SP.A: Betere arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen Woonzorgcentrum Zilverlinde

2016-03-20-zilverlinde_MeanderSINT-PIETERS-LEEUW: – Op aandringen van OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) krijgen verpleegkundigen in het OCMW Woonzorgcentrum Zilverlinde voortaan onmiddellijk een contract van onbepaalde duur in plaats van een tijdelijk contract.

Het Woonzorgcentrum Zilverlinde kampt met een chronisch tekort aan verpleegkundigen. In de personeelsformatie zijn twaalf voltijdse verpleegkundigen voorzien. Een kwart van deze functies zijn momenteel vacant. “Eén van de oorzaken voor dit personeelstekort is het feit dat verpleegkundigen tot voor kort eerst een contract van bepaalde duur aangeboden kregen. Als zij elders meteen een contract van onbepaalde duur konden krijgen, vertrokken ze vaak naar een andere voorziening”, legt David Van Vooren uit. “Dat is heel begrijpelijk. Probeer bijvoorbeeld maar eens een woonlening af te sluiten met een tijdelijk contract.”

Begin dit jaar stelde ik reeds voor om meteen contracten van onbepaalde duur af te sluiten. Maar toen weigerden de meerderheidspartijen N-VA en CD&V op dit voorstel in te gaan. Vorige maand bracht ik dit punt opnieuw ter sprake op de OCMW-Raad. Gelukkig zijn de geesten intussen wat gerijpt, en ging het OCMW-Bestuur wél in op mijn voorstel”.

Betere dienstverlening voor bewoners
De nieuwe regeling is goed nieuws voor de verpleegkundigen én de bewoners van het woonzorgcentrum. “De grotere werkzekerheid zal hopelijk leiden tot minder personeelsverloop en het wegwerken van het tekort aan verpleegkundigen. Dit betekent ook een betere dienstverlening aan de bewoners -waar het uiteindelijk allemaal om te doen is”, vertelt Van Vooren.

Nog niet voor zorgkundigen en ander personeel
Voorlopig krijgen enkel de verpleegkundigen meteen een vast contract. “Jammer genoeg wil het OCMW-Bestuur niet ingaan op mijn voorstel om de nieuwe regeling ook voor zorgkundigen en andere personeelsleden toe te passen. Iedereen heeft baat bij meer werkzekerheid. Ik snap dan ook niet waarom het OCMW-Bestuur halsstarrig blijft vasthouden aan tijdelijke contracten voor bepaalde beroepsgroepen. Bovendien creëer je op die manier een ongelijke behandeling tussen verschillende personeelsleden. Ik zal er de komende maanden voor blijven ijveren om deze discriminatie ongedaan te maken”, besluit Van Vooren.

voetbaluitslagen 29 oktober 2017

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Heren – P2B – VFV(Brabant) – 2017-2018
KFC Rhodienne De Hoek – SK.Leeuw A 0-0
Heren – P3D – VFV(Brabant) – 2017-2018
KV.Zuun A – Eendr Hekelgem 0-2
Heren – P4F – VFV(Brabant)– 2017-2018
SK.Leeuw B – FC.Negenmanneke 0-1
FC Galmaarden B – SK.Vlezenbeek  1-4
K.Brucom Sp – FC Herne B 0-0
KV.Zuun B – KFC Wambeek B 2-2
Vrouwen – 1e Prov. (DA1)(Brabant Voetbal Vlaanderen) – 2017-2018
SK.Leeuw A (Leeuwinnen) /
Vrouwen – 2e Prov. A (DA2A)(Brabant Voetbal Vlaanderen) – 2017-2018
FC Dames Ternat – SK.Leeuw B (Leeuwinnen) 2-2

inschrijven: recreatief badmintontornooi

2017-11-19-flyer-badmintontornooiRUISBROEK: – In het kader van haar twintigste verjaardag organiseert de Leeuwse Badmintonclub een recreantentornooi. Op zondag 19 november 2017 zijn alle niet-competitiespelers welkom om het tegen andere badmintonliefhebbers op te nemen in de disciplines dubbel heren, dubbel dames en dubbel gemengd.

We spelen in poules en houden rekening met het niveau van iedere speler.
Deelnemen kost 6 euro per persoon voor 1 discipline of 10 euro per persoon voor 2 disciplines. Je kan inschrijven tot 10 november 2017 via www.leeuwsebc.be
Locatie: Sporthal A.J. Braillard – Wandelingstraat 54 te 1601 Ruisbroek
Info: Panneels Christof – tornooi@leeuwsebc.be – 0477 52 74 13

Riolerings- en wegeniswerken Collector Zuunbeek Fase II starten 30 oktober 2017

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag 30 oktober 2017 gaan de riolerings- en wegeniswerken van de collectorwerken Zuunbeek fase 2 (Aquafin-project) aan de Hoogstraat van start. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen Brabantsebaan – Hoogstraat.
Uitvoeringstermijn werken: 200 werkdagen, voorziene einddatum: eind september 2018 (onder voorbehoud van de weersomstandigheden).

2017-10-27-aankondiging-2_wegenwerken-Hoogstraat_01
Het gemeentebestuur organiseerde voor de omwonende een infoavond in het gemeentehuis en gaf er meer uitleg over de verschillende fases van de werken.

Schepen van Openbare Werken Bart Keymolen: “Door de werken aan de Zuunbeek hebben we de rivier zijn natuurlijke meanders teruggegeven en overstromingsgebieden gemaakt met de bedoeling de kans op wateroverlast te verminderen. Nu deze grote werken zijn gebeurd, is het niet te verantwoorden dat we nog langer vuil water in de Zuunbeek lozen. Dus moet er een gescheiden afwateringssysteem komen die het vuile afvalwater van de huizen afvoert naar het waterzuiveringssysteem in de Eugéne Ghysstraat, terwijl het propere regenwater wel in de Zuunbeek terecht kan.”

De werken starten maandag 30 oktober 2017 op twee plaatsen in de Hoogstraat: aan het kruispunt met de Brabantsebaan in Oudenaken en in het gedeelte van de Hoogstraat tussen de Victor Nonnemansstraat en de Gaspeldoornlaan.
Omdat er een voorbereidende put moet gemaakt worden, gaat ook het kruispunt van de Nonnemansstraat en de Hoogstraat uitzonderlijk dicht op 9 en 10 november. De werken op beide zones in de Hoogstraat duren tot eind december.

2017-10-27-aankondiging-2_wegenwerken-Hoogstraat_04Omleiding bussen de Lijn 144 : Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel.
Van maandag 30 oktober 2017 tot einde werken.
Niet-bediende haltes: Sint-Laureins-Berchem: Brabants trekpaard, Hazeveld – Oudenaken: Baasbergstraat – Sint-Pieters-Leeuw: De Blauw, Beenhouwerij, Aan de witten ezel, Bierdepot, J.Calloenstraat, Moriau (Volsem)
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: De Klink – Sint-Laureins-Berchem: Weg naar Halle
2017-10-23-planning-rioleringswerken-Hoogstraat
WERFZONE 1
Brabantsebaan – Hoogstraat – V. Nonnemanstraat – Brusselbaan
Tijdens de werken in werfzone 1 zal de Hoogstraat onderbroken zijn voor doorgaand verkeer.

Fasering der werken:

• FASE 1A: Hoogstraat tussen V. Nonnemanstraat en Gaspeldoornlaan
–> periode: november + december 2017
– opbraak bestaande wegenis : 1ste week november ‘17
– rioleringswerken ( DWA + RWA + huisaansluitingen ) : november ‘17
– aanleg nieuwe wegenis : december ’17

• FASE 1B: Brabantsebaan + Hoogstraat tot hsnr. 233
–> periode : november + december 2017
– opbraak bestaande wegenis: 1 ste week november ‘17
– rioleringswerken (DWA + persleiding + huisaansluitingen): november ‘17
– aanleg nieuwe wegenis: december ‘17

• FASE 2: Hoogstraat vanaf kruispunt Gaspeldoornlaan (incl.) tem kruispunt J. Calloenstraat thv hsnr. 87
–> periode: januari 2018 – maart 2018
– opbraak bestaande wegenis: 2 de week januari ‘18 (na kerstverlof)
– rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen): januari ‘18 tot half februari ‘18
– aanleg nieuwe wegenis: half februari ‘18 tot half maart ’18

• FASE 3: Hoogstraat tussen PS (in ‘t bos naast hsnr. 125) en hsnr. 91 (thv J. Calloenstraat)
–> periode: maart 2018 – mei 2018
– opbraak bestaande wegenis: half maart ‘18
– rioleringswerken (DWA + RWA + persleiding + huisaansluitingen): half maart ‘18 tot 2de helft april ‘18
– aanleg nieuwe wegenis: 2 de helft april ‘18 tot half mei ‘18

• FASE 4: Hoogstraat tussen PS (in ‘t bos naast hsnr. 125) en hsnr. 233
–> periode : mei 2018 –juli 2018
– opbraak bestaande wegenis : half mei ‘18
– rioleringswerken ( DWA + RWA + huisaansluitingen ) : half mei ‘18 tot half juni ‘18
– aanleg nieuwe wegenis : half juni ‘18 tot begin juli ’18 ( bouwverlof )

• FASE 5: Brusselbaan tussen hsnr. 487A (naast beek) en hsnr. 483
–> periode: vermoedelijk januari ‘18 tem maart ‘18

• FASE 6: V. Nonnemanstraat tussen “De Watermolen” en de Hoogstraat
–> periode : vermoedelijk april ‘18 tem mei ‘18


WERFZONE 2
C. Leunensstraat – Kerkhofstraat – Vogelstraat – A. Callebautstraat

• FASE 1: in akkers & weiden tussen C. Leunensstraat en Kerkhofstraat
–> periode : vermoedelijk maart 2018 tem juni 2018
– voorbereidende werken (werfweg, bemaling, …): maart ‘18
– aanleg riolering: april ‘18 + mei ‘18
– herstellen akkers/weiden: juni ‘18

• FASE 2: Kerkhofstraat + A. Callebautstraat
–> periode: vermoedelijk juni 2018 tem september 2018
– opbraak bestaande wegenis: juni ‘18
– rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen): juni ’18 tem augustus ‘18
– aanleg nieuwe wegenis: september ‘18