Portaal dat vrachtwagens moet weren aan Humaniteitslaan beschadigd

RUISBROEK: – Vrijdagavond 29 september 2017, na de avondspits, werden door wegen en verkeer twee verschillende portalen geïnstalleerd aan Humaniteitslaan om vrachtwagens te weren op de omleidingsroute van de wegenwerken in Ruisbroek centrum die niet voorzien is op zwaar verkeer. De situatie zou na een week geëvalueerd worden. Maar het portaal werd ondertussen al aangereden en de slagboom is reeds defect en staat permanent open waardoor er weer vrachtwagens doorrijden.
2017-10-01-vrachtwagen-Portaal-Humaniteitslaan-beschadigd_02
Onder het eerste portaal (links op foto boven) kunnen auto’s gewoon doorrijden. Vrachtwagens kunnen normaal niet door. Het tweede portaal-slagboom houdt als hij werkt vrachtwagens tegen maar zorgt ervoor dat bussen van de MIVB en de hulpdiensten – via een code – toegang krijgen tot het centrum van Ruisbroek.
Verder is er op het einde van de verlengde Stallestraat een tijdelijke rotonde aangelegd om er keerbewegingen mogelijk te maken.

Nu de opstelling beschadigd is negeren verscheidene vrachtwagens het verbod.
Enkele buitenlandse vrachtwagens met oplegger reden zich hierdoor vast in de Wittehoedstraat.


Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “Vorige week was er afgesproken om een robuuste uitvoering te plaatsen, zijnde een stalen constructie, verankerd in een betonnen sokkel.
Blijkbaar werd een lichte constructie geplaatst, waardoor er gebeurd is hetgeen nu gebeurd is.
Wij vernamen dat ze morgen – dinsdag – hersteld zullen worden.
Wij blijven vragende partij opdat AWV robuuste portalen plaatst.
Hetgeen wel positief is, is dat de bijkomende elektronische borden op de Brusselse Ring vooraleer vrachtwagens de afrit Ruisbroek dreigen te nemen, gedeeltelijk helpen.
Ook de wegsignalisatie dat vrachtwagens op het einde van de Stallestraat laat draaien, is een duidelijke verbetering.
Maar de robuuste uitvoering van de portalen zal volgens ons onvermijdelijk zijn.”

Nieuwe afvalintercommunale Intradura uit de startblokken

DROGENBOS / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag, 2 oktober 2017, staat Haviland niet langer in voor het afvalbeleid in Halle-Vilvoorde. De afdeling afvalbeleid wordt overgenomen door de nieuwe intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging Intradura. Ze bedient 19 gemeenten in Halle-Vilvoorde waaronder Sint-Pieters-Leeuw.

2017-10-01-persvoorstelling_Intradura_01
Onthulling nieuw logo Intradura door directie en raad van bestuur

Na een grondige administratieve en juridische voorbereiding van vele maanden is de afdeling afvalbeleid van Haviland overgedragen aan Intradura.
Deze opdrachthoudende vereniging neemt vanaf nu alle taken van afdeling afvalbeleid over. Haviland zelf blijft als streekontwikkelingsintercommunale wel gewoon bestaan.
Vandaag reden de afvalwagens van Intradura, die ook voor de opgalingen in Sint-Pieters-Leeuw zorgen, voor het eerst de deur uit aan de Dorent 5 in Drogenbos.

Wat doet Intradura?
afvalophaling, afvalpreventie, recyclageparken, samenaankoop recipiënten en slibverwerking.


De voorzitter van Intradura, Eddie De Block, streeft ernaar om samen met de Raad van Bestuur, het directiecomité en de organisatie een duidelijk strategisch plan op te maken voor einde 2018 vanuit volgende invalshoeken:
° Een duidelijk beleidsplan naar verdere sensibilisering van onze inwoners om afval te verminderen. Analyses geven nog altijd aan dat 30 tot 50 % van het restafval uit voedselresten bestaat.
° Een duidelijke rol van lntradura in het optimaliseren van het toepassen van de ladder van Lansink. We moeten onderzoeken hoe we afval zoveel mogelijk hoogwaardig kunnen hergebruiken.
° Optimalisering van ophaalzones waardoor we nog meer efficiëntiewinsten halen uit de ophaalrondes,
° Diverse scenario’s naar uniformisering van tarieven voor de inwoners in het kader van het “brengen” van afvalfracties naar recyclageparken.

Stephan Verwee, algemeen directeur van lntradura, onderschrijft de standpunten en de visie van de voorzitter. “De gekozen naam, lntradura, staat immers voor intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer. De directeur onderstreept dat tot op heden, de accenten terecht gelegd werden op kostenbeheersing. goede dienstverlening naar besturen en de inwoners én een sterke kwalitatieve uitvoering van de operaties. Mede door het dagelijks bewaken van de kosten en de dienstverlening is de oprichting van de opdrachthoudende afvalintercommunale een feit geworden.

Beleidsmatig zal er meer moeten ingezet worden op circulaire economie. Binnen dat kader zullen de beleidsplannen vastgelegd worden alsook de rol en de verantwoordelijkheden van de dienst afvalpreventie en duurzaamheid.”


Gunther Coppens, ondervoorzitter raad van bestuur Intradura & milieu schepen Sint-Pieters-Leeuw: “In eerste instantie zal er voor de Leeuwse inwoners niets veranderen. Dat is een duidelijke boodschap die we vandaag willen brengen. Op termijn zullen er ongetwijfeld wel zaken veranderen maar dan zal het vooral een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening zijn en effectief ook kijken naar de kostprijs zodat deze kan dalen.
Het is niet zo dat er nu een compleet nieuwe intercommunale is. Laten we zeggen dat reeds in 2002 de wetgeving aangaf dat dienstverlenende en opdrachthoudende intercommunales niet één organisatie konden zijn en dat is nu dus een feit. Haviland is nu de dienstverlenende en Intradura de opdrachthoudende. Dus nu zijn we wettelijk in orde. Dit geeft als voordeel voor gemeenten dat ze op langdurige termijn, namelijk 18 jaar, een engagement hebben uitgesproken om samen te gaan. Wat als gevolg heeft dat je ook op lange termijn kan beslissingen nemen qua aankoop machines en dergelijke gespreid over 18 jaar want je hebt er zekerheid van. Dat zal natuurlijk kosten besparend werken in bijvoorbeeld de rondes maar ook in vernieuwing van machines voor ophaal methodes enz,. .. Dat zijn de zaken die we de komende maanden al voorbereiden en de volgende jaren verder zullen uitrollen

bestel kaarten voor: Secret door showgroep Redoris

VLEZENBEEK: – 8 vrouwen. 8 gevaarlijke vrouwen. Het lot bracht hen samen, maar dan gebeurt er iets. Iets wat niemand mag weten. Iets waar nooit over gepraat mag worden. Kunnen zij verder leven met dit geheim?

Showgroep Redoris presenteert ‘Secret’.
Een zelfgeschreven voorstelling die je niet onberoerd zal laten.
2017-10-99-groepsfoto-voorstelling-secret
Op 3 en 4 november 2017 om 20.00 uur in O.C. De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek.
Kaarten in vvk: €10 en aan de kassa: €12
Verkrijgbaar bij de leden of via redorisvlezenbeek@gmail.com

agenda: jaarlijkse viskermis

2017-10-08-affiche-viskermisZUUN: – KV Zuun organiseert haar “jaarlijkse viskermis”

vrijdag 6 oktober 2017 van 18.00 tot 22.00 uur
zaterdag 7 oktober 2017 van 18.00 tot 22.00 uur
zondag 8 oktober 2017 van 12.00 tot 15.00 uur
In de chalet van KV Zuun, P. Basteleustraat

agenda: 4de GrootLeeuwsFestival

2017-10-08-groot-leeuws-festivalSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 7 & zondag 8 oktober 2017 vanaf 15 uur in Zaal Laekelinde te Sint-Pieters-Leeuw, organiseren Bart Anneessens & Willy De Lantsheer ‘de 4e editie van het GrootLeeuwsFestival’.

Een affiche vol met toppers zoals de Voice van Nederland Lee Towers maar ook Lindsay, Paul Severs, Yves Segers, Danny Fabry, Salim Seghers, Lissa Lewis, Trisha & polonaisekoning Steve Tielens. Ook teken regio artiesten als John Horton & Jeason, René Scohy, Nicky Jones & Hanny D present.
Tickets : 15€ te koop in Café La Siësta (Halle Station), Café De Zuunbeek, De Gareelmaeker of bel 0475 46 32 04

agenda: Vriendendis Ave-Mariabasisschool

2017-10-08-flyer-vriendendisVLEZENBEEK: – tijdens het weekend van vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 houdt de Ave-Mariabasisschool haar traditionele “Vriendendis” in de parochiezaal, Dorp 48 te Vlezenbeek.

Het is zeker een gelegenheid om eens lekker te eten en met elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten.
De opbrengst van dit eetfeest is bestemd voor de financiering van projecten die kaderen in de verdere noodzakelijke uitbouw van de basisschool.
Betalen met bancontact mogelijk.