’s willen de besturen de kleine minderheid, die op deze manier onnodig kosten creëren op de kap van de gemeenschap, zelf laten opdraaien voor de kosten.

mini-jeugdtornooi VC Zuun

ZUUN: – Gisteren werd voor de jeugd van Volleybal Club Zuun, als afsluiter van het seizoen, het mini- jeugdvolleybaltoernooi georganiseerd.
Dit is een toernooi waar ploegjes van 3 spelers samengesteld worden uit de verschillende jeugdcategorieën.

dav
De ploegen werden gemaakt uit de groepen U15 meisjes, U13 jongens en U13 meisjes.
De U11 en de start to Volley zijn nog iets te jong om deel te nemen. Elke wedstrijd werden nieuwe ploegjes met andere ploegmaten gemaakt en zo werd er op het einde een individueel klassement opgemaakt

De winnaars van dit jaar zijn :
– Voor de U15 meisjes : Lotte Stiens
– Voor de U13 jongens : Gilles Rimbert
– Voor de U13 meisjes : Wittevrongel Ellen

Het was trouwens voor de jeugd van VC Zuun een fantastisch seizoen. Ziehier een overzichtje:
U15m : Kampioen in de eerste ronde
U13j : zowel de A ploeg als de B ploeg kampioen in de eerste ronde
+ De A- ploeg werd ook kampioen van de 2e ronde
U13m : Fantastische 2e plaats in de 2e ronde
U11m: Knappe 3e plaats in de 2e ronde.
Op naar volgend seizoen.
Bron: Patrick Van Onsem

agenda: stoemptiens

2018-04-28-flyer-stoemptiensZUUN: – Op vrijdag 27 en zaterdag 28 april 2018 organiseren de tiptiens van chiro Smasjh Jeko Zuun hun 6e editie van stoemptiens. De winst van dit evenement gaat integraal naar hun bivak.

Hiervoor een warme oproep om dit weekend allemaal lekkere worst met stoemp te komen eten.
Dit zal doorgaan in de zaal achter taverne ‘De Grove’.
Vrijdag zijn jullie welkom vanaf 17 uur, zaterdag vanaf 15 uur (keuken opent pas om 17u).
Hopelijk mogen wij jullie dit weekend verwelkomen!

inschrijven middelbare scholen Halle en Alsemberg start op 27 april 2018

HALLE / ALSEMBERG / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 27 april 2018 starten de inschrijvingen voor het eerste jaar van alle secundaire scholen in Halle en Alsemberg. In tegenstelling tot het lager onderwijs wordt er voor het secundair onderwijs niet gewerkt met een online centraal aanmeldingssysteem. Het is niet uitgesloten dat dit leidt tot lange wachtrijen.

De voorrangsperiode voor broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden van een secundaire school werd vorige maand afgesloten. Vanaf vrijdag 27 april kunnen ook de andere leerlingen zich inschrijven. In tegenstelling tot het basisonderwijs wordt er in het secundair onderwijs in Halle en Alsemberg niet gewerkt met een digitaal aanmeldingssysteem. Dit wil zeggen dat vanaf 27 april leerlingen zich naar hun school van voorkeur moeten begeven om zich in te schrijven. Inschrijven kan zolang er beschikbare plaatsen zijn. Sommige ouders nemen het zekere voor het onzekere en komen dan ook ruim op tijd, wat kan leiden tot lange wachtrijen.

Geen centraal aanmeldingsregister voor secundaire scholen
Een aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs, zoals in het basisonderwijs, is voorlopig niet aan de orde. Want in tegenstelling tot het lager onderwijs, mag de afstand tussen de woonplaats en de school niet gebruikt worden als criterium voor de toewijzing. Het aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs respecteert wel de ‘chronologie’ van inschrijven of wijst een school toe op basis van loting. De stad Halle en de onderwijspartners vinden dat het gebruik van deze criteria niet meteen een beter alternatief zijn voor het traditionele inschrijvingssysteem. Ze hopen dan ook dat het nieuwe inschrijvingsdecreet van minister Crevits meer mogelijkheden zal bieden.

Jonas Christiaens wordt nieuwe prins van de Koninklijke Sint-sebastiaansgilde

SINT-PIETERS-LEEUW: – Snoowi Basteleus die vorig jaar prinses was bij de jeugd van de Sint-Sebastiaansgilde geeft de fakkel door aan de 17-jarige Jonas Christiaens. Jonas wordt gedurende 1 jaar de nieuwe prins.


Jonas Christiaens schoot de hoofdvogel af in de derde ronde. Jonas is 3 jaar lid van de schuttersgilde. 7 jeugdschutters schoten woensdagavond naar de hoofdvogel.
Op paasmaandag (zie artikel 02/04/18) schoten de jeugdschutters 30 ronden maar de hoofdvogel maar deze werd toen niet geschoten. Daardoor werd deze extra dag ingelegd.

Deze diashow vereist JavaScript.