Nieuw verkavelingsreglement en subsidiereglement afkoppeling

2017-10-27-rioleringsbuizen_wegenwerkenSINT-PIETERS-LEEUW: – Eind 2017 stelde de gemeente Riobra (met als uitvoerder op het terrein Infrax) aan als nieuwe rioolbeheerder. Bijgevolg werden de gemeentelijke reglementen over riolering onder de loep genomen. Infrax deed een aantal voorstellen tot wijziging van het’ verkavelingsreglement’ en het ‘subsidiereglement afkoppeling’.

Verkavelingsreglement
Het nieuw verkavelingsreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2018. Het bevat naast een aantal praktische en administratieve voorschriften ook een belangrijke nieuwigheid. Verkavelaars die percelen verkavelen die reeds aan een uitgeruste weg liggen, zullen ten gevolge van het nieuw reglement een forfaitaire vergoeding moeten betalen. Op heden betalen zij geen kosten voor de riolering, ondanks het feit dat hun verkaveling wel meer druk zet op het rioleringsstelsel en bijgevolg grotere kosten stroomafwaarts genereert. Door de forfaitaire bijdrage dragen ook de percelen die verkaveld worden en reeds langs een uitgeruste weg liggen, een deel van de bijkomende kosten die het gevolg zijn van de verkaveling.

Subsidiereglement afkoppeling
Het bestaande regelement werd vervangen door een nieuw reglement, dat door de gemeenteraad van 29 maart werd goedgekeurd. De nieuwe regeling biedt nog meer mogelijkheden voor de burger. Het toepassingsgebied wordt sterk verruimd. Zo zal er vanaf heden ook een subsidie kunnen worden gegeven bij spontane afkoppeling en niet enkel bij heraanleg van de straat. De verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput wordt afgeschaft. Daarnaast zal de subsidie ook kunnen worden toegekend zonder voorafgaande vraag. De gemeentelijke subsidie blijft onveranderd op 50 % van de investering met een maximale subsidie van 500 euro. Voor sociale categorieën worden ze zelfs met 50 % verhoogd tot 75 % (en een maximale subsidie van 750 euro).

agenda: buitenspeeldag 2018

2018-04-18-affiche-buitenspeeldagSINT-PIETERS-LEEUW: – Noteer het in je agenda: Op woensdag 18 april 2018 van 13:30 tot 16:30 organiseert de jeugddienst en de sportdienst een gratis buitenspeeldag voor lagere schoolkinderen in onze gemeente op de terreinen achter Zonnig Leven.

De kinderen kunnen deelnemen aan hinkelen, basketbal, rugby, ropeskipping, voetbal, lacrosse, knikkeren, bmx en nog veel meer…
Hiermee wilt het Leeuwse bestuur hun kinderen en jongeren stimuleren om te spelen en sporten in de onmiddellijke woonomgeving.

Op jouw favoriete televisiezenders Ketnet, Nickelodeon, studio100, vtmkzoom, kadet,… valt er alleszins helemaal niets te beleven. Die gaan, op 18 april, een hele namiddag op zwart. Je hebt dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven!
Kom 18 april naar buiten en trommel je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en -meisjes op en maak er een spetterend avontuur van.

Locatie: Terreinen Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 195 te Zuun.

bloedinzameling Rode Kruis gebeurde tgv wegenwerken in wzc Sint-Antonius

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond stonden de deuren van de polyvalente zaal in het Woon-en zorgcentrum Sint-Antonius open voor de bloedinzameling van het Rode Kruis. Door wegenwerken in de Balléstraat kon de bloedinzameling deze keer niet doorgaan in het Parochiecentrum.
2018-03-28-bloedinzameling_locatie_wzc-Sint-Antonius
Herman De Vriese, directeur wzc Sint-Antonius v.z.w.: “Het woonzorgcentrum Sint-Antonius stelde haar infrastructuur hiervoor gratis ter beschikking. Het WZC wenst hierdoor, op een andere manier dan waarvoor het algemeen gekend is, een steentje bij te dragen tot de maatschappelijke en sociale rol voor de bevolking.

De dokters van het bloedteam waren in elk geval vol lof over de nieuwe, tijdelijke, locatie omdat die gemakkelijker bereikbaar is zonder trappen met hun materiaal. De bloedinzameling zelf gebeurde in de grote polyvalente zaal op het gelijkvloers en nadien konden de bloedgevers terecht in de bar van het woonzorgcentrum om een drankje te nuttigen.
Of deze locatie permanent wordt, is nog niet duidelijk en wordt nog verder bekeken.
De bloeddonoren zelf waren blij met de parking voor de deur en droomden reeds om er in de zomer op het terras te kunnen zitten om nog even te kunnen bijkomen na het bloedgeven.

sporthal Wildersportcomplex – wachten op expert

2014-09-30-Wildersportcomplex-barst-spant_03SINT-PIETERS-LEEUW: – Wanneer gaat de grote sporthal van het Wildersportcomplex terug open is een veel gestelde vraag de laatste week.
We legden ze voor aan sport schepen Jos Speeckaert.

Schepen van Sport, Jos Speeckaert:
Voor de sporthal komt volgende week een expert, die de metingen gaat uitvoeren van de andere spanten om na te zien of die nog geen sporen van schade ondervinden en of daar ook geen verstevigingen moeten aangebracht worden.
Naargelang dat onderzoek zal de sporthal al dan niet snel terug in gebruik worden genomen. Stelt men geen schade vast aan de andere spanten, kan de sporthal onmiddellijk gedeeltelijk worden gebruikt. In het andere geval zal hij verder gesloten blijven tot de herstellingen volledig zijn uitgevoerd en dat proces kan wel een paar maanden duren. (berekeningen maken, offertes, toewijzingen…)


– 16/03/18 – Update Wildersportcomplex: sporthal blijft nog gesloten, zwembad gaat maandag terug open
– 14/03/18 – Turn-, Dans- en Lichtshow in sporthal AJ Braillard
– 12/03/18 – Wildersportcomplex blijft gesloten
–  10/03/18 – Sporthal en zwembad Wildersportcomplex gesloten

gezocht: oud-animatoren speelplein Sint-Pieters-Leeuw

speelplein-de-leeuwtjesSINT-PIETERS-LEEUW: – In 2018 is het gemeentelijk speelplein 70 jaar oud!
Daarom plannen ze in het najaar een grote reünie en ze op zoek naar de contact gegevens van oud-animatoren.

Ken je nog iemand die op speelplein De Leeuwtjes of De Kolonie stond?
De jeugddienst probeert alle gegevens te verzamelen via:
www.sint-pieters-leeuw.be/oud-animatoren
www.facebook.com/groups/oudanimatorenSPL

nivelleringswerken heraanleg voetbalvelden SK Vlezenbeek begonnen

VLEZENBEEK: – Men is begonnen met de nivelleringswerken voor de heraanleg van de voetbalterreinen van SK Vlezenbeek. 
2018-03-28-heraanleg-veld-sk-vlezenbeek (1)
Schepen van Sport, Jos Speeckaert: “Wat SK Vlezenbeek betreft, mogen de werken inderdaad gestart worden. Mits het respecteren van enkele voorwaarden in het kader van het archeologisch onderzoek, die geen obstakel zijn voor de uitvoering van de werken, mogen we verder werken.

2018-03-28-grondverzetplan.jpgZe zijn nu begonnen aan de voorbereiding voor de heraanleg van de nieuwe terreinen. Hiertoe moet ook een herbekabeling voor de verlichting worden voorzien.
De heraanleg van de terreinen zou eind mei moeten afgerond zijn, zodat er dan kan ingezaaid worden.
Als alles vlot verloopt zouden de terreinen tegen het einde van het jaar opnieuw speelklaar moeten zijn.

De vernieuwing van de accomodaties vormen hierbij geen hinderpaal, want de oude constructie kan nog gebruikt worden tot de nieuwe in gebruik wordt genomen. Niettemin doen we er alles aan om dit dossier ook zo snel mogelijk af te handelen. Daar zitten we in de fase van het aanstellen van een aannemer om de werken uit te voeren.”

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.