Hulp bij invullen belastingen

2017-05-20-taxonwebSINT-PIETERS-LEEUW: – Het Sociaal Huis organiseert, in samenwerking met de Belastingdienst van Halle, zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte.

Deze zullen in 2017 doorgaan op:
– maandag 22 mei 2017 in het dienstencentrum ’t Paviljoentje te Ruisbroek;
– woensdag 31 mei 2017 in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

Tijdens deze zitdagen brengt u uw aanslagbiljet en alle nodige bewijsstukken mee.
Alle aangiftes gebeuren uitsluitend elektronisch.

Rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw reikt brevetten uit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond werden door het Rode Kruis, afdeling Sint-Pieters-Leeuw aan zestien cursisten die met voldoening slaagden in hun cursus eerste hulp een brevet uitgereikt.
2017-05-19-brevet_RodeKruis (3)
Voorzitter Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw, Luc De Tobel: ‘Tijdens de cursus, die gespreid was over een vijftiental avonden, leerden de vrijwilligers hoe ze verschillende letsels konden behandelen. Vanaf nu zijn zij stuk voor stuk in staat om op te treden tijdens een noodsituatie. We hopen dat sommigen van hen zich misschien wel verder gaan engageren als vrijwilliger. Wij kunnen er nog steeds gebruiken.

Brevet Eerste Hulp: André Borremans, Karen Borremans, Sara Grillaert en Veerle Vandermeerssche

Brevet vrijwilligers Eerste Hulp en Helper: Sophie Baligant, Dana Bogaerts, Gerardo De Guzman, Alain De Jonghe, Ciske De Staercke, Inge Dewitte, Josse Jacobs, Michelle Greitemann, Laurent Scheurmans, Silke Smeets, Kriske Bruyninckx en Joëlle Delfosse

Herinneringsmedaille 22 maart 2016
Zes Rode Kruis vrijwilligers kregen “de Herinneringsmedaille 22 maart 2016 – Rode Kruis Vlaams-Brabant” voor de zorgen die ze toedienden tijdens de aanslagen in Brussel. De Leeuwse vrijwilligers hielpen die dag mee in Peutie en het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.
Patrick Deconinck, Sonja Berael, Roos De Peuter, Leo Vanderstraeten, Jurgen Vanderstraeten en Luc De Tobel
2017-05-19-brevet_RodeKruis (12)

Deze diashow vereist JavaScript.

1ste Lentehappening Politiezone Zennevallei

ZENNEVALLEI: – De politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) organiseerde vrijdag haar eerste lentehappening: Een netwerk evenement gericht op het groeten en ontmoeten, het aanhalen van bestaande banden en het leggen van nieuwe contacten voor hun belanghebbenden, de medewerkers en hun belangrijkste partners.

Bij deze gelegenheid stelden ze ook huin belangrijkste verwezelijkingen en hun toekomstvisie voor.
tussendoor was er een intermezoo door ‘buurtcommissaris’ Willy Herremans.

Personeel
Korpschef Marc Crispel: ” Eind 2016 is de instroom van nieuwe politieleden op gang gekomen en er zou een stroomversnelling moeten komen eind 2017.. Als er nu niemand van de inspecteurs zou vertrekken en iedereen komt binnen zoals gepland is dan zitten we eind dit jaar vol op het vlak van inspecteurs. Maar dan begint de uitdaging voor hoofdinspecteurs,…
We zijn gefusioneerd om de statuten beter na te leven. We moeten er dan ook blijven over waken dat we dit kunnen doen in tijden dat de vraag naar veiligheid en politie nog nooit zo groot is geweest.
We moeten ook eens goed nadenken hoe we met ons politiepersoneel moeten omgaan. Zowel jong als oud verdienen de nodige aandacht.

Nieuw commissariaat in Halle in de gebouwen van de vroegere rijkswachtkazerne.
Korpschef Marc Crispel: ” Het gebouw zal moeten gestript en herbouwd worden. Een deel zal afgebroken worden en er komt een gedeelte nieuwbouw.
De plannen werden vanmorgen op het college van burgemeester en schepenen in Halle besproken. Binnenkort ook op het politiecollege en de politieraad.

We hopen de ganse sector Zuid (= Halle) in 2020 een nieuw onderkomen te geven (nvdr. weg uit het stadhuis van Halle).
De sectorwerking van onze interventieploegen komt dan in de vernieuwde oude rijkswachtkazerne evenals de de recherche, wijkwerking en verkeersdienst van sector Zuid.
Het betreft ongeveer 130 personeelsleden die er hun onderkomen zullen hebben.
Mensen hebben wel soms een foute perceptie. Onze politie mensen hebben in het gebouw hun standplaats maar zijn meestal op de baan om te patrouilleren dus bij een oproep of interceptie vertrekken ze meestal niet vanuit onze gebouwen maar van waar ze op dat moment op patrouille zijn! Dus de locatie van de gebouwen heeft minder belang.”

Deze diashow vereist JavaScript.