agenda: Lezing over Jan Ruusbroec door Rob Faesen

2018-02-01-wonderbare-donderdagen-1ZUUN: – Jan Ruusbroec werd 725 jaar geleden geboren. Dit viert de gemeente met enkele activiteiten op donderdagavond die de persoon, zijn werk en leven in de kijker zetten. Donderdag 8 februari 2018 om 19 uur Lezing Rob Faesen.

Prof. Dr. Rob Faesen, hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven geeft een historisch overzicht van het leven van Ruusbroec en de impact van zijn werk. Vervolgens komen de grote mystieke thema’s uit zijn werk aan bod. Deze lezing wordt omkaderd door drie dramastukjes uit de poëzie van Jan Ruusbroec.
Continental Theological Seminary, Kasteelstraat 48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Meer info: Erfgoed, 02 371 22 62, erfgoed@sint-pieters-leeuw.be

Resultaten onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand eind 2018 verwacht

2017-09-21-denktank_Ruisbroek-Droomt (16)VLAANDEREN / RUISBROEK: – De resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand worden pas eind 2018 verwacht. Dit liet minister Ben Weyts weten na een schriftelijke vraag van An Moerenhout in het Vlaams-Parlement.

Minister Ben Weyts: “Zoals ik in mijn Beleidsbrief vermeld heb, verwacht ik de eerste onderzoeksresultaten pas tegen eind 2018. Het onderzoeksteam (IDEA consult) informeert de stuurgroep periodiek over de vorderingen van het onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een cultuur- en congrescentrum met bovenlokale uitstraling in de Vlaamse Zuidrand.
Dit cultuur- en congrescentrum moet een hefboom vormen voor de sociaal-economische, sociaal-culturele en ruimtelijke opwaardering van de Zuidrand.
Als de studie een participatief traject met bewoners en belanghebbenden vooropstelt, kan deze piste worden gevolgd. Alleszins zullen op basis van goed onderbouwde en objectieve parameters geschikte sites voor de realisatie van een CCC Zuidrand worden geselecteerd.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
08/10/14 – Vragen in Vlaams Parlement over mogelijk cultuur- en congrescentrum Ruisbroek
03/10/2014 – Mogelijke cultuurtempel in Ruisbroek gespreksonderwerp in Vlaanderen
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
10/01/2014 – 3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
03/12/2013 – inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
26/11/2013 – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand
26/09/2013 – Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur