samen studeren in Laekelinde

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tussen de feestdagen door zijn de studenten zich aan het voorbereiden voor hun examens van januari.
Verscheidene onder hen studeren samen bij de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw in Laekelinde.
2017-12-29-samen-blokken_studeren_jeugddienst_01
Heb je het moeilijk om je te concentreren bij het studeren, ben je snel afgeleid door internet en smartphone? Probeer eens in groep te studeren: je zal merken dat je productiever bent en rustiger kunt blokken. Je bent nu en in januari 2018 welkom bij de jeugddienst en in de bib.

 


The pro’s:
– Het is gemakkelijk te organiseren. Neem je cursus om te studeren mee en ga naar de jeugddienst of de bib. (gratis wifi aanwezig!)
– Eenzaamheid bestaat niet, er zijn veel lotgenoten aanwezig.
– Een ruimte waar anderen studeren werkt aanstekelijk. Iets anders doen lukt moeilijk: er heerst sociale controle.
– Door de sociale controle is geluid gereduceerd tot hoesten, de geluiden van draaiende pagina’s en voetstappen. Af en toe zal er gefluisterd worden.
– Er heerst minimale afleiding, wat ervoor zorgt dat je in een korte tijd veel gedaan krijgt.

Meer info:
– Jeugddienst: Lotstraat 8 te Sint-Pieters-Leeuw – T 02 370 28 80 jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
– Hoofdbibliotheek: Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw – T 02 371 22 64 bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be

Nieuwjaarsconcert K Muziekvereniging Sint-Cecilia

SINT-PIETERS-LEEUW: – De K Muziekvereniging Sint-Cecilia, bestaande uit zo’n 50 enthousiaste muzikanten bracht donderdagavond voor een volle zaal haar Nieuwjaarsconcert.
2017-12-28-K_Muziekvereniging_Sint-Cecilia (11)
2017 zal voor Sint-Cecilia in de geschiedenisboeken verdwijnen met een gif zwarte bladzijde. Ze dienden afscheid te nemen van hun dirigent Gaston Coppye en vorige week van hun bugel-solo Willy Michiels, beiden op een paar maanden tijd geveld door ziekte.

Deze diashow vereist JavaScript.


Voorzitter Willy Speltens: “Ik ben enorm fier en superblij u allen onze nieuwe dirigent officieel voor te stellen. Hij is jong, getalenteerd, uitmuntend muzikant en een uitstekend dirigent. Onze dank voor zijn inzet en zijn enthousiaste aanpak; Bram Mergaert“.

Open Vld SPL zegt: NVa – CD&V meerderheid belast de toekomst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Open Vld fractie Sint-Pieters-Leeuw standpunten ivm. de gemeenteraad van december, hun standpunt over de visie van de NVa-CD&V meerderheid op de toekomst.

In september had de Open Vld fractie reeds een analyse gemaakt van 5 jaar NVa-CD&V bestuur. Hun conclusie was dat er na 5 jaar bestuur weinig gerealiseerd of veranderd was. Zie artikel: http://sintpietersleeuw.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=94430

Kathleen D’Herde, Fractievoorzitter Open Vld SPL:
Maar wat blijk nu, de laatste gemeenteraad van 2017, het allerlaatste moment waarop er nog grote projecten kunnen doorgejaagd worden, is het een feit.

De NVa – CD&V meerderheid belast de volgende legislatuur met een enorme schuldenlast, toch als de projecten allemaal worden gerealiseerd.
2012-05-24-renovatie-gemeentehuis_01Neem nu de renovatie van het gemeentehuis voor €7,5 miljoen. De Open Vld fractie is er ook van overtuigd dat er moet gerenoveerd worden, zeker op het vlak van verwarming. Maar het plan dat de meerderheid voor ogen heeft, is een compleet nieuw gemeentehuis. Dit vinden we absoluut niet nodig want er werden reeds renovatiewerken uitgevoerd de laatste 10 jaar. Zo is de raadzaal en trouwzaal volledig vernieuwd, maar ook de ramen en het dak werden vervangen. Gaan we dit dan nu allemaal teniet doen? Dit zou zonde zijn! De Open Vld fractie heeft zich dan ook onthouden omdat we wel voor renovatie zijn maar op een veel kleinere schaal. We kunnen ons zeker niet vinden in een luxe-project waarvan de lasten worden overgedragen op de volgende generatie.

2014-02-03-klj-containers_tuin-pastorij-vlezenbeek_01Voor de renovatie van de pastorij van Vlezenbeek voorziet men € 650.000. We hebben ons van bij het begin van dit dossier verzet tegen deze plannen. Eerst en vooral heeft de gemeente dit gebouw in erfpacht, maar de meerderheid doet er wel de kosten aan. Zijn deze maatregelen echt nodig? Zitten de verenigingen in Vlezenbeek hier nu echt op te wachten? Volgens de Open Vld fractie niet! Toen we tijdens de vorige legislatuur dit gebouw ter beschikking wilden stellen van de KLJ, de jeugd van Vlezenbeek, dan kon dit absoluut niet zijn. Uiteindelijk werden er containers geplaatst in de tuin. Maar nu gaat de meerderheid een totaal-renovatie doen die handen vol geld kost en waar wij het nut er niet van inzien. De Open Vld fractie heeft dit dossier dan ook niet goedgekeurd.

2017-02-23-heraanleg-voetbalvelden_sk_vlezenbeek_03Anderzijds hebben we het dossier van de voetbalinfrastructuur in Vlezenbeek. Hier werd een mooi voorstel gedaan door Ark-Architecten om een nieuwe voetbalaccomodatie te zetten voor SK Vlezenbeek. De kostprijs is niet niks, nl. € 741.000, ruim boven de raming van € 600.000. Maar wat heeft men dan beslist, om hier toch nog wat oude gebouwen, die nu al niet meer in goede staat zijn, te behouden en dienst te laten doen als materiaalberging. Dit vinden we dan een gemiste kans. Je maakt zo’n mooi project maar gaat dan op € 50.000 kijken en binnen een aantal jaar sta je dan terug voor kosten. Maar ja, dat is dan terug voor het nageslacht zeker? Nu denken we dat SK Vlezenbeek ook nog wat geduld zal moeten hebben want in het budget 2018 is er maar €600.000 voorzien . De Open Vld fractie hoopt dat er snel werk wordt gemaakt van deze plannen.

Laten we het dan even hebben over het onderwijs. Reeds jaren verwijt de schepen van onderwijs de vorige schepen ervan niks te hebben gedaan tegen het capaciteitsprobleem in onze gemeentelijke scholen. Nu reeds enkele jaren vragen wij de cijfers op maar tot op vandaag moeten we stellen dat deze waarschijnlijk niet voor handen zijn want we hebben deze nog niet gezien. Maar wat stellen we dan vast? Dat de NVa-CD&V- meerderheid geïnvesteerd heeft ter waarde van €750.000 in de aankoop van een grond in het project Kanaaltuinen voor de bouw van een nieuwe basisschool door Sint-Lutgardisschool.
Maar langs de andere kant is er een gemeentelijke school ‘Populierke’ die heel wat infrastructuur problemen heeft waar maar losjes wordt over gegaan. De problemen wordt met lapmiddeltjes opgelost maar op lange termijn voorziet men geen oplossing.
2017-06-29-Oude-gemeenteschool_Den-Top_02Men voorziet wel om de oude gebouwen van Den Top te verkopen voor een woonproject. Dit gebouw zou mits de juiste renovatie, waar de huidige meerderheid blijkbaar toch steeds wil mee uitpakken, een juiste aanzet zijn geweest om het capaciteitsprobleem, indien dit er al zou zijn, op te lossen. Dit samen met andere dringende noden, zoals kinderopvang, zouden heel snel kunnen worden opgelost. Maar de NVa-CD&V meerderheid wenst dit gebouw te verkopen. De Open Vld fractie stelt zich hier ernstige vragen bij, zeker omdat omliggende bouwaanvragen herhaaldelijk werden afgekeurd en ook omdat plots beslist wordt om de gemeentelijke loods die er aanhangt niet mee te verkopen. Wij vermoeden dat de potentiële koper die de meerderheid heeft hier inspraak in gehad heeft en het verkoopdossier op maat is geschreven. De Open Vld fractie heeft dan ook tegen gestemd voor de verkoop van Den Top aan de Topstraat.

Nu de balans van de meerjarenplanning is zwaar! De NVa-CD&V meerderheid voorziet voor € 28,5 miljoen investeringen waarvoor er € 22,5 miljoen leningen moeten worden aangegaan om alles te kunnen bekostigen. Bij een dergelijk beleid stellen we ons serieuze vragen.