Burgemeesters Halle-Vilvoorde pleiten voor eigen rechtbank

REGIO: – Minister van Justitie Geens ontving vrijdag een delegatie burgemeesters uit de regio Halle-Vilvoorde op zijn kabinet. Zij maakten in naam van ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’ hun bezorgdheden over aan de Minister over het veiligheidsbeleid in hun regio. De Minister luisterde aandachtig naar hun voorstellen en staat open om mee te werken aan een breed gedragen oplossing.

Twee uitvoerig besproken punten op de agenda waren de uitbouw van het parket Halle-Vilvoorde en de vraag van de burgemeesters voor een rechtbank op het eigen grondgebied.

Het parket Halle-Vilvoorde bestaat sinds 2014 en is dus nog jong. Ondanks die jonge leeftijd legt het parket wel mooie resultaten voor. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar +/- 20%. Ook in verkeerszaken is er een stijging van 65% naar 85%. Wat betreft de output van vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde zien we eveneens een stijging van 1500 vonnissen in 2013 tot 2363 vonnissen in 2016. De minister verzekerde de burgemeesters dan ook dat Justitie zal blijven investeren in het parket Halle-Vilvoorde om deze mooie resultaten aan te houden. Zo moet een nieuwbouw de problematiek van de huisvesting oplossen.

De burgemeesters zeggen ook aan te voelen dat plegers van misdrijven in hun regio door de mazen van het net glippen omdat ze hun zaak voor een Franstalige rechtbank in Brussel laten bepleiten. Die problematiek valt echter niet op te lossen door een rechtbank op het eigen grondgebied. Een Franstalige beklaagde zal altijd kunnen vragen om zijn zaak naar de Franstalige rechtbank in Brussel te verwijzen. De minister gaf de burgemeesters wel mee dat hij bereid is om samen met alle partners te bekijken hoe het justitielandschap in Vlaams-Brabant in de toekomst kan evolueren.

Om samen tot een oplossing te komen, zullen de burgemeesters nadenken over de vraag van minister Geens om werk te maken van een plan voor het veiligheidsbeleid in hun regio. Dat plan kan dan overgemaakt worden aan de betrokken diensten. De minister en de burgemeesters waren het erover eens dat de provincie Vlaams-Brabant én haar 1,2 miljoen inwoners sterker staan als iedereen aan hetzelfde zeel trekt.

Minister Geens: “Het is mooi dat burgemeesters over de partijgrenzen heen zich engageren voor een efficiënt veiligheidsbeleid in de regio. Het parket Halle-Vilvoorde kan rekenen op de steun van Justitie en dat vertaalt zich in mooie resultaten. De huisvesting van het parket is eveneens een prioriteit. Zo staat er een nieuwbouw op de planning, een project dat onze diensten op de voet volgen. De burgemeesters stonden tenslotte positief tegenover mijn voorstel om een grondig plan op te stellen over het veiligheidsbeleid in de regio en dat over te brengen aan mijn diensten. Zo kunnen we samen tot een breed gedragen oplossing komen.”

Luc Wynant, burgemeester Liedekerke en voorzitter van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde : “In het belang van onze inwoners vragen wij een efficiënt veiligheidsbeleid dat aansluiting vindt bij de noden en kenmerken van de centrumregio Halle-Vilvoorde. Dit betekent een volwaardige rechtbank én parket, met focus op een eenduidig vervolgingsbeleid.”

Luc Deconinck, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw: “In een modern vervolgingsbeleid moet meer rekening worden gehouden met de rechten van de slachtoffers. Een debat om het zogenaamde “forumshoppen” tegen te gaan is in die zin aangewezen en vereist een structurele oplossing.”

In grote delen van Sint-Pieters-Leeuw mag niet gevlogen worden met een drone

SINT-PIETERS-LEEUW: – Luchtverkeersleider Belgocontrol en het Directoraat-generaal Luchtvaart hebben de website droneguide.be gelanceerd.
Daarop is te zien dat je in grote delen van Sint-Pieters-Leeuw niet mag vliegen met een drone door de aanwezigheid van een helihaven op de Gaasbeeksesteenweg.


Je mag enkel vliegen met een drone die minder dan één kilogram weegt, je mag niet hoger vliegen dan 10 meter en enkel boven privéterrein. Wil je een zwaarder exemplaar of hoger vliegen, dan moet je een vergunning hebben en een opleiding volgen. Maar op sommige plaatsen is zelfs dat verboden. Het zou dus kunnen dat je in je eigen tuin geen drone mag laten opstijgen.

De rode zones liggen in een straal rond 3 kilometer van een luchthaven, helihaven of een civiel of militair luchthaventerrein. Maar ook boven andere delicate plaatsen, zoals nucleaire installaties en gevangenissen, is het verboden. Wil je boven andermans domein gaan, dan heb je daarvoor de toestemming nodig.

De interactieve kaart op droneguide.be is een eerste stap. Binnenkort volgt er ook een app voor de recreatieve gebruiker.

opgelet voor gladheid door miezel die aanvriest

gladde-wegen_ijzel_gladREGIO: – Miezel en regen zorgen voor ijzel en gladheid.

De voorspelde neerslag heeft ons land bereikt. Vooral in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zal deze winterse neerslag als aanvriezende regen vallen. Winterse neerslag op een bevroren ondergrond zorgt ervoor dat de wegen in een snel tempo spekglad kunnen zijn. Weggebruikers moeten extreem voorzichtig zijn wanneer zij zich op de weg, fietspad of het voetpad begeven.

Veva Daniels,AWV: “Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om de wegen ijsvrij te krijgen, maar in deze omstandigheden waarbij de regen het gestrooide zout wegspoelt en daarna onmiddellijk aanvriest is dat niet evident. Ook het bestrijden van deze vorm van gladheid is niet evident, verloopt eerder moeizaam en kan enige tijd in beslag nemen.”

Wie de weg op gaat wordt aangeraden om waakzaam te zijn. Voetgangers en fietsers kunnen gevaarlijke slippartijen maken op ijsplekken. Aan chauffeurs wordt gevraagd om onmiddellijk hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.

bestel Spaghettisaus bij Jeugd KHSL

KHSL_koninklijke-harmonie-sinte-lutgardis-zuunZUUN: – Bestel Spaghettisaus bij de Jeugd van de Koninklijke Harmonie Sinte-Lutgardis uit Zuun. Af te halen op vrijdag 30 maart 2018 van 18:00 tot 22:00 uur.

Bestel uw heerlijke spaghettisaus (exclusief pasta – dus makkelijk in te vriezen) en kom deze oppikken op 30 maart in het schooltje te Zuun, Arthur Quintusstraat 45 vanaf 18u.
3 variëteiten beschikbaar, telkens in porties van 600 gram (= 2 personen) voor slechts €10.
– saus met kippengehakt
– saus met gemengd gehakt
– vegetarische spaghettisaus
Bestel online via volgende link: http://goo.gl/forms/tQ8JbfW2kV0CnYI82