Toekomstvisie 2018 LVL-open Vld Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het bestuur van Open Vld SPL vergaderde deze week over de toekomstvisie nav. de ‘gemeenteraadsverkiezingen 2018’.
Tijdens deze vergadering duidde het bestuur unaniem voorzitter Kathleen D’Herde aan als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

2017-07-06-archieffoto_bestuur-open-VLD
Het bestuur besliste ook om naar de verkiezingen toe de lijst te verruimen en naar de kiezer te trekken als ‘LVL-open VLD’, dit staat voor Lijst Vrije Liberalen – open VLD.

Naast de eigen Open Vld kandidaten willen we zo onafhankelijke kandidaten op onze lijst een plaats geven, als ze zich samen met ons willen inzetten voor onze gemeente. We willen werk maken van een sterke lijst met bekwame kandidaten die elk op hun manier een meerwaarde bieden voor onze gemeente.

De komende maanden zal er werk gemaakt worden van het opstellen van het verkiezingsprogramma, waarin we een toekomstproject willen opstellen voor Sint-Pieters-Leeuw en haar inwoners.

We doen dan ook een oproep aan alle geïnteresseerden om ideeën naar voor te brengen, suggesties mee te delen of samen met ons te bouwen aan een toekomst voor onze gemeente.

2017-07-06-Kathleen-D-HerdeKathleen D’Herde, LVL-open Vld: “Ik ben enorm verheugd dat mijn bestuur unaniem achter het lijsttrekkerschap staat. Lijsttrekker worden van deze nieuwe lijst brengt heel wat uitdagingen met zich mee, die ik met veel enthousiasme zal uitwerken. Ik hoop dan ook in de loop van de komende maanden verder te kunnen brainstormen over de toekomst van onze gemeente met mijn huidige enthousiaste ploeg, maar ook met nieuwe mensen. Ik wil samen met die ploeg werk maken van een gemeente waar het goed is om te wonen, te werken, te leven, … kortom een gemeente waar iedereen zich thuis voelt met respect voor elkaar en onze samenleving.”

Zomer atelier kunstacademie 2017

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week is er een “zomer – Kunstenaarskamp” in de Leeuwse kunstacademie. De vakantie kunst ateliers zijn al jaren zeer populair in de gemeente en ook deze keer zijn heel wat jongeren present om een hele week creatief en speels om te gaan met kunst.


Het thema waarrond deze keer gewerkt wordt is de natuur. Met tekenen, schilderen en boetseren dompelen de jongeren zich een week onder als een gepassioneerde kunst-beoefenaar. We zagen heel wat leuke, verfrissende en creatieve resultaten.

Deze slideshow vereist JavaScript.

8ste dansstage Gympie

VLEZENBEEK: – Deze week heeft in de Merselborre de 8ste zomer dansstage plaats van Gympie. Dit jaar werd als thema  “sport” gekozen.

2017-07-06-8ste-Gympie-zomerkamp
De kinderen van de Gympie dansstage tonen trots hun zelf gemaakte medaille

Met dit jaar “sport” als thema zijn alle dansjes voor de 41 deelnemers aan de dansstage veranderd in basketbal-dans, tennis-dans, watersport-dans,… Elke dag deze week werd één sport in de verf gezet. maandag waren het de balsporten, dinsdag de gevechtsporten,… en vandaag zijn de oude sporten aan de beurt met oa. volksdans. Natuurlijk dansen de kinderen niet de hele dag maar zijn er tussendoor ook andere activiteiten zoals knutselen.
Morgenavond is er voor de familie van de kinderen ook weer een toonmoment voorzien waar ze zullen uitpakken met enkele leuke dansjes.

In je elektronische agenda kan je nu reeds de data voor volgend jaar noteren. Dan gaat de 9de editie van de zomer dansstage door van 2-6 juli 2018 van 09.00 tot 16.00 uur.
Meer info: www.gympie.be

nieuwe klepstuw op Zuunbeek tegen winter operationeel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds de zomer van 2016 voert de Vlaamse Milieumaatschappij werken en herstellingen uit aan de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw, om een herhaling van de overstromingen te voorkomen.
Michel Doomst stelde in het Vlaams-Parlement een schriftelijke vraag aan Vlaams Minister Joke Schauvliege om de huidige stand van zake te weten
.


1. Kan de minister een overzicht geven van de verschillende ingrepen aan de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw?
Er wordt een groot overstromingsgebied aangelegd, met een klepstuw en een dijk stroomopwaarts van het bestaande wachtbekken Volsem. Tegelijk wordt de zijloop Gaspeldoornbeek omgeleid, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen.
In dit integraal project wordt de vallei van de Zuunbeek ook ecologisch en landschappelijk hersteld: veel historische meanders worden opnieuw aangelegd en aangesloten op de rechtgetrokken Zuunbeek, die behouden wordt als bypass voor hoogwaterafvoeren.
Naast deze werken in het stroomopwaartse deel van het stroomgebied worden ook stroomafwaarts in Sint-Pieters-Leeuw, waar de Zuunbeek sterk ingekokerd is, werken voorbereid om de Zuunbeek opnieuw open te leggen en te voorzien van een winterbed, in het bijzonder op de zogenaamde Michelinsite. Daardoor is de waterloop beter te beheersen tijdens hoogwater en ook de ecologische en landschappelijke kwaliteit wordt aanmerkelijk verhoogd. In een eerste fase worden naar aanleiding van andere werken twee wachtkokers voorzien.


2. Welke werken werden reeds uitgevoerd en wat is de concrete timing van de nog uit te voeren werken?
De bouwkundige werken van het nieuwe overstromingsgebied zullen tegen het bouwverlof van 2017 voltooid zijn. De elektromechanische uitrusting van de stuw zal nadien geplaatst worden. Tegelijk worden ook de schuiven van de bestaande wachtbekkens aangepast om de werking ervan te optimaliseren. Tegen de winter van dit jaar moet alles in dienst zijn.
De koker ter hoogte van Shopping Pajot onder een toekomstig gebouw wordt nog dit jaar gerealiseerd. De koker onder de Bergensesteenweg is gepland in 2018–2019.
De andere initiatieven zijn nog onvoldoende concreet.

3. Wat is het totale investeringsbudget van deze werken?
De bouwkundige werken van het nieuwe overstromingsgebied zijn gegund voor 1 miljoen euro incl. BTW, de elektromechanica voor 720.000 euro incl. BTW.
De raming van de kokers bedraagt respectievelijk 300.000 en 450.000 euro incl. BTW.