Retributie aansluitingstarieven riolering

2018-02-24-infSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA. Sinds 1 januari 2018 is Infrax de rioolbeheerder in Sint-Pieters-Leeuw. Zij stellen voor om van een systeem van bestekken over te stappen op een forfaitair systeem voor de rioolaansluitingen. Dit heeft als voordeel dat aanvragen van burgers veel sneller kunnen worden afgehandeld, zonder dat (in de meeste gevallen) een bezoek vooraf ter plaatse nodig is. Het subsidiereglement werd deze week door de gemeenteraad goed gekeurd.

Tot 31 maart verzorgt Vivaqua de klantencontacten en de afhandeling van de aanvragen voor rioolaansluitingen. Zij doen dit conform de tarieven die Sint Pieters Leeuw goedgekeurd heeft, namelijk de aanrekening van de werkelijke kostprijs met een maximum van 2500 euro. De kostprijs van huisaansluitingen op de riolering kan immers sterk verschillen naargelang de situatie ter plaatse. De diepte van de riolering, de ligging van de riool in of naast de weg, het al dan niet wachtaansluiting aanwezig, etc. zijn sterk bepalende factoren.

Sinds 1 januari 2018 is Infrax de rioolbeheerder in Sint-Pieters-Leeuw. Infrax past in alle gemeenten waar zij rioolbeheerder zijn, een forfaitair tarief toe dat gemiddeld gezien kostendekkend is. De gemeenteraad besliste om vanaf 1 april ook een forfaitaire vergoeding aan te rekenen.

Hierbij wordt er een aansluitvergoeding aangerekend voor alle nieuw aan te sluiten woningen ongeacht de werkelijke kostprijs. Op die manier wordt voorkomen dat, enerzijds, aanvragers die ‘pech’ hebben dat de riolering diep ligt of aan de overkant van de straat, een hogere factuur dan gemiddeld krijgen.

Burgemeester Luc Deconinck: “Het tarief voor een eenvoudige huisaansluiting werd vastgesteld op 735.20 euro excl. btw (889,59 incl. btw). Dit is ongeveer 25 % lager dan het gemiddelde op basis van de vorige regeling. Voor de burger wordt het dus gemiddeld goedkoper.

Schepen Bart Keymolen: ”Een groot voordeel van dit forfaitair systeem is dat de aanvrager via de website van Infrax online de offerte krijgt en ze onmiddellijk kan goedkeuren en inplannen, zonder dat iemand ter plaatse moet komen. Na één jaar zal een evaluatie volgen van deze regeling. Het is de bedoeling dat de burger hier zowel op financieel vlak als op vlak van dienstverlening winst boekt.

De Lijn zoekt in Vlaams-Brabant dit jaar 100 nieuwe chauffeurs

2017-07-06-De-Lijn_bus_170VLAAMS-BRABANT/REGIO: – De Lijn zoekt in Vlaams-Brabant dit jaar ruim 100 nieuwe buschauffeurs. Die moeten in de loop van 2018 het natuurlijke verloop bij het rijdend personeel opvangen. Daarom organiseert de vervoermaatschappij op zaterdag 3 maart een jobdag voor chauffeurs in de stelplaats van Grimbergen.

zaterdag 3 maart 2018: Stelplaats Grimbergen

Brusselsesteenweg 2, 1850 Grimbergen
Er zijn vier sessies waar je kan bij aansluiten: om 09u45, 10u45, 12u45 of 13u45.
Iedere sessie duurt ongeveer 2 uur.
Hoe ziet het programma eruit?
– Onthaal en voorstelling van De Lijn
– Interactieve rondleiding op de stelplaats
– Mogelijkheid tot deelnemen aan de selectieprocedure
– Mogelijkheid tot solliciteren
– Rijden met een bus onder begeleiding van een instructeur
Meer info: www.delijn.be/nl/jobs/jobdagen.html

Dilbeek – Grimbergen – Anderlecht

Zowat 100 nieuwe chauffeurs heeft de Vlaamse vervoermaatschappij dit jaar in Vlaams-Brabant nodig om het natuurlijke verloop door gepensioneerden en vertrekkers op te vangen. Roger Kesteloot: “De focus ligt onder meer op de stelplaatsen van Grimbergen, Dilbeek en Het Rad (Anderlecht). Zo biedt De Lijn kandidaten in Vlaams-Brabant en Brussel niet alleen een stabiele job met aantrekkelijke voorwaarden, maar ook werk in eigen regio.”

Met een contract naar huis

Geïnteresseerden kunnen op 3 maart terecht in de stelplaatsen van Grimbergen en Sint-Niklaas. Net als bij de vorige jobdag kunnen inschrijvers na geslaagde selectieproeven met een contract naar huis. De enige voorwaarde is dat de arbeidsgeneesheer hen later geschikt verklaart voor de job. Kandidaat-chauffeurs kunnen op de jobdag kennismaken met toekomstige collega’s. Daarnaast krijgen ze een rondleiding op de stelplaats en mogen ze onder begeleiding van een instructeur een proefritje maken met een bus. Als de jobdag volzet zou geraken, kan online solliciteren ook.

Evenwichtige leeftijdsmix
Vorige week maakte De Lijn nog bekend dat het bedrijf heel wat vijftigplussers aanwerft. “Mensen met veel ervaring zijn even welkom als jongeren die nieuw zijn op de arbeidsmarkt,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Lijn heeft oog voor een evenwichtige leeftijdsmix. Wat telt is gedrevenheid om goede dienstverlening te bieden aan de reizigers. Je komt hoe dan ook terecht in een boeiend bedrijf waarin volop geïnvesteerd wordt.