warm winterfeest Jan Ruusbroec school

RUISBROEK: – Vrijdag 2 februari 2018 organiseerde VBS Jan Ruusbroec voor het eerst een winterfeest voor de kinderen, hun ouders, vrienden en familie.

bdr
Het was een erg leuk feest waar de gezelligheid centraal stond en de betrokkenheid van leerkrachten en ouders sterk aanwezig was. Zo werd de turnzaal omgetoverd tot een gezellig wintertafereel met allerlei eet –en drinkkraampjes.

David Day, Directeur Jan Ruusbroec: ” Na twee uur mocht het bordje uitverkocht al opgehangen worden.
Ook kinderanimatie ontbrak er niet, er waren verschillende spelletjes aanwezig. Zo konden de kinderen ‘sneeuwballen’ gooien naar blikken, eendjes vangen, zich laten schminken of een foto laten maken als sneeuwpop.
Om de aanwezigen te entertainen had de basisschool een koor opgericht waarbij enkele liedjes gezongen werden om in de wintersfeer te blijven.
Dankzij de helpende handen van heel wat ouders en het schoolteam was het een gezellige avond! De opbrengst gaat naar de werking van de school, waar er onder andere een bouwproject op stapel staat.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: www.hhchalle.be/janruusbroec

vanaf 15 februari 2018 beperkte blauwe zone aan de Rink

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het handelscentrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt vanaf donderdag 15 februari 2018 een beperkte blauwe zone ingevoerd.


Deze invoering is het gevolg van een parkeeronderzoek uitgevoerd door de dienst Mobiliteit in maart 2017 en infovergaderingen met inwoners en handelaars.
Hieruit bleek dat een groot aantal wagens de hele werkdag geparkeerd staan rond de kerk, waardoor klanten van de verschillende handelaars moeilijk een parkeerplaats vinden, met zoekverkeer tot gevolg.


Waar en wanneer gebruik je de parkeerschijf?
De blauwe zone in centrum Sint-Pieters-Leeuw is vergelijkbaar met de blauwe zone die werd ingevoerd aan het Weerstandsplein in Negenmanneke.
Op de 19 parkeerplaatsen aangeduid op het plan zal het volgende parkeerregime gelden:
maximum 2 uur met de parkeerschijf;
van maandag tot en met zaterdag;
van 9 tot 18 uur.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “Deze maatregel moet ervoor zorgen dat bezoekers van het handelscentrum en de Rink makkelijker een parkeerplaats vinden. Een combinatie van extra parkeerplaatsen en vervolgens een gedeelte voorbehouden waar we een hogere rotatie nastreven, moeten de belangen van bezoekers, handelaars en bewoners met elkaar verzoenen.”

Er komen 14 extra parkeerplaatsen in centrum

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Om een bijkomend antwoord te bieden aan de parkeerproblematiek, zullen we – het nu onderbenutte – plein achter de kunstacademie optimaal inrichten met 14 parkeerplaatsen.“

subsidies voor 2 plattelandsprojecten in het Pajottenland & de Zennevallei

VLAAMS-BRABANT / PAJOTTENLAND: – Elf Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus, samen 1.152.501 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies.
Voor het Pajottenland & de Zennevallei kregen 2 projecten subsidies:


• Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant
In een Loket Onderhoud Buitengebied werken alle relevante partners van die regio van het buitengebied samen. In de regio’s Pajottenland & Zennevallei en Brabantse Kouters wordt er in pilootgebieden een gecoördineerd beheersysteem uitgewerkt. De klemtoon ligt op houtige kleine landschapselementen. Met voorbeeldprojecten zullen ze dit in de praktijk brengen.
Indiener: Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei
Totale projectkost: € 230.769,23
Subsidie: € 150.000

• Ontwikkeling en rendabiliteit van lokale Schaarbeekse krieken
De Schaarbeekse kriek was vroeger een heel gekend culinair product. In het Pajottenland zijn velen vragende partij om terug te starten met de professionele teelt van deze kriek. Dit project focust op de teelt van Schaarbeekse krieken in het Pajottenland zodat de zeer specifieke fijne eigenschappen ervan terug in het glas of op het bord komen.
Indiener: provincie Vlaams-Brabant
Totale projectkost: € 174.060
Subsidie: € 113.139

agenda: Infomoment – terugkoppeling preventie overstromingsschade

2017-06-15-overstromingsgevoelige-gebiedenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 9 februari 2018 kan je in CC Coloma terecht voor de infomarkt over waterpreventieve maatregelen.

In het voorjaar van 2017 ging de gemeente samen met de VMM op zoek naar een aantal woningen waarvan de eigenaars of huurders een plan willen laten opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Op vrijdag 9 februari tussen 14 en 21 uur kunnen de deelnemers hun verbetervoorstel bespreken tijdens een terugkoppelmoment in CC Coloma. Om te verzekeren dat er voldoende tijd is voor iedereen om het voorstel te bespreken, moet je een afspraak maken. De contactpersoon is Wendy Schuyten, bereikbaar elke werkdag tussen 8 en 13 uur op het nummer 016 24 05 05.

Iedereen die meer informatie wenst over dit project of over het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen is eveneens welkom. Er worden enkele demonstraties van waterpreventieve maatregelen gegeven. Ook degenene die nog problemen van wateroverlast willen melden kunnen terecht in CC Coloma op 9 februari van 14 tot 21 uur.

Zie ook artikel van 29/01/2018 – Strijd tegen wateroverlast – subsidies voor preventieve maatregelen in Sint-Pieters-Leeuw