wintermarkt in GBS Wegwijzer

RUISBROEK: – De aula van GBS Wegwijzer veranderde vorig weekend in een gezellige wintermarkt.


Door het slechte weer werd het programma aangepast. De activiteiten: elfenverhaal, megakerstbal zoeken, elfenmemory, gooi maar raak en elfenzoektocht gingen door op de speelplaats van de kleuters.
Het koor kon je bewonderden op het podium. Het winkeltje kreeg een centrale plaats in de aula.
De Kerstman verraste de kinderen met lekkers na het beëindigen van de activiteiten.

Deze diashow vereist JavaScript.

St-Stevensschool hield eigen Warmathon

NEGENMANNEKE: – De kinderen en leerkrachten van de St-Stevensschool Negenmanneke hebben deze voormiddag gelopen voor De Warmste Week met hun eigen “Warmathon”.


Ze steunen hiermee, KIKOV van het kinderkankerziekenhuis van Leuven.
Directeur, Guido Geldhof: “Wij wensen dat de kinderen ook een mooie kerst kunnen vieren en dat er meer en meer mogelijkheden zouden zijn om te genezen van die vreselijke ziekte.”
In totaal liepen de kinderen samen 600 km en dit bracht 819,45 euro op!
Na het lopen zorgden een aantal ouders voor een warme tas chocomelk als beloning voor de sportieve inspanning.

Deze diashow vereist JavaScript.


KiKOV-Leuven is de Kinderkanker Oudervereniging voor kinderen met kanker die in Gasthuisberg (UZLeuven) behandeld worden of werden. KiKOV-Leuven wil een netwerk van ervaringsdeskundige ouders vormen om andere gezinnen te ondersteunen en te helpen.

KiKOV-Leuven organiseert o.m. familie-activiteiten, een ADO3daagse voor tieners met kanker, een JUNIORdag, gezinnen krijgen de kans om gratis een ontspannende vakantie te beleven, op feestdagen worden de gezinnen van patiënten die in het ziekenhuis moeten blijven een beetje verwend, KiKOV-Leuven koopt info-boekjes aan, etc…
Voor meer info zie www.kikov-leuven.be

Halle-Vilvoorde: samenwerken aan een slimme regio

REGIO: – Vandaag is het startschot gegeven voor een samenwerking aan de slimme regio Halle-Vilvoorde.
Zo’n 30 lokale besturen, waaronder Sint-Pieters-Leeuw, bundelen de krachten om gezamenlijk de uitdagingen voor de streek te formuleren, om vervolgens een actieplan op te maken en uit te voeren. De samenwerking maakt technologische investeringen met een voldoende schaalgrootte mogelijk. En er kan makkelijker bijkomende expertise worden aangetrokken.

2017-12-20-toekomstforum_Halle-Vilvoorde_slimme-regio-
De burgemeesters, verenigd in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, menen dat het hoog tijd is om hun steden en gemeenten ‘future proof’ te organiseren.

Visievorming
Eerst wordt een voorbereidingstraject doorlopen onder begeleiding van IMEC/VUB. Zij zullen de lokale bestuurders helpen met wetenschappelijke analyse en inventarisatie van de aanwezige data en stakeholders. Zij zullen de uitdagingen en de opportuniteiten uitzuiveren o.a. door het aanbieden van specifieke wetenschappelijke modellen en tools. Op basis van de verzamelde input wordt een gezamenlijke visietekst en actieplan opgesteld.

Concrete toepassingen in het straatbeeld
Gelijktijdig met het uitzetten van deze strategische route zal Toekomstforum inspelen op enkele slimme toepassingen, de zogenaamde use-cases. Hierdoor wordt het concept van een slimme stad of gemeente concreet en tastbaar. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn: een gezamenlijke opvolgsysteem voor evenementen, nieuwe aanpak van ‘backoffice’ functies, een applicatie om fietsgebruik te stimuleren, moduleerbare openbare verlichting, … Deze zijn legio. Indien mogelijk worden er enkele quick-wins voor de regio opgestart, die zullen kunnen fungeren als test- en pilootprojecten. Ook reeds gestarte initiatieven kunnen hierbij een betekenis krijgen voor een grotere groep van gemeenten. Meerdere steden zoeken al actief naar intelligente oplossingen voor hun problemen. Maar de resultaten zijn (nog) niet helemaal zichtbaar.

We beginnen er aan
Door de ondertekening van de intentieverklaring ‘Samenwerken aan een slimme regio Halle-Vilvoorde’ geven de lokale besturen van de centrumregio van Vlaanderen het startschot voor een vernieuwde ontwikkeling van nieuwe inzichten en toepassingen, die het leven voor de gemeente, haar burgers en bedrijven zal verrijken.“Voor onze toekomst, voor onze centrumregio”.

nieuw LEWE nummer: Den Acec van Ruisbroek

2017-12-20-LEWE_Den-Acec-van-Ruisbroek RUISBROEK: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde brengt een nieuw Lewenummer uit: “Den Acec van Ruisbroek”.

Het brengt de geschiedenis van dit bedrijf dat decennialang symbool stond voor de industrie langs het kanaal en de spoorlijn, maar ook een bron van welvaart was in Ruisbroek en omstreken.

In deze studie van Kristien Van Hecke wordt niet alleen het verhaal van Acec gedaan, maar wordt eveneens mooi in beeld gebracht hoe de industrie groeide en uiteindelijk ook verdween. In zekere zin is de geschiedenis van Acec ook de geschiedenis van een sector die ontstond uit het talent van een enkeling, groeide met het kapitaal van banken, overleefde via overname door multinationals om zo ook te verdwijnen door een beslissing uit het buitenland. Het is eveneens de evolutie van het lot van de arbeider, van de verhoudingen op de werkvloer, in hiërarchie, maar ook tussen mannen en vrouwen. Voor sommigen onder u is het wellicht de terugkeer in een tijd die u zelf mee beleefde, ter plaatse, voor vele anderen is het een geschiedkundig document dat getuigt van een tijdsgeest met centraal het lot van de 20e-eeuwse fabrieksarbeider

Deze LEWE-publicatie is te verkrijgen in de Hoofdbibliotheek aan de Rink voor €5.
Of bij de secretaris van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde, dhr. Gilbert Pické 02 377 97 10 of via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be
Een jaarabonnement op Lewe kost € 8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329.

Vlaamse regering investeert 8,5 miljoen in Driefonteinenbrug in Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts voorziet in het Globaal Investeringsplan voor 2018 € 167 miljoen voor vlotter en veiliger verkeer in Vlaams-Brabant. Voor de eerste keer zijn alle investeringen van de verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken samengevoegd in één globaal investeringsplan. Zo kunnen investeringen beter gecoördineerd worden en blijft de hinder beperkt. “Er gaan volgend jaar in Vlaams-Brabant weer flink wat schuppen in de grond”, zegt Ben Weyts.
2016-09-20-streefbeeldstudie-kanaal_13
Het aanhoudende fileprobleem verlamt ook in Vlaams-Brabant mens, milieu en economie. Er bestaan geen wonderoplossingen om al de files weg te toveren. De enige manier om opnieuw perspectief te creëren is investeren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de investeringen voor alle vormen van vervoer opgetrokken naar recordhoogte. Dat zal zich ook laten voelen in Vlaams-Brabant.

Alle investeringen staan opgelijst in het Globaal Investeringsplan (GIP). Voor het eerst werden de investeringen van de diverse entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken samengevoegd in één geïntegreerd plan. Vroeger werkten het Agentschap Wegen en Verkeer, de waterwegbeheerders, De Lijn, het Departement MOW en andere entiteiten naast elkaar en stelden ze elk een eigen investeringsplan op. Het gebeurde dan weleens dat de wegbeheerder de weg openbrak en dat de waterwegbeheerder een jaar na de voltooiing van die wegenwerken begon aan een brug. Weyts: “Dankzij dit globale investeringsplan kunnen we de investeringen beter opvolgen en coördineren, om de hinder maximaal te beperken”.

Concreet is er voor de provincie Vlaams-Brabant € 167 miljoen voorzien in het GIP. Enkele Vlaams-Brabantse blikvangers uit het Globaal Investeringsplan zijn de herinrichting van de Assesteenweg in Ternat (€ 2,7 miljoen), de tunnel onder de E314 in Leuven (€ 2,8 miljoen) en de nieuwe spitsstrook op de E314 (€ 28 miljoen). Er werd onder meer ook geld voorzien voor de aanleg van een brug over het kanaal Brussel-Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw (€ 8,5 miljoen), doorstromingsmaatregelen op de Ringlijn (€ 1,9 miljoen) en de investeringen in de stationsomgeving in Diest (€ 1,1 miljoen).

Driefonteinenbrug
Vorig jaar (22/05/2016) voorzag de Vlaamse regering reeds middelen, zo een 7 miljoen euro, uit het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) van de Vlaamse Regering voor de Driefonteinenbrug. Dit bedrag is nu opgetrokken tot 8,5 miljoen euro.

De nieuwe Driefonteinenbrug, met aansluiting op de Ring rond Brussel, zal het vrachtverkeer van de bedrijven rond het kanaal van de steenweg halen en wegleiden via de Humaniteitslaan. Het lokale verkeer wordt zo vlotter en veiliger.

Meer info: www.kanaalnaarcharleroi.be.

agenda: Soep for Life

2017-09-18-Populiertje_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdag 21 december 2017 verkoopt het Populiertje na schooltijd van 15.00 – 17.00 uur ter gelegenheid van “De Warmste Week” soep voor het goede doel. Iedereen welkom!

1 tas soep = € 2 ten voordele van Tonuso, een vzw die een warme thuis geeft aan kinderen en gezinnen die leven in een kwetsbare situatie.