150.000 euro voor meer groen in Zuidelijke Zennevallei

2017-09-20_strategisch-project-Zennevallei_logoZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant investeert 150.000 euro in projecten voor de opwaardering van de woonomgeving en levenskwaliteit in Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. De investeringssubsidies zijn toegewezen aan het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vzw. Deze projecten kaderen binnen de visie voor opwaardering van de Zuidelijke Zennevallei.

Het strategisch project voor de Zuidelijke Zennevallei is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle.

We dragen, als projectpartner, bij tot de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten binnen het kader van het ruimere strategisch project’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘De geselecteerde projecten zetten in op meer groen om zo de levenskwaliteit van de woonomgevingen te verbeteren. De creatie van speelnatuur voor kinderen of aangename wandelpaden en zitbanken voor de ouderen maken dat iedereen van het groen kan genieten. De opwaardering van de groenzones in de Zennevallei is ook noodzakelijk als waterbuffering en om de biodiversiteit te ondersteunen’.

In een eerste fase krijgen de volgende uitvoeringsprojecten provinciale steun:
•50.000 euro voor de herinrichting van het Albertpark in Halle. Het uitgeleefde park moet een nieuw leven krijgen door te focussen op beleving aan het water met een Zenneterras, nieuw parkmeubilair en groenelementen.
•25.000 euro voor de inrichting van het wijkpark Hoge Paal in Sint-Pieters-Leeuw als groen- en waterbufferpark met aandacht voor speelgroen en biodiversiteit.


75.000 euro wordt besteed aan projecten, die momenteel in ontwerpfase zitten, voor de Sterstraat in Drogenbos, de inrichting van de buffer- en parkzone Buitenplas, inrichting van een buurtpark aan woonzorgcentrum Zilverlinde in Sint-Pieters-Leeuw en de oeverzone van de Zenne in het centrum van Lot.

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2017-2020. De coördinatie van het strategisch project Zennevallei is in handen van de Provincie Vlaams-Brabant, met ondersteuning van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.

Zie ook artikel 20/09/17 – Voorstelling strategisch project Zennevallei

hevige brand in Vorst bij wafelbakkerij Milcamps

2017-11-23-brandVORST: – In de wafelbakkerij Milcamps in Vorst woedt sinds 13 uur een erg zware brand.
De dikke rook waait richting Brussel. Inwoners van Vorst, Sint-Gillis en Drogenbos worden aangeraden ramen en deuren te sluiten. Het treinverkeer werd stilgelegd.

UPDATE: Het provinciaal rampenplan Brussel werd afgekondigd. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de materiële schade is enorm.

De Politiezone Zennevallei raadt aan om in de omgeving Ruisbroek en Negenmanneke ramen en deuren toe te houden en de ventilatie uit te zetten.

UPDATE 15u15:- www.vorst.irisnet.be: “Er werd een dikke rookpluim vastgesteld die giftig zou kunnen zijn, voornamelijk te wijten aan de roofing van het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
De inperkingsmaatregelen zijn opgeheven behalve in de onmiddellijke perimeter rond de fabriek. Sommige verkeersassen blijven geblokkeerd.
Er zijn geen dodelijke slachtoffers. De brand is nu onder controle.
Het gemeentelijk noodplan werd opgeheven.
Er werd door de gemeente Vorst een informatielijn geopend op 02 370 26 32 of 02 370 22 62.
Gelieve het werk van de hulpdiensten niet te hinderen door de perimeter te vermijden.”

– Intussen is het treinverkeer hernomen, maar volgens Infrabel zal de avondspits op het spoor wel hinder ondervinden. Ook de Eurostar rijdt opnieuw, maar met vertraging.

agenda: Sint-Ceciliafeest – Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht

2017-05-21-feestophetplein_17VLEZENBEEK: – Vier samen met de Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht het Sint-Ceciliafeest op zondag 26 november 2017 om 10.00 uur. Met de medewerking van zangensemble Akkoord.

De laatste zondag voor de Avent, Christus Koning, valt dit jaar op 26 november. Zoals voorgaande jaren viert de Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht haar Sint-ceciliafeest. Maar deze keer willen ze er iets bijzonders van maken.
Dit jaar bestaat de fanfare namelijk 145 jaar en dat willen ze in gemeenschap vieren.


De gebedsviering wordt samengesteld door de fanfare. Samen met zangensemble Akkoord verzorgt de fanfare ook de muzikale inkleding.
U bent welkom op zondag 26 november voor de gebedsviering van 10.00 uur in de parochiekerk te vlezenbeek.
Na de viering nodigt de fanfare alle aanwezigen uit op een drankje en hapje.