paaseierenraap in wijk De Witte Roos

Sint-Pieters-Leeuw: – Deze nacht hadden de paasklokken massaal eitjes gedropt op het speelplein van de wijk De Witte Roos.


De kinderen tot 12 jaar verzamelden alle paaseitjes waarna ze eerlijk verdeeld werden zodat iedereen met een goed gevuld mandje of zakje naar huis kon.
De vzw wijk De Witte Roos zorgde er ook voor dat de volwassene konden genieten van een aperitiefje waardoor het voor iedereen een leuk en gezellig Paasfeest was.

Deze slideshow vereist JavaScript.

agenda: naar de bronnen van de Vleze en de Sobbroekbeek

2017-04-23-flyer_t-EInaarVlezenbeekVLEZENBEEK: – ’t EI organiseert op zondag 23 april 2017 een wandeling “naar de bronnen van de Vleze en de Sobbroekbeek”.

Naar de bronnen van de Vleze en de Sobbroekbeek. Zien hoe Vlezenbeek in zijn plooien moest vallen.
Sinds wanneer kijken wij vrij naar het landschap? Wat dorpshistorie en landschapsbespiegelingen.
Kersenboeren of beizeboeren? Akker of Weide?
Liefdevol bezoek aan natuurgebied Cortenbroeck en Leestveld. Natuurbeheer of natuurbegeleiding.
Henry Vander Elst, alias Zitj is de deskundige gids.
We starten om 14.00 uur aan de kerk van Vlezenbeek en eindigen in een plaatselijk café. Voorzie best stevig schoeisel.
De bijdrage in de onkosten bedraagt 4 euro. Graag inschrijven op teiding@skynet.be .

agenda: Lentewandeling Zuunvallei

2017-04-23-affiche-lentewandelingSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 23 april 2017 organiseert Vlaamse Werkgroep De Vrede vzw – afd. Vlezenbeek een “Lentewandeling Zuunvallei”.

De Zuunbeek verzamelt heel wat water uit het achterliggende Pajottenland en mondt uit in de Zenne ter hoogte van Anderlecht.

Aangezien er voldoende debiet was gaf dit aanleiding tot het bouwen van watermolens langs deze beek. Op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw bestonden er twee watermolens, deze van Volsem, nog steeds bestaande, en nog een tweede in Negenmanneke bij de verdwenen priorij van Klein Bijgaarden.
Bij deze watermolens hoorden wachtbekkens of spaarvijvers waar het water verzameld werd om nog te kunnen malen in tijden van gering debiet.
In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de beek rechtgetrokken en verdiept om een snelle waterafvoer te bewerkstelligen. Door de toenemende bebouwing en verharding van wegen volstonden de twee wachtbekkens die toen gebouwd werden (Zuun en Volsem) niet meer om al het overtollige water op te vangen bij hevige en langdurige buien. Het resultaat : overstromingen en wateroverlast in Negenmanneke.
Om hieraan te verhelpen streven diverse partners (gemeentebestuur SPL, Vlaamse Milieumaatschappij, Leeuwse Natuurvrienden) naar ecologisch en landschappelijk herstel van de Zuunbeek. Dit gebeurt door hermeandering en het aanleggen van nieuwe overstromingsgebieden.
Hoe dit grootse project precies wordt aangepakt komt u te weten op de lentewandeling van zondag 23 april waar een deskundige gids van de Leeuwse Natuurvrienden ons wegwijs maakt.

Concreet : Zondag 23 april 2017
Start : 14 u parkeerplaats gemeentehuis Sint-Pieters- Leeuw
Afstand : ca. 8 km – einde : +/- 17 u
Aan de voeten : laarzen of stevige wandelschoenen
Inschrijven vooraf hoeft niet – een seintje geven mag
Deelname : € 1,00 leden – € 2,00 niet leden
Contact : jan.quinart@telenet.be – tel. 02/569.17.52 na 20 u

agenda: verzameldag erfgoedfoto’s

2017-04-13-erfgoedmuurRUISBROEK: – Dinsdag 18 april 2017 vanaf 14 uur is er een “verzameldag erfgoedfoto’s” in het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje.
Iedereen die oude foto’s heeft, mag ze meebrengen. De foto’s worden onmiddellijk ingescand en in de erfgoedkast gehangen.
Zo wordt het materiaal ook bewaard voor de volgende generaties.

Donderdag 30 maart werd de nieuwste erfgoedkast geopend (zie artikel – klik hier) in dienstencentrum ’t Paviljoentje. Met als thema “de café’s van Ruisbroek”, kwamen de tongen snel los.
Rond 1900 waren er meer dan 150 café’s in Ruisbroek. Op de plaats waar nu het oprittencomplex van de autosnelweg ligt, lag vroeger de wijk “de lamp”. Er stonden 12 huizen, waarvan 6 café’s. Dhr. Stevens van Catala trok een elektriciteitsdraad naar de kleine wijk, waardoor je twee café’s met licht kreeg, de grote lamp en de kleine lamp. Een elektrische lamp die brandde, was een klein wonder waar de mensen graag naar kwamen kijken. Nu rijden er duizenden wagens over die plek van toen.

Ruisbroek heeft duidelijk een kleurrijk verleden, waar we proberen wat beelden bij te plaatsen. Als we foto’s willen vinden van alle 150 café’s, hebben we nog een lange weg te gaan. Maar daarvoor roepen we graag uw hulp in. Wat vandaag in de erfgoedkast staat, is maar het begin.
Daarom organiseren we op dinsdag 18 april vanaf 14 uur een verzameldag. Iedereen die foto’s heeft, mag ze meebrengen. De foto’s worden onmiddellijk ingescand en in de erfgoedkast gehangen. Zo wordt het materiaal ook bewaard voor de volgende generaties.

De erfgoedkast zelf kan je nog gaan bekijken tot 24 april, Fabriekstraat 1a, 1601 Ruisbroek.