Bouw voetbalaccommodatie SK Vlezenbeek – goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden

2018-02-02-start-werken_sk-Vlezenbeek (2)SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad werden de gunningswijze en lastvoorwaarden voor de bouw van de voetbalaccommodatie voor SK Vlezenbeek goedgekeurd.

ARK architecten werkte het bestek, de plannen en de raming uit voor een nieuwe kantine en kleedkamers van SK Vlezenbeek.
Er zijn 3 verschillende voorontwerpen die telkens een variant op het oorspronkelijke ontwerp zijn. Wat dus 4 ontwerpen maakt.
Wat de verschillen betreft:
1. Oorspronkelijke ontwerp
2. Ontwerp 2: kantine uitbreiden door de buitenmuur met 2,5m op te schuiven
3. Ontwerp 3: grootste kleedkamers verkleinen door buitenmuur 1m naar binnen te verschuiven en de materiaalberging te schrappen.
4. Ontwerp 4: kantine vergroten door de buitenmuur 1m te verschuiven naar buiten en de schrapping uit ontwerp 3.

2018-02-02-start-werken_sk-Vlezenbeek (5)amendement voorontwerp 5 Open Vld niet weerhouden
Kathleen D’Herde, Fractievoorzitter Open Vld SPL:
Omdat wij als Open Vld fractie het een gemiste kans vinden dat er nu verkeerde beslissingen zouden worden genomen over de investering van zo’n belangrijk project, hebben wij tijdens de gemeenteraad van gisterenavond een bijkomend voorontwerp voorgesteld, nl. voorontwerp 5.
In voorontwerp 5 voorzien wij het volgende:
– Basis voorontwerp
– Vergroten kantine (buitenmuur 1 meter opschuiven naar buiten)
– Verkleinen grootste kleedkamers (buitenmuur 1 meter naar binnen)

Het gaat eigenlijk om het behoud van de materiaalberging zoals in het basisontwerp werd voorzien, maar dan aangepast met een vergroting van de kantine en een kleine verkleining van de grootste kleedkamers.

Volgens de Open Vld fractie past dit nog steeds binnen het gestelde budget dat gisterenavond ter tafel lag, nl. een raming van € 800.000 incl. BTW.
De Open Vld fractie heeft dit voorstel tijdens de gemeenteraad via een amendement geagendeerd, maar het werd door de meerderheid echter niet weerhouden?

Kathleen D’Herde: “We betreuren dit ten stelligste. We vinden het een gemiste kans om voor dergelijk project niet op lange termijn te denken. Want nu gaat men nog steeds de oude bestaande infrastructuur, die reeds jaren aan vervanging toe is, behouden.”

Zie ook artikel 2/2/18 – Nieuwe voetbalinfrastructuur voor SK Vlezenbeek

385.000 euro voor grondig onderhoud waterlopen Zennebekken

2015-03-30-Lotbeek-Ruiming-01REGIO: – De provincie Vlaams-Brabant gaat vanaf 1 maart 2018 grondige ruimingswerken uitvoeren aan waterlopen in het Zennebekken. De werken zullen plaatsvinden in Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel en Zemst.
In Sint-Pieters-Leeuw gaat het om gedeelten van de Lotbeek.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgt de provincie Vlaams-Brabant voor een grote ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Daarbij worden alle ongewenste materialen en voorwerpen uit de waterlopen weggenomen, zoals zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen en grove plantenresten die opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen kunnen veroorzaken.

Naast deze oppervlakkige ruimingen zijn op bepaalde plaatsen extra inspanningen noodzakelijk. Om de normale waterafvoer te kunnen verzekeren, moeten sommige delen van waterlopen van tweede categorie grondig geruimd worden, waarbij we opgehoopt slib uit de beekbedding laten verwijderen en afvoeren naar vergunde inrichtingen voor het behandelen, recycleren en/of bergen van de ruimingsspecie’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

In het Zennebekken investeert de provincie zo 385.000 euro voor de grondige ruiming van 36 waterloopvakken in zeven gemeenten. De werken gebeuren tussen 1 maart en 30 juni 2018. Het betreft hier waterloopgedeelten die ofwel ingericht zijn als zandvang, of waar de afzetting van het slib een hinder betekent voor de goede waterafvoer.

Alle locaties werden voorafgaandelijk onderzocht. Voor zeven waterloopvakken kan het slib herbruikt worden als bodem. Op al de andere locaties is het slib vervuild zodat het afgevoerd moet worden.

De werken worden uitgevoerd door aannemer nv Heyrman-de Roeck uit Beveren.
– In Beersel gaat het om gedeelten van de Molenbeek en de Lotbeek.
– In Dilbeek gaat het om gedeelten van de Neerpedebeek in Sint-Gertrudis-Pede en Itterbeek.
– In Grimbergen gaat het om gedeelten van de Tangebeek, de Maalbeek en de Oude Arm Maalbeek, de Kelkebeek, de Bruinborrebeek en de Aabeek.
– In Sint-Genesius-Rode gaat het om een grondige slibruiming van de zandvang van de Molenbeek langsheen de Stationstraat.
– In Sint-Pieters-Leeuw gaat het om gedeelten van de Lotbeek.
– In Wemmel gaat het om grondige ruimingswerken aan de Maalbeek, ter hoogte van de drasbermen op het waterloopvak stroomafwaarts de Parklaan.
– In Zemst gaat het om gedeelten van de Leibeek en de Aabeek.

turnsters De Lillies doen mee aan Belgium’s Got Talent

2018-02-23-De-Lillies
foto VTM

SINT-PIETERS-LEEUW: – Belgium’s Got Talent, de talentenjacht van VTM is terug voor het 5de seizoen. Vanavond, vrijdag 23 februari 2018, kan je kijken naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. In deze aflevering doen “De Lillies” mee, vijf turnsters van turnclub Start 65 in Buizingen van 10 en 11 jaar uit Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Tweelingzussen Amélie en Lucie Ostijn uit Leeuw zullen er met Lila , Elin en Anaïs hun beste beentje voor zetten. Samen doen ze al een vijftal jaar wedstrijdturnen. Hiervoor trainen ze gemiddeld zo’n vijftien uur per week.
De Lillies brengen bij Belgium’s Got Talent uiteraard een wervelende gymnastiekact, doorspekt met danschoreo’s en humor.
Wil je hen zien schitteren op het scherm, kijk dan vanavond om 20u40 naar VTM.

Gratis nachtbussen met Carnaval Halle op 10, 11 en 12 maart 2018

2018-02-22-carnavalbussenHALLE/SINT-PIETERS-LEEUW: – Het is weer feest in Halle. Op 10, 11 en 12 maart 2018 gaat het carnavalsweekend door met tal van festiviteiten en stoeten.
Elke dag wordt afgesloten met een dolle nacht. En ook dit jaar kan je weer rekenen op de chauffeurs van De Lijn.
Zij brengen je veilig en gratis naar huis met de nachtbussen. De nachtbussen rijden naar Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en het Pajottenland.

Carnavalsbus 11: Halle – Sint-Pieters-Leeuw * Dienstregeling klik hier.

Carnavalsbus 55: Halle – Beersel – Ruisbroek * Dienstregeling klik hier.

Carnavalsbus 66:  Halle – Oudenaken – Sint-Laureins-Berchem – Lennik * Dienstregeling klik hier.


Zes lijnen op zaterdag, vier op zondag en maandag
Feestneuzen in Halle kunnen tijdens de dolle nachten van het Carnaval gebruik maken van zes gratis buslijnen die Halle met de ruime omgeving verbinden. Lijn 11 rijdt naar Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek, lijn 22 bedient Pepingen, Gooik, Galmaarden en Herne, lijn 33 heeft Essenbeek en Lembeek als bestemming, lijn 44 rijdt tot Breedhout, lijn 55 maakt via alle deelgemeenten van Beersel een ommetje naar Ruisbroek en lijn 66 verbindt Halle met Lennik via Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. Zaterdagnacht rijden al deze lijnen, zondag- en maandagnacht kunnen reizigers rekenen op de lijnen 11, 33, 44 en 55.

Gratis nachtbussen
De nachtbussen zijn gratis dankzij de financiële steun van Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en de Intergemeentelijke Preventiedienst Pajottenland.

oplossing om sluipverkeer van grote vrachtwagens door de dorpskern van Ruisbroek aan te pakken

2016-11-02-anpr_camera_risbroek__sint-pieters-leeuw_02SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 22 februari 2018 keurde het aanvullend verkeersreglement voor Ruisbroek goed waarbij er een zonale hoogtebeperking van  max. 3m wordt ingesteld.

De oververzadiging van de R0 en de A7/E19 leidt tot een toenemend gebruik van het onderliggend wegennet. Zo heeft het traject Fabriekstraat – K. Gilsonstraat – N266 Humaniteitslaan in de deelgemeente Ruisbroek zich duidelijk ontwikkeld tot een alternatieve route voor het doorgaand (zwaar) verkeer.
De verkeersstructuur van Ruisbroek, alsook de ligging t.o.v. de hoofdstedelijke hoofdverbindingen en de werkgelegenheidspolen (ten noorden en ten oosten ervan), maken dat Ruisbroek de meest geplaagde deelgemeente is inzake sluikverkeer.

De gemeenteraad van 22 februari 2018 keurde een verkeersreglement goed waardoor er geen tonnagebeperking maar wel een hoogtebeperking geldt in de deelgemeente Ruisbroek. Vanaf de lente van 2018 zullen ANPR camera’s het sluipverkeer van vrachtwagens 24/7 controleren.

2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Ruisbroek_04Schepen van Financiën, Jos Speeckaert: “Twee van de drie noodzakelijke ANPR locaties werden reeds in 2015 geïnstalleerd. Om het systeem sluitend te maken beslisten we vorig jaar nog tot een bijkomende locatie op het einde van de Vorstesteenweg. De investering hiervoor bedraagt 55.000 euro.

Bussen worden op een zogenaamde “white list” gezet en zullen niet op de lijst verschijnen. Vrachtwagens die laden of lossen en dus een langere tijd zullen optekenen tussen ingang en uitgang uit de zone, worden eveneens niet bekeurd. Maar het doorgaande zware verkeer, dat eigenlijk op de parallelle snelweg hoort, kan voortaan permanent aangepakt worden.

Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “Testen van de politiezone zennevallei gaven 40 à 50 overtredingen per dag weer.
Het permanente karakter van de controle moet meer resultaat opleveren dan sporadische controles. Minder processen-verbaal maar meer effect in het straatbeeld is hierdoor mogelijk en daar is het ons om te doen. In Ruisbroek hebben we de mogelijkheid om dit toe te passen omdat er maar drie mogelijke invalswegen voor vrachtwagens zijn en er een parallel alternatief in de vorm van de autosnelweg is.

verkeersbord_C29-hoogtebeperkingDe borden met de hoogtebeperking zullen in maart 2018 in het straatbeeld verschijnen.

Jan Desmeth: “Een federale wetgeving verhindert (voorlopig) dat een tonnagebeperking onbemand gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Een hoogtebeperking mag wel onbemand gebeuren. Soms moet je creatief zijn en de oplossing zoeken waar op het eerste zicht een onoverkomelijk probleem optreedt.