Halloween lichtstoet in Ruisbroek

RUISBROEK: – Vanavond organiseerden Groep Intro, 1601 Buurthuis en OCMW Sint-Pieters-Leeuw de jaarlijkse “Halloween lichtstoet” in Ruisbroek.


Er werd voor deze 5de editie dit jaar wat vroeger gestart dan de vorige jaren waardoor het nog niet helemaal donker was. Er waren weer heel wat heksen en spoken op de afspraak.
De tocht ging door de natuur aangegeven door verlichte pompoenen, halloween zakjes,… Onderweg waren er voeldozen voor de durvers, zat er een wolf tussen de struiken en kwamen de wandelaars ook twee spoken tegen in een bootje midden op de Ruisbroekse vijvers. De kinderen waren vooral onder de indruk van de luide knallen waar deze spoken voor zorgden.
Na de tocht kon men in het Paviljoentje nog wat napraten bij een tas pompoensoep of een drankje.

Deze diashow vereist JavaScript.

Vlaamse gemeenten beslissen zelf over Mobiliteit

2017-10-19_Bus_170_De-LijnVLAANDEREN / DE RAND: – Het mobiliteitsbeleid in de Vlaamse steden en gemeenten zal dankzij het nieuwe concept ‘Basisbereikbaarheid’ vanaf volgend jaar op een totaal andere manier georganiseerd worden. Na positieve reacties in 4 proefgebieden, wordt Vlaanderen nu verdeeld in 15 vervoersregio’s, waar alle mobiliteitsspelers zich over het mobiliteitsbeleid zullen buigen. Zo zullen de lokale besturen voor het eerst kunnen meebeslissen over het aanbod van De Lijn op hun grondgebied. “We zetten de reiziger centraal”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Gedaan met blinde aanbodpolitiek: we organiseren van onderuit, op basis van de vraag van lokale mensen”.

De introductie van ‘Basisbereikbaarheid’ betekent een grote ommekeer in de organisatie van het (openbaar) vervoer in Vlaanderen. Vandaag krijgen de burgemeesters en schepenen veel opmerkingen over bijvoorbeeld bussen en trams, maar eigenlijk hebben de lokale besturen weinig tot niets te zeggen over mobiliteit of over De Lijn. Dat is een gemiste kans, want de steden en gemeenten hebben vaak veel kennis en kunde over de lokale vervoersvragen en -mogelijkheden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil die lokale expertise benutten en het mobiliteitsbeleid meer van onderuit opbouwen, zodat steden en gemeenten zelf ook verantwoordelijkheid opnemen en de mobiliteit op hun grondgebied mee gaan sturen.
2017-10-27-vervoerregio's.png
15 vervoerregio’s
De Vlaamse Regering stelt nu voor om 15 vervoersregio’s op te richten waar vertegenwoordigers van een groep gemeenten maandelijks aan tafel zullen schuiven met alle andere partners die een rol spelen in het mobiliteitsbeleid (zoals het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, de NMBS, Infrabel, de MAV’s (Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer), …).

De voorgestelde vervoersregio’s zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Hageland, Kempen, Kortrijk, Limburg, Mechelen, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Vlaamse Rand, Waasland en Westhoek. De vijf provinciegouverneurs trekken nu met het voorstel van de Vlaamse Regering naar de steden en gemeenten om draagvlak te zoeken voor dit model en de geplande indeling.

De voorgestelde verdeling is weldoordacht en gebaseerd op de realiteit op het terrein”, zegt Weyts. “Maar we gaan dit niet door de strot van de steden en gemeenten rammen. Deze indeling is niet in marmer gebeiteld: wijzigingen blijven mogelijk”.

Mobiliteitsplan
In elke vervoersregio zal de vervoersregioraad een mobiliteitsplan voor de regio opstellen. De files in de ene gemeente worden immers soms al in een naburige gemeente veroorzaakt. In het mobiliteitsplan kunnen infrastructurele maatregelen afgestemd worden, maar kunnen er ook deelsystemen opgezet worden of zelfs aangepaste abonnementsformules uitgewerkt worden. De vervoersregio’s zullen ook het aanbod van het openbaar vervoer in hun regio mee uittekenen.

Dankzij de introductie van Basisbereikbaarheid zal het openbaar vervoer in de toekomst gelaagd georganiseerd worden.

Een eerste laag bestaat uit het kernnet: de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen, die de grootste attractiepolen met elkaar linken. Het kernnet zal ook in de toekomst uitgetekend worden door De Lijn.

De tweede laag bestaat uit het aanvullende net, dat aantakt op het kernnet en bijvoorbeeld verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen. De vervoersregioraden krijgen inspraak om dit aanvullende net mee uit te tekenen.

De derde laag bestaat uit het vervoer op maat: lokale of private initiatieven die inspelen op een heel particuliere nood (zoals belbussen, de pendeldienst van een bedrijf of het busje van een rusthuis). De vervoersregio’s krijgen de regie in handen om dit vervoer op maat zelf te organiseren.

2017-10-14-heraanleg-bushalte-02Reactie schepen van Mobiliteit Jan Desmeth:
“Wij juichen deze keuze van de Vlaamse Regering toe. De lokale expertise gebruiken en samen beslissen waar de prioriteiten liggen, is gewoon beter dan alles vanuit Leuven beslissen, zelfs als we dan misschien ook samen moeten beslissen wat we eventueel minder doen. Dat hoort er dan ook bij.
We merken bijvoorbeeld hetzelfde sinds we veel nauwer samenwerken met Waterwegen en Zeekanaal. Dit werpt haar vruchten af. Dit kan ook met de De Lijn nog sterker dan het vandaag al het geval is.”

agenda: spelletjesnamiddag 3 november 2017

SINT-PIETERS-LEEUW: – Elke eerste vrijdag van de schoolvakanties wordt de hoofdbibliotheek van 14 tot 16 uur omgetoverd in een waar spelparadijs. Speel een partijtje zeeslag of doe mee aan een egelrace samen met je vrienden. Voor iedereen valt er wel wat te beleven.


Iedereen welkom tijdens de Herfstvakantie op vrijdag 3 novemnber van 14 tot 16 uur in de hoofdbibliotheek aan de Rink. Gratis deelname!

agenda: De grote kids show

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gezinsbond van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op donderdag 2 november 2017 (herfstvakantie) om 14u30 “De grote kids show”.

Zang, dans, spektakel georganiseerd door de Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw
Om 14.30 u parochiecentrum Rink, Balléstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw
Inkom 3 €- kinderen tot 10 jaar
Iedereen welkom!

agenda: 24 u fietsmarathon kerels chiro Zuun

Chiro-Zuun_logoZUUN: – De kerels van Chiro Zuun gaan op 4 november 2017 (vanaf 12.00 uur) 24 uur aan een stuk fietsen op een hometrainer om hun kas te spijzen.

Brecht Vanhassel: “Het doel is dat wij met onze groep een hometrainer 24 uur laten draaien zonder te stoppen. Daarvoor hebben wij jullie nodig, iedereen is welkom om ons te steunen en tegelijk te genieten van een heerlijk drankje.
Wij willen alle mensen bedanken die ons al gesponsord hebben en hopen dat er nog veel bijkomen.
Wij zijn dan ook dolgelukkig met elke cent die wij kunnen ontvangen. Er zal dus een spaarpot aanwezig zijn op het evenement voor de geïnteresseerden. Dit geld gaat allemaal naar materiaal om er een onvergetelijk jaar en bivak van te maken met de kerels.”

Toetreding tot Riobra voor rioolbeheer Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw beslist om Riobra als toekomstige rioolbeheerder voor de gemeente aan te stellen.

Door de stopzetting van IWVB eind 2017 dienen de gemeenten-aandeelhouders van IWVB een nieuwe watermaatschappij aan te stellen voor de distributie van het drinkwater vanaf 1 januari 2018. Reeds eerder werd meegedeeld dat Sint-Pieters-Leeuw ‘De Watergroep’ koos voor de distributie van het drinkwater.

Naast de waterdistributie was ook het rioolbeheer een taak die Vivaqua op zich nam, op contractuele basis. Bij de uittreding uit Vivaqua is overeengekomen om ook dit stop te zetten. Bijgevolg dient de gemeente ook een nieuwe operator voor het rioolbeheer aan te stellen.

Burgemeester, Luc Deconinck: “Net zoals voor de waterdistributie kwam er met verschillende andere gemeenten uit de Vlaamse rand een marktbevraging, ondersteund door BDO. Uit deze vergelijking kwam Riobra als beste kandidaat naar voren, voornamelijk omdat zij de volledige uitstaande leningen van de gemeente bij Vivaqua voor de rioolinvesteringen uit het verleden (ca. 5 miljoen euro) overnemen.

Daarenboven vindt de gemeente het toekomstgericht nuttig om verschillende nutsleidingen onder te brengen bij één operator op het terrein. Kiezen voor Riobra, die werkt met Infrax (Fluvius) voor het uitvoeren van de activiteiten op terrein, is dan ook een logische stap. De gemeenteraad van 26 oktober heeft daarom beslist Riobra als toekomstige rioolbeheerder aan te stellen.”

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zullen hier weinig of niets van merken. Riobra neemt de huidige projecten en het personeel over.

Voorstelling van Riobra en Infrax
Riobra is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking. De maatschappelijke zetel van Riobra is gevestigd te Oude Baan 148, 3210 Lubbeek.
Riobra werd opgericht op 25 november 2005 voor een duurtijd van 18 jaar. De huidige duur van de opdrachthoudende vereniging loopt dus tot 24 november 2023. De vennoten van Riobra zijn 25 gemeenten in Vlaams Brabant die het beheer van hun rioleringsstelsel aan Riobra hebben toevertrouwd.
De operationele activiteiten van Riobra worden sinds medio 2011 uitgevoerd door de werkmaatschappij Infrax.

Infrax staat in voor de aanleg en het onderhoud van de ondergrondse leidingen voor elektriciteit, gas, kabel en riolering van desbetreffende gemeenten.
In 83 gemeenten is Infrax verantwoordelijk voor het beheer van een rioleringsnet met een lengte van 10.950km. Infrax is daarmee de grootste gemeentelijke rioolbeheerder in Vlaanderen.