Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw zoekt vrijwilligers

2017-11-09-huis-van-het-kind_Sint-Pieters-Leeuw_kind-en-gezin-consultatiebureauSINT-PIETERS-LEEUW: – Het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw zoekt voor haar nieuwe locatie in de Arthur Quintusstraat 20 te Zuun enkele vrijwilligers om mee te helpen in de spel- en ontmoetingsruimte en bij het Ruilhuisje.

– Instaan voor het onthaal van ouders en kinderen (0-4 jaar) tijdens de openingstijden van de spel- en ontmoetingsruimte. Opruimen van de speelruimte na de activiteit. (locatie: Spel- en Ontmoetingsruimte)
– Klanten onthalen in de winkel, uitleggen van het ruilsysteem, nakijken van kledij die binnengebracht wordt, klanten begeleiden bij hun aankopen, aankopen registeren, de winkel opruimen (locatie: Ruilwinkel voor kinderkleding en speelgoed)

Meer info: 02 371 06 52 – 02 371 06 47 – huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be – www.sint-pieters-leeuw.be/node/3325


Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die werken voor baby’s, kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Samen wordt er gebouwd aan een sterke gezins- en opvoedingsondersteuning.

 

modelkaart luchtkwaliteit Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceert nieuwe modelkaarten die op hoge ruimtelijke resolutie de luchtkwaliteit tonen in Vlaanderen. Deze zijn momenteel de wetenschappelijk meest onderbouwde en best beschikbare kaarten.


De modelkaarten tonen de best mogelijke inschatting van de luchtkwaliteit op plaatsen waar niet gemeten wordt. Ze geven een beeld tot op straatniveau van de gemiddelde jaarconcentraties van fijn stof en stikstofdioxide in steden en dorpskernen. Voor het eerst krijgen we zicht op de luchtvervuiling in zogenaamde street canyons, dit zijn smalle straten omgeven door hoge bebouwing.


bron: www.vmm.be

ondanks aangekondigde controle werden 28 bestuurders betrapt die teveel gedronken hadden

operatie-CALVADOS-PolitieZone-Zennevallei_ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Afgelopen weekend werden weer heel wat controles gehouden op de weg. Deze waren naar aanleiding van de nationaal aangekondigde actie ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’. De politiezone Zennevallei hield zaterdagnacht een Calvadosactie.

Achtentwintig bestuurders hadden de boodschap niet begrepen en kropen alsnog met een glas te veel op achter het stuur.
Zo werden in totaal 1 113 bestuurders gecontroleerd. Tien hiervan bliezen alarm en 18 personen bliezen positief. 4 bestuurders dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren. 1 085 bestuurders deden het uiteraard wel goed.
‘Glas te veel op? Zorg voor een BOB!’

CALVADOS
De politiezone Zennevallei combineert alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles, onder andere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, … Deze acties worden ook wel CALVADOS-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voor Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.

agenda: non-sTOP-fuif

2018-01-20-affiche_nonstopfuifSINT-PIETERS-LEEUW: – Gemeentelijke basisschool ‘Den Top’ organiseert op zaterdag 20 januari 2018 de allereerste “non-sTOP-fuif” in zaal Laekelinde!

Kinderfuif van 18u00-20u00
Fuif van 21u00-3u00

DJ Speak On – DJ Gregge
Happy Hour tussen 21u00-22u00!
VVK: € 5, ADK € 7 Volwassenen
VVK: € 2, ADK € 2 Kinderen
Voorverkoop via de school, werkgroepleden: Juf Sara, Juf Els, Juf Adèle, Juf Kirsten.
Een organisatie van de Topkring en de leerkrachten van de GBS Den Top i.s.m. het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.

Inkendaal behaalt eerste officiële NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel

VLEZENBEEK: – Van 14 tem 16 november 2017 werd revalidatieziekenhuis Inkendaal op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid grondig doorgelicht door een team van auditoren van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Aan de hand van een uitgebreid spectrum van criteria werd Inkendaal tot in de puntjes gescreend en beoordeeld. Iedereen die in het zorgproces actief is, werd betrokken.


Op 5 januari 2018 ontvingen we het bijzonder positieve nieuws dat het college van het NIAZ het Qmentum kwaliteitslabel toekent aan Inkendaal. Dit internationaal label betekent dat Inkendaal kan aantonen dat het op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve revalidatiezorg kan voortbrengen én over cultuur van continue verbetering beschikt.

Jullie doorstonden de accreditatie met vlag en wimpel” aldus Dhr. Van Dun, directeur van het NIAZ. Het NIAZ onderstreept vooral de passie, betrokkenheid en openheid van alle medewerkers. Het toegankelijk intranet, de visie en procedures m.b.t. het noodplan kregen een pluim. Een bijzonder compliment ging naar de patiëntgerichte aanpak bij revalidanten met infectieproblemen.

We willen onze dank betuigen aan het bestuur, de artsen, de verpleegkundigen, de zorgkundigen, de therapeuten en alle betrokken medewerkers. We zijn heel trots op deze erkenning: kwaliteitsverbetering is al jaren een prioriteit in ons beleid en we wensen hierop de komende jaren te blijven inzetten!

Wat is NIAZ-Qmentum?
Het NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en mentum voor momentum: tijd voor kwaliteit.

De normen van NIAZ-Qmentum benoemen procedures en methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid, maar ook of dit alles op een effectieve manier wordt bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de norm te voldoen.
Dit accreditiatietraject wordt inmiddels uitgevoerd in maar liefst 27 landen.

Belang NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel
Het behalen van dit kwaliteitslabel is een belangrijk signaal dat patiënten, verwijzers, overheden en andere instanties kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd neuro-revalidatieziekenhuis.