Groen licht voor de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit VIVAQUA

2016-10-20-waterkraanREGIO: – ‘Ongegronde claim’ – Dit is de uitspraak van de rechtbank van koophandel in verband met de rechtsvordering van Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe om de uittreding van de 15 Vlaamse gemeenten-vennoten uit VIVAQUA op te schorten.

Op 29 september 2017 heeft de Algemene Vergadering van VIVAQUA de uittreding van de 15 Vlaamse gemeenten-vennoten waaronder Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. Begin december hebben Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe twee beroepen aangetekend tegen deze beslissing: er werd een rechtsvordering ingesteld bij de Raad van State en een andere bij de rechtbank van koophandel van Brussel.

Op 4 januari 2018 heeft de rechtbank van koophandel de claim van beide gemeenten ongegrond verklaard. Met dit vonnis, op grond waarvan de rechtbank van koophandel zich bevoegd verklaart, zou de rechtsvordering bij de Raad van State automatisch moeten worden vernietigd. De Raad van State mag zich immers niet uitspreken over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren.

Faouzia Hariche, de voorzitster van VIVAQUA, verheugt zich over deze beslissing. ‘Met deze beslissing kunnen we, enerzijds, in alle rust voortgaan met de overdracht van de activiteiten naar de nieuwe operatoren die de Vlaamse gemeenten hebben gekozen en, anderzijds, zoals gepland, de fusie door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA afwerken, waardoor een coherent en doeltreffend waterbeleid voor de Brusselse burgers zal kunnen worden gevoerd.

Zie ook artikel: 01/01/2018 – De Watergroep verwelkomt 10.537 nieuwe klanten uit Sint-Pieters-Leeuw