politie actie opsporing van geseinde personen en aanpakken overlast in Negenmanneke en Zuun

2016-11-02-anpr_camera_risbroek__sint-pieters-leeuw_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren werden twee ploegen van interventie van de politiezone Zennevallei vrijgemaakt om onder meer geseinde personen op te sporen. Om dit te doen werd gebruik gemaakt van de slimme camera’s aan de invalswegen van de zone.

Zo werden 13 voertuigen uitvoerig gecontroleerd, zowel de inzittenden als de boorddocumenten. 16 personen werden aan de controle onderworpen. Eén persoon bleek niet in het bezit van een geldig identiteitsdocument en werd aangemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Eén persoon stond geseind. Zo werd de man ook een rijverbod betekend. Een ander persoon was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis, hetgeen ook in beslag werd genomen. Als laatste werden ook vier verkeersinbreuken vastgesteld en bekeurd.

2017-05-00-gemeenschapswacht-fiets
archieffoto

Aanpakken overlast in Negenmanneke en Zuun
Het tweede opzet van de interventieploegen was ook het aanpakken van overlast. Hierbij werd gebruik gemaakt van de fietsen van de zone. De hele voormiddag werd er nazicht gevoerd langsheen diverse wandelpaden, parken en pleintjes in de wijken Negenmanneke en Zuun.
Zo werd ook een nieuwe plaats ontdekt waar restanten van druggebruik werden gevonden. De komende weken zal er dan ook verder gepatrouilleerd en gecontroleerd worden.

Iets verdachts gezien? Laat het de politie weten via het nummer 02 363 93 00.
Is het dringend? Neem dan contact op met het noodnummer 101.

Gedenkteken met naamplaatjes bij de strooiweide

2018-01-26-gedenkteken-strooiweideSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente zal op elke gemeentelijke begraafplaats een gedenkteken plaatsen aan de strooiweide. Hierop kunnen de namen worden aangebracht van de op die strooiweide uitgestrooide overledenen.

De plaatsing van het naamplaatje gebeurt door het gemeentebestuur, na aanvraag en tegen betaling van de gemeentelijke retributie (60 euro voor inwoners, 180 euro voor niet inwoners). Het type van naamplaatje wordt bepaald door de gemeente en is niet personaliseerbaar. Het naamplaatje vermeldt de naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar van de overledene. Tien jaar na de overlijdensdatum wordt het naamplaatje verwijderd door de gemeente.

De aanvraag gebeurt binnen het jaar na overlijden via het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de dienst Burgerlijke Stand. Het naamplaatje wordt aangemaakt volgens de op dit formulier ingevulde gegevens. De gemeente is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens.

De termijn voor het opgehangen naamplaatje kan op schriftelijk verzoek (mits betaling van de retributie en voor het verstrijken van de termijn) verlengd worden door het college van burgemeester en schepenen met een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de einddatum van de aanvankelijke termijn.

Als overgangsmaatregel geldt dat een naamplaatje kan worden aangevraagd voor personen die zijn overleden vanaf 1 januari 2009 en vóór 1 januari 2018 met als ingangsdatum de datum van overlijden. Deze aanvraag moet gebeuren voor 31 december 2019.

Meer info: Dienst Burgerlijke Stand – 02 371 22 11 – burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Feest in Ons Huis

2018-02-03-affiche_feestinonshuisRUISBROEK: – Bart Anneessens Cops organiseert samen met Willy De Lantsheer “Feest in Ons Huis” op zaterdag 3 februari 2018 vanaf 15 uur in Zaal Ons Huis in Ruisbroek.

Optredens zijn er van Danny Fabry, De Pitaboys, Sammy Baker & vele anderen. Tickets vvk 5 euro kassa 10 euro.
Feest dient als eerbetoon voor Bart’s grootvader Theo Cops die in 2015 wist te overlijden.Theo Cops was naast ondernemer een bekend figuur in Sint-Pieters-leeuw en omstreken & actief in verscheidene verenigingen.