Toestand onbevaarbare waterlopen op 13/12/17

2017-12-13-voorspellerVLAANDEREN: – Verhoogde waterstanden op de onbevaarbare waterlopen met lokaal niet-kritieke overstromingen.

Actuele toestand
Op sommige plaatsen treden niet-kritieke overstromingen op ten gevolge van de neerslag van de voorbije dagen. De combinatie van de neerslag en de sneeuw van de voorbij dagen zorgt op veel plaatsen voor sterk verhoogde waterpeilen.

Korte termijnvoorspelling (2 dagen)
De voorspelde regen voor de komende 24 uur zal samen met de resten sneeuw die hier en daar nog liggen zorgen voor verdere peilstijgingen. Voorlopig worden enkel niet-kritieke overstromingen langsheen de kleine waterlopen voorspeld. De modellen pikken echter de extra sneeuw niet op, waardoor de voorspellingen op de meeste plaatsen sterk onderschat zijn. Waar nu reeds alle buffers zijn opgebruikt, is ten zeerste waakzaamheid geboden. Er worden voorlopig geen kritieke overstromingen vanuit de onbevaarbare waterlopen verwacht.

Lange termijnvoorspelling (10 dagen)
Er worden geen kritieke overstromingen vanuit de onbevaarbare waterlopen verwacht.

bron: Waterinfo.be Dit is een project van de vijf Vlaamse waterbeheerders. Ze toont alle informatie over de oppervlaktewaterkwantiteit van bevaarbare én onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen

2017-12-14-water-in-wei.jpg

UPDATE: Toestand onbevaarbare waterlopen op 14/12 8u00
Ter hoogte van verschillende meetposten is het waakpeil overschreden met uitgebreide niet kritieke overstromingen van akkers en weilanden als gevolg. Dit is vooral het geval in het westen en centrum van Vlaanderen. Op enkele meetlocaties werd ook het alarmpeil overschreden. Hier was ook kritieke wateroverlast vanuit de waterlopen mogelijk. Momenteel hebben de peilen op deze meetposten hun daling ingezet.

agenda: Infoavond opstart jeugdhuis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw zoekt gemotiveerde M/V/X voor de heropstart van jeugdhuis TWIDRIO (voorheen JH lewis).
2017-12-13-jeugdraad_SPL
Wie? Gemotiveerde jeugdige personen voor de heropstart van het jeugdhuis.
Wat? Personen die zich willen inzetten voor het aansturen van het jeugdhuis.
Waar? Bovenverdieping van het Jeugdhuis, Lotstraat 6 (oude jeugddienst).
Wanneer? Vrijdag 15 december 2017 om 21u30
Meer Info? Kom naar het info moment
PS: er zal drank aanwezig zijn

Nieuwe dienstregeling bij De Lijn in Vlaams-Brabant vanaf 8 januari 2018

2017-03-14-De-Lijn-810_Ruisbroek_busVLAAMS-BRABANT: – Op maandag 8 januari 2018 voert De Lijn een nieuwe dienstregeling in op maar liefst 113 buslijnen in Vlaams-Brabant. Op heel wat lijnen veranderen de doortocht- of rijtijden, op enkele lijnen verandert ook de reisweg of krijgen haltes een nieuwe naam of locatie. De Lijn raadt busreizigers in de provincie aan om de online routeplanner of de dienstregeling aan de halte te raadplegen.

Op maandag 8 januari start de nieuwe dienstregeling voor de bussen van De Lijn in Vlaams-Brabant. Er zijn wijzigingen in de hele provincie. Heel wat lijnen krijgen nieuwe doortochttijden, enkele lijnen hebben licht aangepaste reiswegen. Een aantal haltes draagt vanaf januari een nieuwe naam, sommige andere haltes worden verplaatst.
Bij de schoolbussen zijn er in de hele provincie aanpassingen om de scholen nog beter te bedienen.

Enkele wijzigingen in Sint-Pieters-Leeuw:
Lijn 144 Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Leerbeek
Op maandagavond na het 8ste lesuur in het Sint-Godelieve Instituut zal lijn 144 er vertrekken om 16.46 uur (ipv 17.05 uur uit Leerbeek).
Het vertrek van 17.05 uur uit Brussel Zuid wordt tijdens de vakantieperiodes met 5 minuten vervroegd. Zie dienstregeling.

Lijn 170 Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
De dienstregeling wijzigt licht.

Lijn 171 Brussel – Brukom – Halle
De dienstregeling wijzigt licht.

Lijn 573 Schoolbus Zellik – Dilbeek – Halle
Het vertrek van 15.50 uur uit Halle naar Schepdaal wordt met 10 minuten vervroegd. zie dienstregeling.

Lijn 810 Dilbeek – Ruisbroek – Halle
De reisweg tussen Itterbeek en Dilbeek die bij wijze van test reeds enige tijd aangepast was via de Itterbeeksebaan en Ninoofsesteenweg, wordt definitief.
In de industriezone van Anderlecht wordt de reisweg richting Halle aangepast, de bus zal gebruik maken van de nieuwe doorsteek vanaf de afrit van de Ring naar de Humaniteitslaan. De haltes Bollinckx en Mozart worden niet meer bediend.
De officiële reisweg in het centrum van Dilbeek wordt al aangepast aan de nieuwe situatie na de heraanleg van het centrum (werken zijn voorzien te starten) – dit is misschien nog niet van belang voor de reizigers omdat dit op het terrein nog geen invloed heeft. Bekijk hier de nieuwe dienstregeling.

Reizigers vinden alle informatie over deze wijzigingen op www.delijn.be/aanpassingen. De nieuwe dienstregeling komt ook uit te hangen aan de haltes. Wanneer reizigers zelf hun reis willen uitstippelen volgens de nieuwe dienstregeling, kunnen ze dat nu al met de routeplanner op http://www.delijn.be. Op www.delijn.be/omleidingen kunnen ze zich inschrijven om op de hoogte te blijven van eventuele omleidingen en wijzigingen op hun lijn. De nieuwe dienstregeling gaat in op maandag 8 januari.

wielklem tegen wanbetalers retributies

2017-12-13-wielklemSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zet wielklemmen in tegen hardleerse wanbetalers. Wie meer dan 5 onbetaalde retributies heeft, riskeert voortaan te worden bestraft met een wielklem.

Een grote meerderheid van de personen die een retributie ontvangt, betaalt deze binnen de gevraagde termijn. Een kleine groep is echter hardleers en weigert, na vele aanmaningen en waarschuwingen, de retributies te betalen.

Met de wielklem wordt het voertuig geïmmobiliseerd en wordt er een duidelijk signaal gegeven aan de wanbetalers.

Wie zijn auto terugvindt met een wielklem zal eerst alle openstaande retributies en de plaatsingskosten van de wielklem moeten betalen alvorens de wielklem wordt verwijderd.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “Bij de invoering van het parkeerplan Ruisbroek hebben we in het bijhorende reglement inderdaad voorzien dat bij vijf onbetaalde en vervallen retributies de wielklem zou aangebracht worden. Dit is een kwestie van billijkheid naar de overgrote meerderheid van de mensen die de regels wel respecteren. Na alle infoavonden, sensibiliseringsacties, een vrijstelling voor de eerste vaststelling, de nodige herinneringen en aanmaningen, … is dit het ultieme middel om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld. Het is jammer dat zo’n drastische maatregelen moeten worden doorgevoerd, maar het is wel noodzakelijk.”

De eerste wielklem werd begin vorige week geplaatst. Dit kostte de overtreder 373 euro.