Sint-Pieters- Leeuw zet extra in op camera’s

2017-06-28-cameraplan - Luc Deconinck Jan Desmet en Lucien Wauters - Postweg te VlezenbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – Om de veiligheid te verhogen en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden, gaat de gemeente fors inzetten op het installeren van camera’s op het openbaar domein. De gemeenteraad van donderdagavond 29 juni 2017 keurde de aankoop van drie type camera’s goed die allen moeten bijdragen tot de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente.
Eerder al werd werk gemaakt van vaste bewakingscamera’s in de Stationsbuurt van Ruisbroek en de installatie van ANPR camera’s op de Postweg, Bergensesteenweg, Humaniteitslaan en Fabriekstraat.

Vaste bewakingscamera’s op de openbare pleinen
Net zoals andere gemeenten krijgt ook Sint-Pieters- Leeuw te maken met overlast, gaande van vandalisme en sluikstort tot drugsfeiten. Op verschillende openbare locaties is er sprake van dergelijke terugkerende problemen. In de praktijk is het niet mogelijk om alle probleemlocaties permanent op te volgen, vandaar dat de gemeente investeert in vaste bewakingscamera’s om zo terugkerende overlastfenomenen op structurele wijze aan te pakken.
2017-06-28-cameraplan - Luc Deconinck Jan Desmet en Lucien Wauters - Weerstandsplein te Negenmanneke
Het gemeentebestuur voorziet 3 openbare pleinen van vaste bewakingscamera’s. Meer bepaald: het Weerstandsplein, het Kerkplein en het Gulden Bodemplein. Verder komen er ook bewakingscamera’s op de parking van het sociaal huis te Ruisbroek, de parking van het gemeentehuis, de parking van de Merselborre en aan de beide sporthallen. Tegen maart 2018 zou dit operationeel moeten zijn.

Verborgen, verplaatsbare camera’s tegen sluikstorters
Ondanks de verhoogde inspanningen van de gemeente en de politiezone om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken (sensibiliseren, opruimacties, inzet van gemeenschapswachten, uitschrijven van GAS-boetes …), blijft het sluikstorten nog steeds een groot probleem en kost het opruimen veel geld. Probleem daarbij is dat het zeer moeilijk is sluikstorters op heterdaad te betrappen. Het gemeentebestuur gaat daarom twee verplaatsbare camera’s aankopen die men onopgemerkt kan plaatsen op locaties waar regelmatig afval wordt gedumpt. Het inzetten van deze verplaatsbare, verborgen, camera’s moet bijdragen tot het identificeren en beboeten van daders.
Overtreders zullen naast een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro, ook moeten instaan voor de opruimingskosten.

Burgemeester Luc Deconinck: “We zetten sterk in op de properheid van de openbare ruimte. Toch blijven hardnekkige sluikstorters deze inspanningen teniet doen. Met verborgen camera’s willen we die sluikstorters kunnen aanpakken en bestraffen.


Trajectcontrole en ANPR
De gemeenteraad keurde ook nog twee bijkomende ANPR-locaties (camera’s met automatische nummerplaatherkenning) goed. In Ruisbroek zullen er twee ANPR-camera’s bijkomen aan het begin van de Vorstsesteenweg, nabij de Humaniteitslaan. De derde en vierde bijkomende ANPR-camera komen op de Postweg ter hoogte van de Sint-Annastraat.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De locatie aan de Vorstsesteenweg was een laatste gaatje in ons cameraschild, dat alle hoofdwegen bewaakt, als je vanuit Brussel onze gemeente binnenrijdt. Binnenkort zullen de ANPR-camera’s geplaatst worden op de Lenniksebaan. Naast politionele doeleinden, zal er ook een trajectcontrole van 2,2 kilometer komen in de 70 km/u-zone en dit van de gewestgrens tot aan het kruispunt met de Pedestraat. Omdat we een verschuiving van het verkeer richting Postweg willen vermijden, voorzien we twee extra ANPR-camera’s net voor de bebouwde kom ter hoogte van de Sint-Annastraat. Zo kunnen we op dat gedeelte van de Postweg eveneens een trajectcontrole installeren, zodat er geen reden is om de Postweg in plaats van de Lenniksebaan te nemen. Trajectcontrole heeft meer effect omdat bestuurders weten dat het 24u/24u actief is, vooraf aangekondigd wordt en over een lange afstand geldt. Minder boetes en meer effect op het terrein is de doelstelling.

Privacy
Lucien Wauters, schepen voor ICT: “Vanzelfsprekend worden de regels van de privacy voor het gehele project gerespecteerd. Zo worden de bewakingscamera’s niet gericht naar privé-eigendommen en zullen beelden die geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade, van overlast of tot het identificeren van een dader niet langer dan één maand worden bewaard. Een goede samenwerking met de politiezone en de nabije buurgemeenten is uiteraard van groot belang.
Enkel een beperkt aantal gemachtigde ambtenaren zullen de beelden mogen bekijken. Naast een uitgebreide communicatiecampagne, zullen borden bij de gemeentegrenzen de aanwezigheid van camera’s aankondigen.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft nieuw logo, website en breidt ziekenhuisschool uit

VLEZENBEEK: – Vanmiddag Lanceerde Revalidatieziekenhuis Inkendaal haar nieuw logo en hun volledig vernieuwde website www.inkendaal.be.
Tegelijkertijd plaatste het revalidatieziekenhuis ook haar uitgebreid en vernieuwd revalidatie-aanbod in de kijker. Tevens breidt de Ziekenhuisschool uit met een  secundaire afdeling.
2017-06-29-Revalidatieziekenhuis-Inkendaal_Sofie-Blancquaert_Algemeen-directeur
Het Revalidatieziekenhuis zal in de toekomst ook een revalidatietraject voor neuro-oncologie aanbieden en er wordt  in samenwerking met de Cardijnschool een uitbreiding van het schoolaanbod gerealiseerd.
Sofie Blancquaert, Algemeen directeur Revalidatieziekenhuis Inkendaal: “Vanaf 1 september gaan wij samen met de Cardijnschool aangepast onderwijs aanbieden aan een extra doelgroep nl jongeren van de leeftijdsgroep secundair (+12j), die voor hun revalidatie verbonden zijn of blijven aan Inkendaal. Twee klassen BuSO worden ingericht in opgefriste containerlokalen.”


Er is ook vernieuwing binnen het aanbod van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Zo investeren ze in een toekomstgericht zorgmodel voor revalidatie om als ziekenhuis klaar te staan voor de vele uitdagingen in de zorgsector.
Er is de laatste maanden hard gewerkt aan de eerste opstart van een aantal revalidatietrajecten. Sinds april is Inkendaal binnen die oefening gestart met een nieuw revalidatietraject nl. het traject ‘neuro-oncologische revalidatie’ voor patiënten met nood aan revalidatie tijdens / na hun oncologische behandeling (in een ander ziekenhuis). Op dit moment zijn er op dienst 300 inmiddels al 4 neuro-oncologische patiënten in het traject.

Sofie Blancquaert, Algemeen directeur Revalidatieziekenhuis Inkendaal: “Volgende week moeten wij het Niaz auditteam bevestigen wat onze belangrijkste strategische doelen zijn.
1 Inkendaal als revalidatieziekenhuis positioneren als tertiair referentiepunt /derdelijnsrevalidatie met wetenschappelijke onderbouw geconnecteerd aan zich vormende ziekenhuisnetwerken
2. Het uitbouwen en verankeren en van onze 15 revalidatietrajecten in onze organisatie qua bestaffing, infrastructuur, werkmethoden,….
3. Blijven gaan voor expertise en kwaliteit in de neurorevalidatie ook na de accreditatie van november. Goede zorg stopt niet met behalen van een accreditatie. Goede zorg heeft Inkendaal historisch en voor de toekomst in de vingers.”

Inkendaal blijft staan voor de waarden: expertise, betrokkenheid, warmmenselijkheid en creativiteit.


Nieuwe gestructureerde en patiëntgerichte website voor Inkendaal.
De nieuwe website www.inkendaal.be van Revalidatieziekenhuis Inkendaal staat sinds vanmiddag online en daar is het team van Inkendaal trots op. De site zit nu in een nieuw en hedendaags kleedje.

Els Van Holderbeke, Directeur HR en Communicatie: “Aan de hand van een waaier van informatie en een handleiding van indicatoren voor patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsites werd de website volledig opgebouwd, gestructureerd en inhoudelijk aangepakt. Vanaf nu bevat de website dan ook alle nodige informatie die nodig is voor onze patiënten, maar ook voor de bezoekers.
het is nu een efficiënt communicatiemiddel geworden.”

sponsors gezocht voor revalidatiepark
Ook hun droom voor een revalidatiepark hebben ze nog steeds in Inkendaal en de medewerkers hebben ze de voorbije maanden nieuw leven in geblazen. De omgeving leent er zich perfect toe en de natuur kan zo maximaal worden ingeschakeld in het revalidatieproces.
Verneem er meer over via de vernieuwde site: www.inkendaal.be/Revalidatie-aanbod/Meerwaarde-in-de-revalidatie/Revalidatiepark

Leerlingen Den Top zamelen 2.300 euro in voor mijn kind is doof

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke basisschool Den Top hield deze namiddag haar 3de sponsorloop & dansmarathon dit jaar ten voordele van de organisatie “Mijn kind is doof”.
Er werd door de kinderen ijverig gelopen en gedanst zodat men een cheque van 2.300 euro kon overhandigen.


Verneem meer over deze actie in onderstaande video:

Dove en slechthorende kinderen worden in meer dan 90% van de gevallen geboren in een horend gezin. Meestal hebben deze gezinnen nog nooit een dove of slechthorende persoon ontmoet en weten ze zo goed als niets van dovencultuur of gebarentaal. Zeker in de eerste levensjaren kunnen deze ouders dan ook heel wat steun gebruiken.

Om de opvoedingsondersteuning van de ouders en de ontwikkeling van dove kinderen alle kansen te geven, beoogt de organisatie “Mijn kind is doof” drie belangrijke elementen: een gepast aanbod aan cursussen Vlaamse Gebarentaal, de inzet van dove deskundigen en het realiseren van ontmoetingsmomenten.

Aïda, een leerlinge van het 1 ste leerjaar van Den Top is doof geboren. Al op zeer jonge leeftijd werd er bij haar een implantaat ingebracht en heeft ze een hoorapparaatje. Mits de nodige ondersteuning kan zij les volgen in het gewoon onderwijs en alle kansen krijgen die ook horende mensen hebben.

Deze diashow vereist JavaScript.

GFT-zakken 60 liter tijdelijk niet beschikbaar

GFT-vuilzakken_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw laat weten dat er tijdelijk geen GFT-zakken van 60 liter beschikbaar zijn. Heel wat verdeelpunten zijn door hun voorraad heen. Deze zullen pas midden juli terug te verkrijgen zijn.

GFT-zakken van 30 liter zijn wel overal te verkrijgen.
Met tuinafval en snoeihout kan u ook gratis terecht in het recyclagepark.

Verstoorde dienstverlening De Lijn van vrijdag 30 juni tem 3 juli 2017

De-Lijn_geen-dienstVLAANDEREN: -Door een vakbondsactie kan de dienstverlening van De Lijn vanaf morgen, vrijdag 30 juni tot en met maandag 3 juli 2017 verstoord zijn op het hele net.

Vakbonden en directie van de Lijn hebben vanmorgen geen akkoord bereikt over de geplande loonsverhoging.

Er zullen van vrijdag tot en met maandag wel bussen en trams rijden, alleen is niet te voorspellen waar en hoeveel. De vakbonden roepen de chauffeurs, ook die van de privé-exploitanten op om één of meerdere dagen niet uit te rijden. Omdat de wet personeelsleden niet verplicht om vooraf door te geven of ze zullen staken, kan De Lijn pas elke dag ’s ochtends in kaart brengen hoe groot en waar er hinder is.
Op www.delijn.be vinden reizigers vanaf vrijdagochtend updates over de gevolgen voor de dienstverlening.

zaterdag is verbod op verspillen drinkwater voorbij

2017-06-22-spVLAANDEREN: – Het verbod op het verspillen van drinkwater dat op 22 juni werd ingevoerd wordt vanaf zaterdag opgeheven. Dat meldt Vlaams minister Joke Schauvliege.
De maatregel was in het leven geroepen na een wekenlange droogte.

Sinds 22 juni mocht men kraantjeswater niet langer gebruiken om auto’s mee te wassen, gazons of velden te besproeien of zwembaden mee te vullen. De maatregel moest ervoor zorgen dat de drinkwatervoorziening niet in het gedrang kwam.

13e jeugdnamiddag van de Leeuwse schuttersgilde

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ieder jaar organiseert de Sint Sebastiaansgilde te Sint-Pieters-Leeuw een jeugdnamiddag. Op die dag komen een groot aantal jonge boogschutters van het Vlaams Handboogschuttersverbond samen om op traditionele wijze te schieten op staande wip. Woensdagnamiddag had de 13e jeugdnamiddag plaats aan schuttersstand gelegen achter de Joseph Depauwstraat.
2017-06-28-13e-jeugdnamiddag_02
Onder leiding van Hugo Pické , deken van de jeugd en verschillende vrijwilligers beleefden 29 jeugdschutters een leuke namiddag met tussendoor een ijsje en de schieting werd afgesloten met spaghetti.
Per afgeschoten vogel, pluimpje mochten de kinderen een omslag trekken, met daarin een nummertje voor een mooie prijs geschonken door de vele sympathisanten en sponsors uit de streek. Er waren ook drie bekers voor de top 3 met het meeste punten en een grote zak snoep voor de jokerprijs.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: www.sintsebastiaan.be