Schrijf u in voor de nieuwe opleiding burenbemiddeling

VLAAMS-BRABANT: – Vanaf 27 september 2017 bieden we in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) de zesdaagse opleiding tot burenbemiddelaar aan te Relegem (Asse). U kunt zich hiervoor gratis inschrijven. U ontvangt dan bijkomende informatie en een uitnodiging voor een selectiegesprek.

Gouverneur Lodewijk De Witte: “Als provinciegouverneur vind ik het belangrijk dat burgers zich goed voelen in hun buurt. Buren ergeren zich vaak in kleine dingen. De conflicten gaan vooral over geluidsoverlast (vb. blaffende hond), tuin- en erfafscheiding, vuilnis of rommel, hinder bij het parkeren, …. Ruzies via politie of de vrederechter laten beslechten, is niet altijd een duurzame oplossing. Daarom ondersteun ik elk initiatief van burenbemiddeling om de communicatie tussen buren te herstellen. Wie als vrijwilliger mee conflicten wil helpen oplossen, kan zich inschrijven voor de gratis opleiding burenbemiddeling.”

Wat is burenbemiddeling ?
Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. Vrijwilligers worden ingeschakeld om conflicten tussen buren te helpen oplossen door middel van een bemiddelingsgesprek. Als provincie bieden wij die vrijwilligers een praktische opleiding tot burenbemiddelaar aan. De lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleidt en ondersteunt hen hierbij.

Kom ik in aanmerking als bemiddelaar ?
Wie over sociale en communicatieve vaardigheden beschikt, integer en discreet is en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen kan de rol van vrijwillige burenbemiddelaar vervullen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. Meer info: klik hier