Verkoop onder voorwaarden – voormalige gemeentelijke basisschool Den Top

SINT-PIETERS-LEEUW:- Op de gemeenteraad van donderdagavond 21 december 2017 werd beslist om de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top (Topstraat) te verkopen onder voorwaarden.
2017-06-29-Oude-gemeenteschool_Den-Top_03

Aangezien de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top voor het overgrote deel leeg staat en de gemeente geen andere invulling kan geven aan het gebouw, besliste de gemeenteraad om Den Top te verkopen onder voorwaarden.

Burgemeester, Luc Deconinck: “De bedoeling is dat de koper een woonproject realiseert binnen de bestaande volumes, en op die wijze de typische gebouwen een nieuw leven geeft. Het gebouw staat trouwens op de inventaris van het onroerend erfgoed.
De richtprijs bedraagt 825.000 euro. De timing van de verkoop zal worden afgestemd op de timing voor het RUP Centrum Leeuw, dat in opmaak is.”

Lucien Wauters, schepen voor gebouwen: “Een verkoop onder voorwaarden houdt in dat er niet enkel zal worden gekeken naar de prijs die wordt geboden maar dat er bij de toekenning aan een mogelijke koper ook rekening zal worden gehouden met de inhoud van het project. Zo zullen er punten worden gegeven voor architecturale waarde, voor de meerwaarde voor de omgeving en de buurtbewoners, voor een gevarieerd woonaanbod en voor duurzaamheid. Bij de herontwikkeling van de voormalige schoolgebouwen zullen sowieso de kenmerkende delen van de bestaande gebouwen, erkend als bouwkundig erfgoed, maximaal moeten worden behouden.”
2014-06-02-verzichten-vanop-kerktoren-04-kader


SP.A wil op de site betaalbare woningen en kinderopvang realiseren.

Er is in Sint-Pieters-Leeuw een grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van SP.A. “Het gemeentebestuur wil het oude schoolgebouw verkopen aan een private projectontwikkelaar. We weten echter allemaal dat de prijzen voor nieuwbouwwoningen op de private markt voor veel jonge gezinnen onbetaalbaar zijn. Bovendien realiseren promotoren vooral koopwoningen, terwijl uit de recente woonstudie blijkt dat onze gemeente vooral kampt met een tekort aan betaalbare huurwoningen”.
Daarom formuleert SP.A een alternatief voorstel. “Wij willen de site aan een voordelig tarief of via een erfpachtformule ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij om er een ‘Vlabinvest’-project te bouwen. Volgens dit systeem worden betaalbare woningen verkocht of verhuurd aan mensen met een gemiddeld inkomen en een band met de streek. Onder meer de voormalige Artic site in Lot werd op deze manier gerealiseerd”, vertelt Van Vooren.
2017-06-29-Oude-gemeentelijke-loods_en_gemeenteschool_Den-TopSint-Pieters-Leeuw kampt eveneens met een tekort aan kinderopvang. “Om de norm van één op drie opvangplaatsen per kind tussen 0 en 3 jaar te behalen, zijn er een 50-tal extra plaatsen nodig. Bovendien is er in de omgeving van De Rink nauwelijks kinderopvang ”, vertelt het SP.A-raadslid. “Daarom stellen wij voor om op ‘Den Top’ een kleinschalig kinderdagverblijf voor een 18-tal kinderen te realiseren. Dit moet in samenhang met toekomstige ontwikkelingen op de site van het gemeentemagazijn worden bekeken.”

Soep For Life bij Populiertje

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze namiddag verkocht het Populiertje na schooltijd ter gelegenheid van “De Warmste Week” soep voor het goede doel.
2017-12-21-sorpforLife-Populiertje (2)
Ze deden dit ten voordele van Tonuso, een vzw die een warme thuis geeft aan kinderen en gezinnen die leven in een kwetsbare situatie.

Deze diashow vereist JavaScript.


Tonuso – Samen jongeren toekomstkansen bieden
Ernstige problemen in de gezins- en leefsituatie van kinderen en jongeren kunnen hun toekomst bedreigen. Tonuso biedt kwaliteitsvolle hulp aan gezinnen waar het moeilijk loopt. Samen zoeken we met hen naar oplossingen die bij hen passen. We omringen hen met mensen die hen steunen en bouwen mee aan een solidaire samenleving zodat elk kind de plek krijgt waar hij recht op heeft. We werken in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.
Meer info: www.tonuso.be

agenda: KLJ Vlezenbeek Kerstfuif 2017

2017-12-25-affiche_kerstfuifSINT-PIETERS-LEEUW: – De kerstfeesten komen er weer aan, net als de “Kerstfuif” van KLJ Vlezenbeek. Dit jaar op 25 december 2017 vanaf 21.00 uur in Laekelinde en het Jeugdhuis.

KLJ Vlezenbeek: “Hier gaan we jullie zoals ieder jaar weer verwennen met leuke muziek en goede beats, voor ieder wat wils.
Zo zal het in zaal 1 een groot feestje worden en in zaal 2 gaan we onze geliefde Techno & Tech-House liefhebbers opnieuw verwennen met muziek van de hoogste plank.
Jullie zullen ook opnieuw kunnen genieten van diverse lekkere cocktails aan onze cocktailbar.
Voor de mensen met een hongertje zal er de gelegenheid zijn om wat pasta te nuttigen.
Het zal zoals ieder jaar weer een fantastisch feestje zijn dat je zeker niet mag missen!

MAINSTAGE
➤ DJ WINNER CONTEST – Partycapture
➤ Sachtag
➤ Avalonn
➤ Lloyds
TECHNO / TECH-HOUSE ROOM
➤ FrenTek
➤ Kids at the Turntable
➤ Kitch
➤ Lucas Caroso

nieuw:VIP ROOM
➤ boven de mainstage met drank & snacks. Prijs 25 euro
➤ 1 VIP-ticket = 1 fles cava & 1 pasta

Tickets: VVK: 5€ / ADK: 6€
Voorverkoop in De Markt (Vlezenbeek), Posi (Lennik), De Kelt (Halle) en Leiding KLJ Vlezenbeek
Locatie: Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

consultatiebureau Kind en Gezin Sint-Pieters-Leeuw verhuist

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag, donderdag 21 december 2017, is er een laatste consultatiemoment zonder afspraak van Kind & Gezin  in de Sint Stevensstraat 62 in Negenmanneke
Vanaf 4 januari 2018 vindt u hen in het nieuwe Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20 te Zuun.

2017-11-09-huis-van-het-kind_Sint-Pieters-Leeuw_kind-en-gezin-consultatiebureau
Even op een rijtje:
* PERMANENTIE Kind & Gezin (zonder afspraak voor vragen, wegen…)
– donderdag 21/12/2017: Sint Stevensstraat 62 tussen 9u en 12u
– tussen Kerst en Nieuw: gesloten
– vanaf donderdag 04/01/2018 Arthur Quintusstraat 20, tussen 9-12u

* CONSULTATIES: vanaf 05/01/2018 Arthur Quintusstraat 20

* RUILWINKEL, momenteel gesloten, terug open vanaf 08/01/2018 (ook A.Quintusstraat 20):
elke maandag van 14u tot 17u
elke donderdag van 9u tot 12u

* NIEUW! Speel- en ontmoetingsmoment voor ouders en grootouders
Vanaf 08/01/2018 in het nieuwe Huis van het Kind (ook A. Quintusstraat 20)
maandag tussen 14 en 17u en donderdag tussen 9u en 12u.

Openbaar Onderzoek RUP Sint-Pieters-Leeuw Centrum

2017-11-21-Infomarkt_RUP_Centrum_Sint-Pieters-Leeuw (8)SINT-PIETERS-LEEUW: –Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2017 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sint-Pieters-Leeuw Centrum’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sint-Pieters-Leeuw Centrum’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijk-juridische toestand, het plan planbaten/planschade en een grafisch plan, wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sint-Pieters-Leeuw Centrum’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf vrijdag 22 december 2017 tot en met 20 februari 2018.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 20 februari 2018.

Zie ook artikel + video 22/11/17 – Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw