Collector Zuunbeek Fase 2 – aanleg rioleringsnet in achtertuin, weides C.Leunenstraat – Kerkhofstraat

2017-10-27-rioleringsbuizen_wegenwerkenZUUN: – Vanaf dinsdag 10 april 2018 wordt er gewerkt in de 2de werfzone van het project “Collector Zuunbeek Fase 2” dit ter hoogte van de Camile Leunenstraat – Kerkhofstraat.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Sint-Pieters-Leeuw dat nu nog in de Zuunbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lot.
Dit project maakt deel uit van een groter geheel. Na uitvoering van alle werken die in Sint-Pieters-Leeuw en in Lennik en Pepingen op stapel staan of in uitvoering zijn, zal het afvalwater van zo’n 11.000 inwoners verzameld en gezuiverd kunnen worden in de zuiveringsinstallatie in Lot.

Om dit te realiseren gaat Besix in opdracht van Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuwvanaf 10 april  rioleringswerken uitvoeren in de achtertuin, akkers en weiden van volgende straten: C.Leunenstraat- Kerkhofstraat.

Bart Keymolen, schepen Openbare Werken: “Op dinsdag 10 april 2018 start Besix in opdracht van Aquafin met de voorbereidende werken voor fase 2 Collector Zuunbeek thv Kerkhofstraat en C.Leunenstraat : klaarmaken werfzone, plaatsing tijdelijke weideafsluitingen, rooien bomen, afgraven teelaarde, …
Rond 23/04/18 leggen ze tijdelijke werfwegen aan, vervolgens plaatsen ze droogzuigingsfilters voor een grondwaterverlaging & laten ze hun buizen en putten leveren.
Tegen midden mei zouden ze dan riolering plaatsen (5 weken), startend in de C. Leunenstraat, richting Kerkhofstraat. Na de aanleg van de riolering moet de collector nog beproefd worden, waarna ze de teelaarde in de tuinen/weides terugplaatsen, nivelleren, inzaaien en omheiningen herstellen.
Aquafin zou tegen juli klaar willen zijn. De C.Leunenstraat zelf wordt afgesloten van 21/05/2018 t.e.m. 8/06/2018. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.”
2017-10-23-planning-rioleringswerken-Hoogstraat
Zie ook artikel 29/10/2017 – Riolerings- en wegeniswerken Collector Zuunbeek Fase II starten 30 oktober 2017