ValuesTV, een nieuwe waarde in medialand

SINT-PIETERS-LEEUW: – ValuesTV is het nieuwe, onafhankelijke, pluralistische mediaplatform dat verhalen zal brengen rond maatschappelijke pijlers zoals cultuur, erfgoed, geschiedenis, toerisme, zingeving, spiritualiteit, ecologie, welzijn, zorg, ontwikkelingssamenwerking en jeugdwerking. Het medianetwerk zal bestaan uit een tv-zender, een radiostation (zowel DAB+ als online), een online redactieportaal, een video- en streamingportaal, een magazine, een storytellingsapplicatie en zelfs een crowdfundingportaal.

2017-10-25-valuesTV
(v.l.n.r.): Johan Vencken, CEO ValuesTV, Leo Neels, voorzitter van de raad van bestuur, en Johan De Neef, CFO ValuesTV.

Values Media bvba – Bedrijvencentrum Zennevallei, Bergensesteenweg 709 bus 8 te Sint-Pieters-Leeuw

Johan Vencken, CEO ValuesTV: “Mijn vennoot Johan De Neef en ikzelf zijn al enkele jaren professioneel actief met onze onderneming Values Media als aanbieder van diensten in marketing en communicatie voor non-profit sector, velen onder U weten dat. Omdat we zelf meer dan 20 jaar in vrijwilligerswerk op te teller staan hebben, vertrekken wij spontaan vanuit de eigen waarden van de organisaties. Zo leerden we steeds beter om hun onontgonnen kracht te zien.”

ValuesTV kiest bewust voor een crossmediale ontsluiting van de verschillende verhalen. Het publiek zoekt en vindt binnenkort – wanneer het maar wil – de inspirerende verhalen waarnaar het op zoek is, ongeacht tijd, plaats of onderwerp, op één van de verschillende kanalen van ValuesTV.

Wat het open tv-net betreft zijn de gesprekken met Telenet en Proximus volop aan de gang. Of we daarin gaan slagen weten we niet, maar de constructieve toon van de gesprekken geeft ons voldoende hoop om door te zetten met het project”, aldus Leo Neels, voorzitter van de raad van bestuur van ValuesTV.

Behalve via het lineaire kanaal, zal ValuesTV ook online te zien zijn via ValuesTV.org, het redactieportaal waar audio, video en artikels samenvloeien. ValuesRadio zal via het portaal en DABplus te beluisteren zijn. Het radiostation zal focussen op de verhalen in en rond muziek.

Het webportaal van ValuesTV gaat op 1 januari 2018 online. Het thema ‘zingeving’ zal de spits afbijten. Daarna volgen in cascade de andere themakanalen. Tegelijk wordt ook het streaming- en videoportaal actief en gaat ValuesRadio op antenne.

ValuesTV heeft een zeer duidelijk maatschappelijk engagement. Statutair werd vastgelegd dat winstmaximalisatie geen streefdoel is. “Het aanbod zal zodanig op waarden en verbinding gericht zijn, op authenticiteit en het bereiken van zijn maatschappelijk effect, dat ValuesTV niet competitief zal zijn voor het bestaande tv-aanbod, maar eerder aanvullend zal zijn”, aldus voorzitter Leo Neels. “Een intelligent businessmodel met goed bestuur en rentmeesterschap moet ons toelaten ValuesTV te positioneren zonder competitie met degenen die hun inkomsten in de advertentiemarkt zoeken.

De content zal niet verstopt worden achter een registratie- of betaalmuur. ValuesTV zal zijn content gratis aanbieden zodat iedereen die ten volle kan delen met haar of zijn netwerk.

Op ValuesTV zullen geen commerciële bannering of campagnespots te zien zijn. Spots en banners worden enkel gebruikt voor boodschappen van non-profitorganisaties en om hun verhalen aan te kondigen”, zegt Johan Vencken, CEO van Values Television. “Het businessmodel van ValuesTV is gebaseerd op investeringen, sponsorship, filantropie en vooral op sterke partnerschappen. In die partnerships staan niet geld en marge centraal, maar de versterking van elkaars projecten en de realisatie van elkaars doelstellingen.

Als redactionele lijn kiest ValuesTV resoluut voor slow journalism. Johan Vencken: “Het verhaal bepaalt het format en het krijgt de tijd en de ruimte die nodig is om verteld te worden. ValuesTV is op mensen gericht en vertrekt van mensen. De mens staat centraal met zijn of haar passies en engagement, emoties en dromen, kwetsbaarheid en weerbaarheid… en dat ongeacht het thema van het verhaal.

Artsenkring Halle en Omgeving houdt jaarlijkse prikactie

2017-10-25-affiche_griepvaccinatie.jpgZENNEVALLEI: – Vandaag organiseerde de Artsenkring Halle en omgeving naar jaarlijkse gewoonte haar “prikactie” voor zorgverleners uit Halle en omgeving. De bedoeling van deze actie is het belang van griepvaccinatie in de kijker te zetten het goede voorbeeld te geven naar de bevolking toe.

Het is belangrijk dat de bevolking blijvend gesensibiliseerd wordt over de gevaren van het griepvirus. Risicogroepen als 65-plussers, zwangere vrouwen en chronisch zieken moeten zich jaarlijks laten vaccineren. Raadpleeg de (PDF) folder-klik hier.

Naar aanleiding van de Vlaamse griepvaccinatiecampagne willen de huisartsen, de verpleegkundigen en de kinesitherapeuten uit de regio Halle e.o. het goede voorbeeld geven. Daarom organiseerden ze voor deze zorgverleners vanmiddag voor de 14 de keer de “prikactie”. Die dag kunnen de zorgverleners zich in het Medisch Huis laten vaccineren tegen de griep.

logo_artsenkring-HalleDe Artsenkring Halle en Omgeving heeft zo’n 100 leden-huisartsen die zorg aanbieden aan ongeveer 130.000 inwoners in de gemeenten Halle, Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.
De belangrijkste taken van de huisartsenkring is enerzijds het aanbieden van bijscholingen voor huisartsen en anders de organisatie van de wachtdienst in onze regio. In het kader van dit laatste punt werd in 2012 Wachtpost Zennevallei opgericht. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op www.wachtpostzennevallei.be

Meer info: www.griepvaccinatie.be

vergunning voor kleine jachthaven in Lot geweigerd

2017-03-15-simulatie-jachthaven-lotLOT: – In Lot komt voorlopig geen kleine jachthaven voor een tiental plezierboten en kleine zeilschepen langs langs het kanaal Brussel-Charleroi.

Men wou de kleine jachthaven inplanten langs de linkeroever van het kanaal, op de site gelegen tussen de Frans Walravensstraat en de Jean-Baptiste Rampelstraat/Grensstraat.

De vergunning voor de aanleg van een jachthaven langs het kanaal Brussel-Charleroi was aangevraagd door de nv Waterwegen en Zeekanaal. Maar die vergunning is geweigerd door het Vlaams Departement Omgeving. Tegen de plannen was vooral verzet gerezen van omwonenden. Er werden in totaal 12 bezwaarschriften ingediend van buurtbewoners die vrezen voor de gevolgen op het vlak van de waterhuishouding. Verder zou een jachthaven volgens de omwonenden ook veel extra verkeershinder met zich mee brengen.

Ook de gemeente Beersel had al een negatief advies gegeven. Waterwegen en Zeekanaal gaat nu onderzoeken of de plannen kunnen worden aangepast. Daarna zal een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend moeten worden.

zie ons artikel van: 15/03/2017 – Waterwegen en Zeekanaal NV: Openbaar onderzoek jachthaven Lot van start

Vlaams-Brabant krijgt 10 nieuwe hybride en 55 schone Euro VI-bussen

2017-10-25-hybride-busVLAAMS-BRABANT: – Vlaams-Brabant krijgt binnenkort 10 extra hybride bussen en 55 nieuwe Euro VI-bussen. Daarmee kunnen de standaardbussen met een oude Euro II-motor met pensioen en stijgt het aantal hybride bussen in de provincie naar 1 op 7. Met deze investering van bijna 15 miljoen werkt De Lijn voort aan de vernieuwing en vergroening van haar vloot. De eerste nieuwe voertuigen worden volgend voorjaar in gebruik genomen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:‘We hebben het investeringsbudget van De Lijn fors verhoogd om de voertuigenvloot versneld te kunnen vernieuwen. We investeren in moderne, snelle, comfortabele en duurzame voertuigen. Zo sparen we het milieu en op termijn ook onze eigen portemonnee. Een hybride bus verbruikt ruim 20 procent minder, wat per bus neerkomt op 5 400 liter diesel per jaar. Daardoor ligt ook de uitstoot van CO2 een pak lager, wat goed is voor de luchtkwaliteit. Omdat VDL uit Roeselare het contract kon binnenhalen, geeft deze investering ook een impuls aan Vlaamse constructeur.’

Directeur Johan Van Looy wijst op de voordelen voor het milieu: ‘Eerst en vooral zijn deze stille en comfortabele bussen goed nieuws voor onze reizigers en chauffeurs. Daarnaast wint ook de luchtkwaliteit er veel bij. Omdat ze remenergie recupereren, zijn hybride bussen tot een kwart stiller en zuiniger. Dankzij deze 10 hybride bussen sparen we in Vlaams-Brabant jaarlijks 54 000 liter diesel uit en komt er 114 ton minder CO2 in de lucht. Deze winst komt bovenop die van de 70 hybride bussen die we al hebben in Leuven. Alle bussen hebben ook een roetfilter.’

Moderne dieselbussen voor streeklijnen
De 55 Euro VI-bussen van het type Citea SLE vervangen de laatste 12-meterbussen met een Euro II-motor. Deze moderne dieselbussen komen in de plaats van de oudste exemplaren op streeklijnen. Dit komt doordat hybride bussen nog niet voldoende rendabel zijn op streeklijnen, met langere trajecten tussen de stops. De bestelling van gelede bussen (‘harmonicabussen’) met een Euro VI-motor is voorzien voor begin 2018. Ze zullen de laatste bussen met een Euro II-motor vervangen.

Vloot 80 hybride bussen in Vlaams-Brabant
Dankzij de instroom van 10 hybride bussen (type: Citea SLE Hybrid) groeit de hybride vloot in Vlaams-Brabant tot 80. Dat is ruim een kwart van de hybride vloot van De Lijn.

De nieuwe hybride bussen kunnen over een beperkte afstand volledig elektrisch rijden. Dit is erg gunstig voor het gebruik en aangenaam voor de chauffeur. Zo kunnen de buslijnen vanuit de streek op termijn nagenoeg zonder uitstoot in de steden rondrijden. Elders rijden ze hybride, dus met een mix van batterijen en een dieselmotor. De bussen kunnen ook over hun hele traject elektrisch rijden, mits ze daarvoor aangepast worden en er installaties voor snelladen langs hun trajecten komen.

Laatste aankoop dieselbussen
Deze aankoop is normaliter de laatste van klassieke dieselbussen. Vanaf 2019 koopt De Lijn alleen nog bussen met een alternatieve aandrijving, op voorwaarde dat de technologie op punt staat. Het gaat om hybride bussen, bussen op waterstof en op elektriciteit. Het Klimaatfonds van de Vlaamse overheid zorgt voor extra middelen voor de versnelde vergroening. Eind 2019 wil De Lijn ook twee elektrische bussen in gebruik nemen in Leuven.

inschrijven: Vrouwen beweeg- en gezondheidsdag

2017-10-25-aankondiging_beweeg-en_gezondheidsdagVLAAMS-BRABANT: – Op 26 november 2017 heeft in het PIVO te Asse de provinciale “Vrouwen beweeg- en gezondheidsdag” plaats.

Tijdens de Vlaams-Brabantse vrouwen beweeg- en gezondheidsdag kan je verschillende sporten uitproberen zoals dansen, relaxatieoefeningen en nieuwe beweegtrends. Check ook het aanbod aan interessante workshops en lezingen.
Er wordt busvervoer voorzien vanuit Halle.

Sporten
11.30 tot 12.30 uur
Female Funk
Fitbal
Trampoline Fitness
Stoelaerobic
Afrikaanse dans
Hoepelen
Begeleide wandeling
13.15 tot 14.15 uur
Female Funk
Fitbal
Trampoline Fitness
Stoelaerobic
Afrikaanse dans
Hoepelen
14.45 tot 15.45 uur
Yoga-Flow
Vrouwen voetreflex
Body Percussion Relaxatie
Aiki-TaiChi
Relaxatie Bodyscan
Mindful Touch Massage
Pilates
Buikdansen
Workshops
11.30 tot 12.30 uur
EHBO met AED
Valpreventie
De Zoete Zonde
Kookworkshop
13.15 tot 14.15 uur
Nieuwe voedingsmodel: vergeet de oude voedingsdriehoek
Valpreventie
Kookworkshop
14.45 tot 15.45 uur
Nieuw Beweegmodel
Kookworkshop

Lezingen
11.30 tot 12.30 uur: geen lezingen
13.15 tot 14.15 uur
Relatie tussen voeding en kanker
Geef je pechdag een happy (w)ending: tips voor meer geluk en succes
14.45 tot 15.45 uur
Verborgen Kopzorgen

Ondersteuning voor personen met een handicap
Personen met een handicap kunnen beroep doen op aangepast vervoer, een tolk Vlaamse gebarentaal, assistentie en programmaboekje in braille. Enkel op aanvraag voor 5 november 2017 via gelijkekansen@vlaamsbrabant.be.

INSCHRIJVEN
– 3 euro (activiteiten, verzekering, busvervoer en soep) te storten op rek. nr. BE98 0910 1891 1793 met vermelding van ‘Naam + gezondheidsdag’
– inschrijven voor 23 november 2017:
– digitaal: www.vlaamsbrabant.be/vrouwensportdag
– of tel. 016-26 73 21